Ovlašteni gospodarski subjekt

Trgovci s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koji su dio međunarodnog lanca opskrbe i uključeni su u postupke povezane s carinom mogu podnijeti zahtjev za status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO).

Tko može postati AEO?

Trgovci s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koji su dio međunarodnog lanca opskrbe i uključeni su u postupke povezane s carinom mogu podnijeti zahtjev za status AEO-a.

O čemu je riječ?

 • To je program EU-a za partnerstvo između carinskog tijela i gospodarskog subjekta (EO) čiji je cilj poboljšati sigurnost međunarodnog lanca opskrbe i olakšati zakonitu trgovinu.
 • Temelji se na partnerstvu između klijenata i poduzeća koje je uvela Svjetska carinska organizacija (WCO).
 • Status AEO-a (odobrenje) izdaje nadležno carinsko tijelo i priznaju ga carinska tijela u svim državama članicama. Odobrenje statusa AEO-a stoga je odobrenje EU-a.

Zašto se registrirati?

Koristi uključuju:

 • lakši pristup carinskim pojednostavnjenjima
 • manje fizičkih kontrola i kontrola isprava
 • prethodna obavijest u slučaju odabira za carinsku provjeru
 • prioritet ako je odabran za provjeru
 • mogućnost zahtijevanja posebnog mjesta za carinske provjere
 • neizravne koristi, kao što su
  • priznanje sigurnog i zaštićenog poslovnog partnera
  • bolji odnosi s carinskim tijelima i drugim državnim tijelima
  • smanjenje krađe i gubitaka
  • manje zakašnjelih pošiljaka
  • poboljšano planiranje
  • poboljšana služba za korisnike
  • veća vjernost kupaca
  • niži troškovi inspekcija dobavljača i povećana suradnja

Kako se registrirati?

Kako biste se registrirali kao ovlašteni gospodarski subjekt, morat ćete

Saznajte više o AEO-u i portalu EU-a za gospodarske subjekte na Glavnoj upravi za oporezivanje i carinsku uniju.

Za provjeru carinskih postupaka koji se primjenjuju na određeni proizvod ili partnersku zemlju upotrijebite My Trade Assistant.

Za osnovni opis postupka uvoza i izvoza te opće korake koje treba poduzeti pogledajte naše vodiče korak po korak.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice