Prekomorske zemlje i područja

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz prekomorskih zemalja i područja Europske unije? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju pravila o podrijetlu za PZP-ove.

Kratki pregled

Prekomorske zemlje i područja ustavno ovise o trima državama članicama EU-a: Danska, Francuska i Nizozemska te Ujedinjena Kraljevina do kraja prijelaznog razdoblja.

 • Državljani PZP-ova europski su građani, ali PZP-ovi nisu dio područja EU-a
 • PZP-ovi ne podliježu izravno pravu EU-a, ali imaju status „pridruženog” prema Ugovoru iz Lisabona.
 • status pridruženog društva pomaže njihovu gospodarskom i društvenom razvoju

Popis prekomorskih zemalja i područja

Angvila (UK)

Aruba (NL)

Bermudi (Ujedinjena Kraljevina)

Britanski Antarktičko područje (Ujedinjena Kraljevina)

Britansko Indijskooceansko područje (Ujedinjena Kraljevina)

Britanski Djevičanski Otoci (Ujedinjena Kraljevina)

Curação (NL)

Falklandski otoci (Ujedinjena Kraljevina)

Francuska Polinezija (FR)

Grenland (Danska),

Montserrat (UK)

Nova Kaledonija i pridružena područja (Francuska)

Saint-Barthélemy (FR)

Sint Maarten (NL)

Južna Georgia i Južni Sendwich Otoci (UK)

Sveti Petar i Mikelon (FR)

Otoci Turks i Caicos (UK)

Wallis and Futuna (Francuska).

Bonaire, Sveti Eustazije, Saba (NL)

Kajmanski otoci (Ujedinjena Kraljevina)

Francuska Južna i antarktička područja (Francuska)

Pitcairn (UK)

Sveta Helena, Otok Ascension, Tristan da Cunha (Ujedinjena Kraljevina)

 

Pravila o podrijetlu

Pravila o podrijetlu predložena za PZP-ove nadilaze pravila općeg sustava povlastica

Odstupanja

Dopušteno odstupanje je određeno na

 • 15 % težine proizvoda za proizvode iz poglavlja 2. HS-a i poglavlja 4. do 24., osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16. i
 • 15 % cijene proizvoda franko tvornica za ostale proizvode, osim za proizvode iz poglavlja od 50. do 63. (Članak 6. Priloga VI. Odluci)

Zbrajanje

Podrijetlo se može kumulirati na sljedeće načine

 • Kumulacija s državama članicama Europske unije (članak7. Priloga VI. Odluci)
 • Kumulacija sa zemljama SGP-a (članak 8. PrilogaVI.)
 • Kumulacija s ostalim zemljama koje uživaju bescarinski i beskvotni pristup tržištu Europske unije u okviru OSP-a (članak 9. PrilogaVI.)
 • Kumulacija s partnerskim zemljama Unije u sporazumu o slobodnoj trgovini (članak10. Priloga VI.)

Pravila o podrijetlu za određeni proizvod

Popis proizvoda i postupaka obrade ili prerade kojima se stječe status proizvoda s podrijetlom nalazi se u Dodatku II. Odluci Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013.

Odstupanja

Na inicijativu Europske komisije ili kao odgovor na zahtjev države članice EU-a ili PZP-a, PZP-u se može odobriti privremeno odstupanje od odredaba Priloga VI.

Dokaz o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope na granici EU-a, proizvode podrijetlom iz PZP-ova mora pratiti:

 • Potvrda o prometu robe EUR.1 koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice – izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispuniti ostale zahtjeve iz Priloga
 • izjava o podrijetlu koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 10000 EUR ili manje, ili odobreni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti

Pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispuniti ostale zahtjeve iz Priloga o pravilima o podrijetlu.

Kako biste sastavili izjavu o podrijetlu, na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi trebali biste upisati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.”

Različite jezične verzije, zajedno s pojašnjenjima, možete pronaći u predlošku izjave o podrijetlu (stranice 103. i 104. Odluke Vijeća 2013/755/EU). Ako izjavu izdajete rukom, to morate učiniti tintom i tiskanim slovima.

 • izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave o podrijetlu u kojima ste vi identificirani.
 • da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje mogu propisati. Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika ako ga zloupotrebljavate na bilo koji način. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se svojim carinskim tijelima.

Dokaz o podrijetlu ostaje na snazi 10 mjeseci.

Kada se primjenjuju odredbe o kumulaciji

 • dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom ulaznih materijala iz drugih PZP-ova ili EU-a trebalo bi dokazati potvrdom o prometu robe EUR.1, izjavom o podrijetlu ili izjavom dobavljača (puna kumulacija)
 • u slučaju kumulacije sa zemljom SGP-a ili zemljom s kojom je EU potpisao sporazum o slobodnoj trgovini, dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom trebalo bi pružiti u skladu s odredbama odgovarajućeg sporazuma.
 • U slučajevima kumulacije s korisnikom općeg sustava povlastica, dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom potrebno je pružiti u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2454/93.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice