Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Εισαγωγικοί δασμοί
Συχνές ερωτήσεις:

Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;

Όχι. η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση και, ως εκ τούτου, πληρώνετε δασμούς μόνο μία φορά, όταν το προϊόν σας εισέρχεται για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις