Prekomorske zemlje i područja (PZP-ovi)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz prekomorskih zemalja i područja Europske unije? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju pravila o podrijetlu za PZP-ove.

Kratki prikaz

Prekomorske zemlje i područja (PZP-ovi) u ustavnom smislu ovise o trima državama članicama EU-a: Danskom, Francuskom i Nizozemskom.

 • Državljani PZP-ova su europski građani, ali PZP-ovi nisu dio područja EU-a
 • PZP-ovi ne podliježu izravno pravu EU-a, ali imaju status „pridruživanja” na temelju Ugovora iz Lisabona
 • status „pridruživanja” pomaže njihovu gospodarskom i društvenom razvoju

Popis prekomorskih zemalja i područja

 • Aruba (Nizozemska)
 • Curação (Nizozemska)
 • Francuska Polinezija (Francuska)
 • Grenland (Danska)
 • Nova Kaledonija (Francuska)
 • Saint Barthélemy (Francuska)
 • Sint Maarten (Nizozemska)
 • Sveti Petar i Miquelon (Francuska)
 • Wallis i Futuna (Francuska)
 • Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Nizozemska)  
 • Francuska Južna i Antarktička zemljišta (Francuska)  

Pravilima o podrijetlu;

Pravila o podrijetlu predložena za PZP-ove nadilaze pravila općeg sustava povlastica:

 • omogućivanje PZP-ovima da odstupe od pravila o podrijetlu.

Dopušteno odstupanje

Dopušteno odstupanje je određeno na

 • 15 % težine proizvoda za proizvode iz poglavlja 2. HS-a i poglavlja od 4 do 24, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16 i
 • 15 % cijene proizvoda franko tvornica za ostale proizvode, osim za proizvode iz poglavlja 50. do 63. (Članak 6. Priloga II. Odluci)

Kumulacija

Podrijetlo se može zbrajati na sljedeće načine:

Pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode

Popis proizvoda i postupaka obrade ili prerade kojima se stječe status proizvoda s podrijetlom nalazi se u Dodatku I. Odluci Vijeća (EU) 2021/1764 od 5. listopada 2021.

Odstupanja

Na inicijativu Europske komisije ili kao odgovor na zahtjev države članice EU-a ili PZP-a, PZP-u se može odobriti privremeno odstupanje od odredaba Priloga II.

Dokaz o podrijetlu

Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope na granici EU-a, proizvodi podrijetlom iz PZP-ova moraju biti popraćeni:

 • potvrda o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice – izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve iz Priloga o pravilima o podrijetlu
 • izjava o podrijetlu – koju izdaje bilo koji izvoznik, za pošiljke čija je vrijednost 10,000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti

Pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti isprave kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve iz Priloga o pravilima o podrijetlu.

Kako biste podnijeli izjavu o podrijetlu, trebali biste na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi utipkati, otiskivati pečat ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno naznačeno.”

Različite jezične verzije zajedno s objašnjenjima možete pronaći u predlošku izjave o podrijetlu (stranice 103. i 104. Odluke Vijeća 2013/755/EU). Ako izjavu izdajete ručno, morate to učiniti tintom koristeći tiskane znakove.

 • izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu o podrijetlu u kojoj se navodite.
 • da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći uvjeriti svoja carinska tijela da možete dokazati status proizvoda s podrijetlom za svoje proizvode, kao i sve druge zahtjeve koje ta tijela mogu nametnuti. Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika ako ga na bilo koji način zlouporabite. Za više informacija o postupcima obratite se svojim carinskim tijelima.

Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci.

Kada se primjenjuju kumulacijske odredbe

 • dokaz o statusu podrijetla ulaznih elemenata koji potječu iz drugih PZP-ova ili EU-a trebalo bi dokazati potvrdom o prometu robe EUR.1, izjavom o podrijetlu ili izjavom dobavljača (puna kumulacija)
 • u slučaju kumulacije sa zemljom SGP-a ili zemljom s kojom je EU potpisao sporazum o slobodnoj trgovini, dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom trebalo bi dostaviti u skladu s odredbama odgovarajućeg sporazuma.
 • u slučaju kumulacije s korisnikom općeg sustava povlastica, dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom trebalo bi dostaviti u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2454/93.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice