Carinska unija EU-a i Andore

Jeste li zainteresirani za uvoz proizvoda iz Andore? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju carinske unije EU-a s Andorom.

Kratki pregled

Carinska unija između Europske zajednice i Kneževine Andore uspostavljena je 1990. Njime se predviđa

 • slobodno kretanje između dva dijela carinske unije za obuhvaćenu robu kao rezultat ukidanja carinskih i necarinskih mjera
 • zajednička carinska tarifa, zajednička trgovinska politika i zajednička izjava u povlaštenim sporazumima EZ-a
 • Andora donosi odredbe o uvoznim formalnostima koje Zajednica primjenjuje na treće zemlje te zakone i druge propise koji se primjenjuju na carinska pitanja u Zajednici i koje su potrebne za pravilno funkcioniranje carinske unije
 • posebna carina/porezna olakšica za putnike

Trgovina robom

 • carinska unija obuhvaća sve proizvode iz poglavlja 25. do 97. Harmoniziranog sustava (HS).
 • carinska unija ne obuhvaća poljoprivredne proizvode. Međutim, proizvodi obuhvaćeni poglavljima od 1. do 24. HS-a podrijetlom iz Andore izuzeti su od uvoznih carina pri uvozu u EU. Nadalje, povlašteni tretman primjenjuje se na određene duhanske proizvode iz EU-a uvezene u Andoru.

Tarife

 • nulta stopa carine i nulte kvote za robu obuhvaćenu carinskom unijom
 • za prerađene poljoprivredne proizvode ukidanje uvoznih carina i davanja s istovrsnim učinkom primjenjuje se na carine koje čine fiksni dio davanja na uvoz tih proizvoda u Zajednicu iz Kneževine Andore, dok se varijabilni dio nastavlja primjenjivati
 • Provjerite tarife za svoj određeni proizvod podrijetlom iz EU-a koji se izvozi u Andoru koristeći My Trade Assistant
 • Provjerite tarife za svoj određeni proizvod podrijetlom iz Andore koji se izvozi u EU koristeći My Trade Assistant

Pravila o podrijetlu

 

Provjerite pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na vaš proizvod u My Trade Assistantu.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.
 • Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. Kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo morate navesti njegov carinski kod. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati s nazivom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispunjavati za uvoz u Europsku uniju
 • Pretražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u My Trade Assistantu. Kako biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo morate navesti njegov carinski kod. Ako ne znate carinski kod, možete ga pretraživati s nazivom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Dokumenti i postupci carinjenja

 • Kneževina Andora donijela je carinske odredbe potrebne za pravilno funkcioniranje carinske unije na temelju Carinskog zakonika Zajednice i njegovih provedbenih odredaba.
 • ako Kneževina Andora autonomno dodjeljuje carinske povlastice, a njezina tijela žele provesti naknadnu provjeru potvrde o podrijetlu (EUR.1 ili obrazac A) ili izjave na računu, takve provjere obavlja jedna od određenih carinarnica Zajednice.
 • zamjenske potvrde koje izdaju carinarnice Zajednice ili carinarnice Kneževine Andore pod čiji su nadzor stavljeni proizvodi prihvaćaju se u drugom dijelu carinske unije pod uvjetima utvrđenima u svakom od tih postupaka.
 • Andora primjenjuje mutatis mutandis Uredbu br. 1207/2001 (izjava dobavljača)
 • saznajte više o dokumentima za carinjenje i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • saznajte više o zakonodavstvu o intelektualnom vlasništvu i zelenoj infrastrukturi u EU-u, kao i o politici EU-a o pravima intelektualnog vlasništva u trgovini

Trgovina uslugama

 • više informacija o pravilima, propisima i mogućnostima trgovine uslugama

Javna nabava

 • pronađite opće informacije o zakonodavstvu o javnoj nabavi, pravilima i pristupu različitim tržištima
 • pronađite konkretne informacije o tržištu javne nabave EU-a

Ulaganja

 • pronađite opće informacije koje će vam omogućiti ulaganje u inozemstvu
 • pronađite konkretne informacije ako ulažete u EU iz inozemstva

Poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice