Vladini ugovori u EU-u

Tržište javne nabave EU-a jedan je od najrazvijenijih i najotvorenijih sustava na svijetu. Pravom EU-a utvrđena su minimalna usklađena pravila o javnoj nabavi kojima se uređuje način na koji europska javna tijela kupuju robu, radove i usluge.

Informacije o ugovorima o javnoj nabavi u EU-u

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice