Prekomorske zemlje i područja

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz prekomorskih zemalja i područja Europske unije? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju pravila o podrijetlu za PZP-ove.

Kratki pregled

Prekomorske zemlje i područja ustavno ovise o trima državama članicama EU-a: Danskoj, Francuskoj i Nizozemskoj.

 • Državljani PZP-ova europski su građani, ali PZP-ovi nisu dio područja EU-a
 • PZP-ovi ne podliježu izravno pravu EU-a, ali imaju status „pridruženog” prema Ugovoru iz Lisabona.
 • status pridruženog društva pomaže njihovu gospodarskom i društvenom razvoju

Popis prekomorskih zemalja i područja

 • Aruba (Nizozemska)
 • Curação (Nizozemska)
 • Francuska Polinezija (Francuska)
 • Grenland (Danska)
 • Nova Kaledonija (Francuska)
 • Saint-Barthélemy (Francuska)
 • Sint Maarten (Nizozemska)
 • Saint-Pierre-et-Miquelon (Francuska)
 • Wallis i Futuna (Francuska)
 • Bonaire, Sveti Eustazije i Saba (Nizozemska)  
 • Francuska Južna i antarktička zemlja (Francuska)  

Pravila o podrijetlu

Pravila o podrijetlu predložena za PZP-ove nadilaze pravila općeg sustava povlastica

 • omogućavanje PZP-ovima da odstupe od pravila o podrijetlu.

Odstupanja

Dopušteno odstupanje je određeno na

 • 15 % težine proizvoda za proizvode iz poglavlja 2. HS-a i poglavlja 4. do 24., osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16. i
 • 15 % cijene proizvoda franko tvornica za ostale proizvode, osim za proizvode iz poglavlja od 50. do 63. (Članak 6. Priloga VI. Odluci)

Zbrajanje

Podrijetlo se može kumulirati na sljedeće načine

Pravila o podrijetlu za određeni proizvod

Popis proizvoda i postupaka obrade ili prerade kojima se stječe status proizvoda s podrijetlom nalazi se u Dodatku II. Odluci Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013.

Odstupanja

Na inicijativu Europske komisije ili kao odgovor na zahtjev države članice EU-a ili PZP-a, PZP-u se može odobriti privremeno odstupanje od odredaba Priloga VI.

Dokaz o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope na granici EU-a, proizvode podrijetlom iz PZP-ova mora pratiti:

 • Potvrda o prometu robe EUR.1 koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice – izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispuniti ostale zahtjeve iz Priloga
 • izjava o podrijetlu koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 10000 EUR ili manje, ili odobreni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti

Pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispuniti ostale zahtjeve iz Priloga o pravilima o podrijetlu.

Kako biste sastavili izjavu o podrijetlu, na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi trebali biste upisati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (na odgovarajućem jeziku):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) Declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.”

Različite jezične verzije, zajedno s pojašnjenjima, možete pronaći u predlošku izjave o podrijetlu (stranice 103. i 104. Odluke Vijeća 2013/755/EU). Ako izjavu izdajete rukom, to morate učiniti tintom i tiskanim slovima.

 • izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave o podrijetlu u kojima ste vi identificirani.
 • da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje mogu propisati. Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika ako ga zloupotrebljavate na bilo koji način. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se svojim carinskim tijelima.

Dokaz o podrijetlu ostaje na snazi 10 mjeseci.

Kada se primjenjuju odredbe o kumulaciji

 • dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom ulaznih materijala iz drugih PZP-ova ili EU-a trebalo bi dokazati potvrdom o prometu robe EUR.1, izjavom o podrijetlu ili izjavom dobavljača (puna kumulacija)
 • u slučaju kumulacije sa zemljom SGP-a ili zemljom s kojom je EU potpisao sporazum o slobodnoj trgovini, dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom trebalo bi pružiti u skladu s odredbama odgovarajućeg sporazuma.
 • U slučajevima kumulacije s korisnikom općeg sustava povlastica, dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom potrebno je pružiti u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2454/93.
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice