Javna nabava

Želi li vaše poduzeće prodavati usluge na tržištu javne nabave?

Saznajte kako sudjelovati u javnim ugovorima, zajedno s relevantnim pravilima i postupcima.

Procijenite prihvatljivost za sudjelovanje u inozemnom natječaju za javnu nabavu

Kako biste saznali imate li pravo sudjelovati u određenom javnom natječaju za javnu nabavu izvan EU-a, koristite se alatom Moji trgovinski pomoćnik za nabavu.

Moj trgovinski pomoćnik za javnu nabavu nastoji pomoći europskim poduzećima da procijene imaju li pravo sudjelovati u javnom natječaju izvan EU-a. Za procjenu je potrebno da korisnik unese informacije koje se obično nalaze u pozivu na podnošenje ponuda: naručitelj, predmet i procijenjena vrijednost nabave.

Kao pilot-projekt, alat trenutačno omogućuje procjenu natječaja za javnu nabavu iz Kanade (na temelju Sporazuma o javnoj nabavi i bilateralnog CETA-e). Sljedeća zemlja koja će biti obuhvaćena bit će Japan. U alat će se u dogledno vrijeme uključiti i druge zemlje.

Provjerite moj trgovinski pomoćnik za nabavu

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice