Αριθμός EORI

Οι έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χρειάζεται, για τελωνειακούς σκοπούς, αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI), για παράδειγμα για την υποβολή τελωνειακής διασάφησης.

Οι έμποροι που δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χρειάζονται επίσης αριθμό EORI για διαφορετικές καταστάσεις.

Οι επιχειρήσεις και τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εμπόριο πρέπει να χρησιμοποιούν τον αριθμό EORI ως αριθμό αναγνώρισης σε όλες τις τελωνειακές διαδικασίες κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις τελωνειακές διοικήσεις.

Διαβάστε εδώ όλα τα στοιχεία εδώ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;