Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i CARIFORUM-a osobama i poduzećima iz tih dviju regija olakšava se međusobno ulaganje i trgovina te poticanje razvoja diljem Kariba. Saznajte kako sporazumi o gospodarskom partnerstvu EU-a s 14 karipskih država doprinose vašoj trgovini.

Na prvi pogled

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a potpisan je u listopadu 2008. Nije riječ samo o sporazumu o trgovini robom; uključuje obveze u pogledu trgovine uslugama, ulaganja, pitanja povezanih s trgovinom kao što su politika tržišnog natjecanja, javna nabava, prava intelektualnog vlasništva te aspekti održivog razvoja. Sporazum:

 • pomaže dvjema regijama da ulažu jedna u drugu i međusobno trguju
 • trgovcima iz EU-a i Kariba omogućuje se predvidljiv pristup tržištu
 • postupno otvara tržište usluga EU-a, uključujući kreativnu industriju i industriju zabave, kao i karipsko tržište za pružatelje usluga iz EU-a
 • osigurava se bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za sve proizvode
 • Izvoz osjetljivih proizvoda iz EU-a postupno se liberalizira tijekom razdoblja od 25 godina.
 • omogućuje poduzećima iz CARIFORUM-a da uspostave komercijalnu prisutnost u EU-u
 • predviđa se klauzula o regionalnim povlasticama za trgovinu unutar karipske regije, čime se potiču regionalna integracija i regionalni lanci vrijednosti.

Sporazum uključuje i zaseban Protokol o suradnji u području kulture, čiji je cilj poboljšati uvjete kojima se uređuje razmjena kulturnih aktivnosti, dobara i usluga između zemalja CARIFORUM-a i EU-a. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a prvi je trgovinski sporazum u koji je EU izričito uključio sveobuhvatne odredbe o kulturi.

Zemlje korisnice

Ukupno 14 zemalja CARIFORUM-a provodi SGP-ove između CARIFORUM-a i EU-a:

 • Dominikanska Republika
 • Države Karipske zajednice:
  • Antigva i Barbuda
  • Bahami
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Grenada
  • Gvajana
  • Jamajka
  • Sveta Lucija
  • Sveti Vincent i Grenadini
  • Sveti Kristofor i Nevis
  • Surinam
  • Trinidad i Tobago

Haiti je također potpisao sporazum u prosincu 2009., ali ga još ne primjenjuje, dok ga parlament ne ratificira.

Asimetrične odredbe u korist karipskih zemalja

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu predviđaju se asimetrije u korist zemalja AKP-a, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu nove industrije.

Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, države CARIFORUM-a imaju 15 – 25 godina da se otvore uvozu iz EU-a. Nadalje, proizvođači 17 % najosjetljivije robe (uglavnom iz poglavlja od 1. do 24. HS-a) uživat će trajnu zaštitu od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • EU odobrava stopostotni bescarinski i beskvotni pristup za svu robu koja dolazi iz država Cariforuma. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i besplatan za sve proizvode iz CARIFORUM-a
 • Karipske zemlje postupno ukidaju carine tijekom razdoblja od 15 do 25 godina. 17 % proizvoda i usluga smatra se osjetljivima i potpuno su isključeni iz liberalizacije. Ako uvoz neke robe iz EU-a u zemlje CARIFORUM-a naglo poraste i ugrozi lokalnu proizvodnju, mogu se primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote.
 • Sve carine nalaze se u prilozima 1., 2. i 3. Sporazumu o gospodarskom partnerstvu između CARIFORUM-a i EU-a. Imajte na umu da ne slijede sve zemlje Cariforuma isti raspored liberalizacije.
 • Upotrijebite opciju pretraživanja My Trade Assistant kako biste pronašli točne informacije o carinama i tarifama za svoj određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredišta. Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima.
 •  Postoje posebne odredbe o uvozu mlijeka u prahu u Dominikansku Republiku – postoje uvozne kvote s povlaštenim carinama.

Pravila o podrijetlu

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati ispunjavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Provjerite interaktivni alat „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA)” u odjeljku Moj asistent za trgovinu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznali kako pripremiti ispravne dokumente.

Primjenjuje se poglavlje SGP-ova o pravilima o podrijetlu.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.

Potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću aplikacije My Trade Assistant. Da biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo ćete morati utvrditi njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinski broj, možete ga potražiti s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

 • Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvesti u Europsku uniju.
 • Potražite zdravstvena, sigurnosna i sanitarna i fitosanitarna pravila koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moj trgovinski asistent. Da biste vidjeli zahtjeve za svoj proizvod, prvo ćete morati utvrditi njegovu carinsku oznaku. Ako ne znate carinski broj, možete ga potražiti s imenom proizvoda pomoću ugrađene tražilice.

Dokumenti i postupci za carinjenje robe

Dokazi o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja SGP-a moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci. To može biti:

 • Potvrda o prometu robe EUR.1 – koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu. Dokaz o statusu proizvoda s podrijetlom valjan je u razdoblju od deset mjeseci od datuma izdavanja.
 • Izjava na računu – koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja ili ovlašteni izvoznici za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom i ispuniti ostale zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu.

Kumulativni tretman

U slučaju zahtjeva za kumulaciju u pogledu uporabe materijala od partnera SGP-a, države AKP-a koja nije država CARIFORUM-a ili PZP-a, ili obrade ili prerade obavljene u tim zemljama, dokazi koje morate dostaviti carinskim tijelima su:

 • za isporučene materijale, potvrdu o prometu robe EUR.1 ili izjavu dobavljača;
 • za obavljenu obradu ili preradu, zasebnu izjavu dobavljača.

Za svaku isporučenu pošiljku materijala potrebno je na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi podnijeti zasebnu izjavu dobavljača u kojoj se ti materijali u potpunosti opisuju.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim carinskim dokumentima i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Odredbama povezanima s autorskim pravom nastoji se osigurati da nositelji prava iz EU-a i država CARIFORUM-a dobiju odgovarajuću naknadu za korištenje svojih djela. Stoga bi nositeljima prava CARIFORUM-a koji žele izvoziti proizvode ili usluge zaštićene autorskim pravom u EU trebalo biti lakše dobiti naknadu za upotrebu takvih proizvoda i usluga.
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu (poglavlje o uslugama) sadržava obveze 27 država članica EU-a (osim Belgije) u pogledu pristupa tržištu za razmjenu zabavnih usluga, osim audiovizualnih usluga. To znači da umjetnici, glazbenici i drugi kulturni djelatnici iz CARIFORUM-a, koji su registrirani kao poduzeća, mogu poslati svoje članove ili zaposlenike u 27 država članica EU-a kako bi pružali usluge zabave, kao što su predstave, koje su zaštićene autorskim pravom i srodnim pravima.
 • U tijeku su pregovori o sporazumu o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Budući da je SGP asimetričan u korist karipskih država, CARIFORUM otvara 65 – 75 % njihovih tržišta usmjerenih na sektore s najvećim učinkom na razvoj u kojima su potrebna ulaganja i prijenos tehnologije, dok EU otvara 90 % svojeg tržišta usluga.

Dvije strane trenutačno raspravljaju o:

 • turizam
 • aktivacija kulturnog protokola
 • o osnivanju Odbora za usluge

Molim te, molim te.

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo (tržišno natjecanje, trgovina i održivi razvoj)

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu pomaže se razvoj Kariba većom integracijom u globalnu i regionalnu trgovinu te novim tržišnim prilikama:

 • otvaranje trgovine uslugama i ulaganja
 • olakšavanje poslovanja na Karibima, uključujući pravila za osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja
 • pružanjem financijske potpore EU-a kako bi se pomoglo:
  • vlade provode poduzeća u okviru SGP-a
  • iskoristiti Sporazum o gospodarskom partnerstvu za veći izvoz i privući više vanjskih ulaganja

Tržišno natjecanje

EU je od 2014. obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.

EU je sveo mjere s učincima narušavanja proizvodnje i trgovine na najmanju moguću mjeru.

Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, sporazumi o gospodarskom partnerstvu omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i nove industrije.

Održivi razvoj

Sporazum o gospodarskom partnerstvu izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazumi o gospodarskom partnerstvu stoga sadržavaju jedan od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji je dostupan u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene u Sporazumu iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih povlastica.
 • Zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua civilno društvo i parlamentarni zastupnici imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Zemlje CARIFORUM-a bliže se međusobno integriraju. Sporazumom o gospodarskom partnerstvu olakšava se izvoz robe i usluga između:

 • sve zemlje koje čine CARIFORUM
 • 17 karipskih područja s izravnim vezama sa zemljama EU-a (četiri francuske „najudaljenije regije” i 13 prekomorskih područja – šest britanskih, šest nizozemskih i jedan francuski)
 • Države CARIFORUM-a obvezale su se jedna drugoj ponuditi iste povlastice koje daju EU-u (još nisu u potpunosti provedene)
 • U razdoblju od 2014. do 2020. EU je u okviru programa regionalne suradnje osigurao 346 milijuna eura. 

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pomaže karipskim vladama da ispune svoje obveze na sljedeće načine:

 • Prvo, EU financira provedbene strukture SGP-a diljem Kariba. Sjedište im je u nacionalnim ministarstvima trgovine i u Upravi CARIFORUM pri Tajništvu Karipske zajednice (CARICOM).
 • Drugo, u okviru ERF-a EU od 2012. financira provedbu SGP-a i programe razvoja privatnog sektora za vlade i poduzeća. U suradnji s nekoliko karipskih i međunarodnih tijela EU pomaže karipskim zemljama
  • modernizirati način na koji povećavaju poreze i prikupljaju statističke podatke
  • pomoći poduzećima da ispune standarde EU-a u području zdravlja, sigurnosti i okoliša
  • diversificirati svoja gospodarstva podupiranjem rasta njihova uslužnog sektora
  • Osnivanje agencija za tržišno natjecanje, zaštitu trgovine i zaštitne mjere
   Pružanje tehničke pomoći u području prava intelektualnog vlasništva
 • Treće, EU ulaže kako bi pomogao vladama da se integriraju na druge načine.
  • diljem CARICOM-a: stvaranjem jedinstvenog tržišta i gospodarstva (CSME)
  • u DR-u i Haitiju: poticanjem tješnje suradnje među njima
  • na istočnim Karibima: nastojanjem da se ostvari bolja integracija
 • Četvrto, EU također financira sličan rad putem svojih programa za pojedine zemlje.
  • sve države imaju uspostavljene koordinatore i strukture za SGP
  • gotovo sve države provele su progresivne krugove smanjenja carina 2011. i 2013., 2015. i 2017. kako je dogovoreno u SGP-u.
  • radi se na jačanju CROSQ-a, regionalnog tijela za standarde, i CAHFSA-e, regionalne agencije za sigurnost hrane osnovane 2010.

Zajedničke institucije

EU je pomogao i u provedbi sporazuma o gospodarskom partnerstvu u suradnji s karipskim zemljama kako bi se uspostavilo nekoliko novih, zajedničkih karipsko-europskih institucija.

Ta tijela trebaju pratiti načine na koje obje regije provode sporazum u praksi. Njima se također nastoji osigurati da se Sporazumom o gospodarskom partnerstvu ostvare pozitivni rezultati te da se riješe svi problemi ako do njih dođe.

Šest zajedničkih institucija CARIFORUM-a i EU-a:

 • Zajedničko vijeće
 • Odbor za trgovinu i razvoj (T&DC)
 • Parlamentarni odbor
 • Savjetodavni odbor
 • Posebni odbor za carinsku suradnju i olakšavanje trgovine
 • Posebni odbor za poljoprivredu.

Pomoć karipskim poduzećima

EU pomaže i u provedbi sporazuma o gospodarskom partnerstvu u okviru partnerstva s karipskom agencijom za izvoz, karipskom agencijom za promicanje trgovine i ulaganja u cijeloj regiji.

EU financira programe za pomoć karipskom izvozu u bliskoj suradnji s karipskim poduzećima kako bi ona mogla iskoristiti Sporazum o gospodarskom partnerstvu za razvoj svoje proizvodnje i veći izvoz, kako u druge karipske zemlje tako i u EU.

Agencija također surađuje s najudaljenijim regijama EU-a i prekomorskim zemljama i područjima na Karibima kako bi potaknula trgovinu između njih i ostatka regije.

Kulturna suradnja

Protokolom o suradnji u području kulture uspostavlja se okvir za veću suradnju u razmjeni kulturnih aktivnosti te dobara i usluga između CARIFORUM-a i EU-a.

Korisni linkovi i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice