Εμπορικές συμφωνίες και εμπορικές ρυθμίσεις της ΕΕ

Η ΕΕ διαχειρίζεται τις εμπορικές σχέσεις με χώρες του εξωτερικού με τη μορφή εμπορικών συμφωνιών και ρυθμίσεων. Οι συμφωνίες και οι ρυθμίσεις που βασίζονται σε αμοιβαίες δεσμεύσεις της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της και έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία καλύτερων εμπορικών ευκαιριών και την υπέρβαση των σχετικών εμποδίων. Το εμπόριο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αποφέρει απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως χαμηλότερους δασμούς, βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά και λιγότερη γραφειοκρατία.

Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ;

Η ενότητα αυτή θα σας ενημερώσει σχετικά με

Ενδιαφέρεστε για εμπορικές συναλλαγές με χώρες εντός της ΕΕ;

Η ενότητα αυτή θα σας ενημερώσει σχετικά με τα οφέλη της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις