Javna nabava

Želi li vaše poduzeće prodavati usluge na tržištu javne nabave?

Saznajte kako se prijaviti za vladine ugovore, zajedno s relevantnim pravilima i postupcima.

Ocijenite ispunjavate li uvjete za sudjelovanje u javnom natječaju u inozemstvu

Kako biste saznali imate li pravo sudjelovati u određenom javnom natječaju za javnu nabavu izvan EU-a, koristite se alatom Access2Procurement.

Cilj je projekta Access2Procurement pomoći europskim poduzećima da procijene imaju li pravo sudjelovati u javnom natječaju izvan EU-a. Za procjenu je potrebno da korisnik unosi informacije koje se obično nalaze u obavijesti o natječaju: Naručitelj, predmet i procijenjenu vrijednost nabave.

Kao pilot-projekt, alat trenutačno omogućuje procjenu javnih natječaja za javnu nabavu iz Kanade (na temelju GPA-a i bilateralnog CETA-e). Sljedeća zemlja koja će biti obuhvaćena bit će Japan. Ostale zemlje bit će pravodobno integrirane u taj alat.

Access2Procurement

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice