Carinske unije

Carinske unije

Izvozite li u carinsku uniju ili uvozite iz nje?U ovom odjeljku istaknut će se svjetske carinske unije i iznijeti njihove posljedice za vašu trgovinu u pogledu tarifa i carinskih postupaka.

Što su carinske unije?

Carinske unije skupine su zemalja koje primjenjuju jedan zajednički sustav postupaka, pravila i carina za sav ili gotovo sav svoj uvoz, izvoz i provoz robe. Zemlje koje sudjeluju u carinskim unijama obično dijele zajedničku trgovinsku politiku i politiku tržišnog natjecanja.

 

Carine na robu koja dolazi izvan carinske unije plaćaju se jednom pri prvom ulasku robe. Nakon toga ne postoji ništa više za plaćanje i slobodno kretanje robe unutar carinske unije.

U carinskoj uniji

Postoji jedinstvena vanjska tarifa za svu robu i usluge uvezene izvan carinske unije u bilo koju od njezinih država članica.

Roba se slobodno kreće između dva dijela carinske unije (u cijelosti proizvedena u Uniji ili puštena u slobodni promet nakon uvoza iz trećih zemalja) bez carine na unutarnjim granicama.

Trgovinska politika i carinsko zakonodavstvo usklađeni su i zemlje imaju zajedničke standarde u nekoliko područja kao što su intelektualno vlasništvo, tržišno natjecanje, oporezivanje itd.

Koje su carinske unije u svijetu?

 • Andska zajednica (CAN)
 • Karipska zajednica (CARICOM)
 • Zajedničko srednjoameričko tržište (CACM)
 • Istočnoafrička zajednica (EAC)
 • Ekonomska i monetarna zajednica Srednje Afrike (CEMAC)
 • Euroazijska carinska unija (EACU)
 • Carinska unija Europske unije (EUCU)
 • Carinska unija EU-a i Andore
 • Carinska unija EU-a i San Marina
 • Carinska unija između EU-a i Turske
 • Vijeće za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva (GCC)
 • Izrael – Palestinska samouprava
 • Zajedničko južno tržište (MERCOSUR)
 • Južnoafrička carinska unija (SACU)
 • Švicarska – Lihtenštajn (CH-FL)
 • Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija (WAEMU)
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice