Ovlašteni gospodarski subjekt

Trgovci s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koji su dio međunarodnog lanca opskrbe i uključeni su u postupke povezane s carinom mogu podnijeti zahtjev za status ovlaštenoga gospodarskog subjekta (AEO).

Tko može postati AEO?

Gospodarski subjekti s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koji su dio međunarodnog lanca opskrbe i uključeni su u postupke povezane s carinom mogu podnijeti zahtjev za status AEO-a.

Što je to?

 • Riječ je o programu partnerstva EU-a između carinskog tijela i gospodarskog subjekta (EO) kojim se nastoji poboljšati sigurnost međunarodnog lanca opskrbe i olakšati zakonita trgovina.
 • Temelji se na partnerstvu između carina i poduzeća koje je uspostavila Svjetska carinska organizacija (WCO).
 • Status AEO-a (odobrenje) dodjeljuje nadležno carinsko tijelo i priznaju ga carinska tijela u svim državama članicama. Stoga je odobrenje statusa AEO-a odobrenje EU-a.

Zašto se registrirati?

Koristi uključuju:

 • lakši pristup carinskim pojednostavnjenjima
 • manje fizičkih provjera i provjera isprava
 • prethodna obavijest u slučaju odabira za carinsku provjeru
 • prioritet ako je odabran za provjeru
 • mogućnost zahtijevanja posebnog mjesta za carinske provjere
 • neizravne koristi, kao što su
  • priznanje sigurnog i zaštićenog poslovnog partnera
  • bolji odnosi s carinskim tijelima i drugim državnim tijelima
  • smanjenje krađe i gubitaka
  • manje zakašnjelih pošiljaka
  • poboljšano planiranje
  • poboljšana služba za korisnike
  • veća vjernost kupaca
  • niži troškovi inspekcija dobavljača i povećana suradnja

Kako se registrirati?

Da biste se registrirali kao ovlašteni gospodarski subjekt, morat ćete se

Dodatne pojedinosti o AEO- u i EU-ovu portalu za gospodarske subjekte potražite na Glavnoj upravi za oporezivanje i carinsku uniju.

Za provjeru carinskih postupaka koji se primjenjuju na određeni proizvod ili partnersku zemlju upotrijebite Moji pomoćnik za trgovinu.

Osnovni opis postupka uvoza i izvoza te općih koraka koje treba poduzeti potražite u našim postupnim vodičima.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice