Διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις

Ο προστατευτισμός στις δημόσιες συμβάσεις αυξάνεται παγκοσμίως. Κατά την τελευταία δεκαετία, μελέτες έχουν δείξει ότι ο αριθμός των φραγμών στις δημόσιες συμβάσεις έχει πολλαπλασιαστεί επί 5. Αυτοί οι φραγμοί στις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να λάβουν πολλές μορφές. Μπορούν να αποτελούν νομικές διατάξεις που περιορίζουν de jure την πρόσβαση στην αγορά για τους αλλοδαπούς προσφέροντες ή μπορούν να αποτελούν πρακτικές που μειώνουν εκ των πραγμάτων τις πιθανότητες επιτυχίας των αλλοδαπών προσφερόντων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τα κοινώς παρατηρούμενα περιοριστικά καθεστώτα ή μέτρα που θεσπίζονται σε τρίτη χώρα περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου
  • Καθεστώτα προτιμήσεων τιμών που ευνοούν τους εγχώριους προσφέροντες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων
  • Νομικός περιορισμός/απαγόρευση συμμετοχής αλλοδαπών προσφερόντων σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φραγμούς στις δημόσιες συμβάσεις, ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει μια ταξινόμηση των μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Έχετε συναντήσει εμπόδιο σε τρίτη χώρα;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για το Διεθνές Μέσο Δημοσίων Συμβάσεων (IPI) απευθείας στο ενιαίο σημείο εισόδου μέσω του εντύπου καταγγελίας IPI.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε υποστήριξη κατά την υποβολή της καταγγελίας.

Θα αξιολογήσουμε την καταγγελία σας από κοινού με τους εμπειρογνώμονές μας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Είστε ενδιαφερόμενο μέρος και θέλετε να υποβάλετε πληροφορίες στο πλαίσιο έρευνας IPI;

Βλ. οδηγίες σχετικά με την υποβολή πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όταν υποβάλλετε πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να προσδιορίσετε τη δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ελέγξτε τη δήλωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις