Uredba o pristupu tržištu (MAR)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz Zapadnoafričke zajednice, Istočnoafričke zajednice ili Kameruna? Ako je odgovor potvrdan, ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju Uredbe EU-a o pristupu tržištu.

Kratki pregled

Uredbom o pristupu tržištu (MAR) omogućuje se bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za proizvode podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja koje

 • nemojte imati koristi od programa EU-a „Sve osim oružja” (EBA)
 • sklopile su, ali još nisu ratificirale Sporazum o gospodarskom partnerstvu (SGP) s EU-om

Te zemlje uključuju zemlje Zapadnoafričke zajednice, Istočnoafričke zajednice i Kameruna. Ovdje se nazivaju zemljama MAR-a.

Tarife

U skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta te zemlje imaju koristi od

 • bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za proizvode podrijetlom iz zemalja AKP-a koje ispunjavaju uvjete

Pravila o podrijetlu

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Detaljne odredbe nalaze se u Dodatku 1. Uredbi o pristupu tržištu (MAR) (2016/1076).

Odstupanja

Odstupanja uključena u MAR blaža su od standardnih. One iznose 15 % cijene proizvoda franko tvornica umjesto 10 %. Posebna odstupanja vrijede za tekstil i odjeću.

Zbrajanje

U MAR-u su predviđeni sljedeći načini kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija s EU-om
 • dijagonalna i puna kumulacija s PZP-ovima i državama AKP-a koje su dio MAR-a. U tom slučaju podrijetlo ulaznih faktora uvezenih iz jednog PZP-a ili jedne zemlje MAR-a u drugu zemlju MAR-a trebalo bi utvrditi na temelju pravila o podrijetlu uključenih u MAR.
 • druge vrste kumulacije, uključujući s Južnom Afrikom i susjednim zemljama u razvoju

Izravan prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se predočiti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carina

Omogućuje povrat za carine plaćene na materijale koje zemlja MAR-a prvotno uvozi za preradu i zatim izvozi u EU.

Uvjeti za plovila

Riba ulovljena izvan teritorijalnih voda zemlje MAR-a može se smatrati podrijetlom iz zemlje MAR-a samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije u pogledu

 1. ako je plovilo registrirano
 2. zastavu pod kojom plovi
 3. vlasništvo nad njime

Ne postoje posebni zahtjevi u pogledu državljanstva posade ili časnika.

Pravila o podrijetlu za određeni proizvod

 • pravila za pojedinačne proizvode
 • posebna jednostavnija pravila za određene poljoprivredne proizvode

Odstupanja

Na zahtjev zemlje MAR-a, pod posebnim uvjetima može se odobriti odstupanje kako bi se omogućila primjena pojednostavnjenih pravila o podrijetlu za određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Popis odstupanja koje je trenutačno odobreno u skladu s tim odredbama je sljedeći:

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Koristite se mojim asistentom za trgovinu kako biste

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba uvezena u Europsku uniju mora ispuniti
 • pretraživanje posebnih pravila i propisa koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla

Kako biste vidjeli zahtjeve za vaš proizvod, prvo navedite njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, zdravlje i higijena životinja i biljaka

Koristite se mojim asistentom za trgovinu kako biste

 • saznajte više o standardima zdravlja te zdravlja životinja i bilja te higijene (sanitarne i fitosanitarne norme) koje mora ispunjavati roba uvezena u Europsku uniju
 • potražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla

Kako biste vidjeli zahtjeve za vaš proizvod, prvo navedite njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokaz o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja MAR-a moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu.
To može biti jedno od sljedećeg:

 • Potvrda o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman na zahtjev podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispuniti ostale zahtjeve protokola o pravilima o podrijetlu.

  ili

 • Izjava na računu koju je izdao
  • bilo koji izvoznik za pošiljke od 6000 EUR ili manje
  • ovlašteni izvoznici za pošiljke bilo koje vrijednosti

Za kumulaciju, dokaz o podrijetlu za uvezene materijale iz

 • ostale zemlje MAR-a
 • EU-a
 • Prekomorska carinska područja

pruža

Postupci za kumulaciju

 • dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Posebne informacije o zakonodavstvu EU-a o
  • Prava intelektualnog vlasništva
  • Oznake zemljopisnog podrijetla

u pogledu najnerazvijenijih zemalja i zemalja u razvoju

Trgovina uslugama

 • Uredbom o zlouporabi tržišta obuhvaćena je samo roba, a ne usluge
 • Posebne informacije o tržištu usluga EU-a
 • Opće informacije o pravilima, propisima i mogućnostima za trgovinu uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice