Αριθμός EORI

Οι έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χρειάζεται, για τελωνειακούς σκοπούς, αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI), για παράδειγμα για την υποβολή τελωνειακής διασάφησης.

Οι έμποροι που δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χρειάζονται επίσης αριθμό EORI για διαφορετικές καταστάσεις.

Οι επιχειρήσεις και τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εμπόριο πρέπει να χρησιμοποιούν τον αριθμό EORI ως αριθμό αναγνώρισης σε όλες τις τελωνειακές διαδικασίες κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις τελωνειακές διοικήσεις.

Διαβάστε εδώ όλα τα στοιχεία εδώ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις