Δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ

Η αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ είναι ένα από τα πιο ανεπτυγμένα και ανοικτά συστήματα στον κόσμο. Το δίκαιο της ΕΕ θεσπίζει ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές αγοράζουν αγαθά, έργα και υπηρεσίες.

Πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις