Επισήμανση και συσκευασία

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις για προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον βοηθό μου για θέματα εμπορίου (My Trade Assistant) για πλήρη στοιχεία.

Έχετε υπόψη ότι στη σελίδα αυτή η γενική περιγραφή κάθε τομέα παρέχεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Οδηγίες για την επισήμανση και τη συσκευασία

Οι κατηγορίες προϊόντων που απαριθμούνται στη συνέχεια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επισήμανσης της ΕΕ, με τις οποίες επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνουν μια συνειδητή επιλογή κατά την αγορά

 

Επισήμανση των αλιευτικών προϊόντων

 

Επισήμανση των τροφίμων

 

Επισήμανση υποδημάτων

 

Επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων

 

Επισήμανση προϊόντων κρέατος

 

Επισήμανση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

 

Ενεργειακή επισήμανση των ελαστικών επισώτρων

 

Παρουσίαση και επισήμανση του οίνου και ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων

 

Συσκευασία

Οι συσκευασίες εντός της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και με τις ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη κάθε κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών.

 

Σύστημα οικολογικού σήματος

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ απονέμεται σε προϊόντα με τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ένα φάσμα προϊόντων. Στόχος του «λογοτύπου του Λουλούδι» είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να εντοπίζουν τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών πτυχών. Τα προϊόντα μπορούν να πωλούνται στην αγορά της ΕΕ χωρίς λογότυπο του Λουλούδι, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί που να επιβάλλουν την εφαρμογή του οικολογικού σήματος.

 

Οικολογικό σήμα για φωτεινές πηγές

 

Οικολογικό σήμα για προϊόντα καθαρισμού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής

 

Οικολογικό σήμα για απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων

 

Οικολογικό σήμα για πλυντήρια πιάτων

 

Οικολογικό σήμα για σκληρές επενδύσεις

 

Οικολογικό σήμα υποδημάτων

 

Οικολογικό σήμα για ξύλινα έπιπλα

 

Οικολογικό σήμα για απορρυπαντικά πιάτων

 

Οικολογικό σήμα για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής

 

Οικολογικό σήμα για φορητούς υπολογιστές

 

Οικολογικό σήμα για απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

 

Οικολογικό σήμα για λιπαντικά

 

Οικολογικό σήμα για στρώματα κρεβατιών

 

Οικολογικό σήμα για χρώματα επίχρισης και βερνίκια

 

Χαρτογραφικό χαρτί και χαρτί υγείας-καθαριότητας και προϊόντα χαρτιού υγείας-καθαριότητας

 

Οικολογικό σήμα για προσωπικούς υπολογιστές

 

Οικολογικό σήμα για εκτυπωμένο χαρτί

 

Οικολογικό σήμα για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση

 

Οικολογικό σήμα για επενδύσεις δαπέδων από υφαντικές ύλες

 

Οικολογικό σήμα για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

 

Οικολογικό σήμα για τηλεοράσεις

 

Οικολογικό σήμα για μέσα ανάπτυξης, βελτιωτικά εδάφους και εδαφοκάλυμμα

 

Οικολογικό σήμα για υδρονικούς θερμαντήρες

 

Οικολογικό σήμα για ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

 

Οικολογικό σήμα για βρύσες κουζίνας και μπάνιου

 

Οικολογικό σήμα για εξοπλισμό απεικόνισης

 

Οικολογικό σήμα για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις