Kemijski proizvodi

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Mogu se primjenjivati dodatni zahtjevi ovisno o odredišnoj državi članici EU-a. Za sve pojedinosti posjetite My Trade Assistant (Moj asistent za trgovinu).

Imajte na umu da se na ovoj stranici opći opis svakog naslova nalazi na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Kontrola trgovine opasnim kemikalijama

Uvoz određenih opasnih kemikalija (pesticida i industrijskih kemikalija) zabranjen je ili strogo ograničen te podliježe kontrolnim mjerama koje se temelje na Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog informiranog pristanka (PIC).

 

Kontrola trgovine živom

Uvoz metalne žive i određenih smjesa žive zabranjen je ili strogo ograničen kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

 

Kontrola postojanih organskih onečišćujućih tvari

Kako bi se provele odredbe Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i Protokola uz regionalnu Konvenciju UNECE-a o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, uvoz postojanih organskih onečišćujućih tvari zabranjen je ili pojedinačno ograničen.

 

Zahtjevi za stavljanje gnojiva na tržište

Određena mineralna gnojiva moraju ispunjavati tehničke zahtjeve navedene u nazivu, razvrstavanju i sastavu; označivanja i pakiranja; ocjenjivanje sukladnosti i sljedivost.

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište deterdženata

Deterdženti moraju biti u skladu s posebnim odredbama osmišljenima kako bi se osigurala visoka razina zaštite okoliša i zdravlja ljudi (ograničenja stavljanja na tržište na temelju biorazgradivosti, označivanja i obveznih informacija o proizvodu, mjera kontrole i zaštitnih mjera)

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište kemikalija

Kemijski proizvodi moraju biti u skladu sa zahtjevima za stavljanje na tržište koji su osmišljeni kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište pesticida i biocida

Sredstva za zaštitu bilja, biocidni proizvodi i njihove aktivne tvari moraju ispunjavati zahtjeve stavljanja na tržište kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi.

 

Tržišni standardi za benzin, dizelska goriva, plinsko ulje i teško loživo ulje

Bezolovni benzin i dizelsko gorivo koji se stavljaju na tržište EU-a moraju biti u skladu s određenim specifikacijama u pogledu kvalitete i zaštite okoliša kako bi se smanjile emisije onečišćujućih tvari iz motornih vozila. Plinsko ulje i teško loživo ulje podliježu ograničenjima u pogledu sadržaja sumpora.

 

Ograničenje uporabe određenih kemijskih tvari u proizvodima nakita

 

Ograničenje uporabe određenih kemijskih tvari u tekstilu i kožnim proizvodima

 

Ograničenje uporabe određenih kemijskih tvari u igračkama

 

Kontrola prekursora za droge

Uvoz određenih kemijskih tvari koje se mogu nezakonito koristiti u proizvodnji droga podliježe zahtjevima kontrole, kao što su izdavanje dozvola i/ili registracija gospodarskih subjekata, imenovanje odgovornog službenika, dostava uvozne dokumentacije i odobrenje za uvoz.

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice