Ženklinimas ir pakuotės

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto gaminiams taikomiems reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Daugiau informacijos rasite mano prekybos asistente.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštinės dalies aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Ženklinimo ir pakavimo gairės

Toliau išvardytos produktų kategorijos turi atitikti ES ženklinimo reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad pirkdami vartotojai gautų visą būtiną informaciją, kad galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą.

 

Žuvininkystės produktų ženklinimas

 

Maisto produktų ženklinimas,

 

Avalynės ženklinimas

 

Su energija susijusių gaminių ženklinimas

 

Mėsos produktų ženklinimas

 

Tekstilės gaminių ženklinimas

 

Padangų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas

 

Vyno ir tam tikrų vyno produktų pateikimas ir ženklinimas

 

Pakuotės

ES parduodamos pakuotės turi atitikti bendruosius reikalavimus, kuriais siekiama apsaugoti aplinką, taip pat konkrečias nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią bet kokiam pavojui vartotojų sveikatai.

 

Ekologinio ženklo sistema

ES ekologinis ženklas suteikiamas produktams, kurie daro mažiausią poveikį aplinkai tam tikrame produktų asortimente. „Gėlės logotipo“ paskirtis – padėti vartotojams atpažinti tuos produktus, kurie labai padeda gerinti pagrindinius aplinkosaugos aspektus. Produktai gali būti parduodami ES rinkoje be Gėlės logotipo, nes nėra reglamentų, pagal kuriuos būtų privaloma teikti ekologinio ženklo paraišką.

 

Šviesos šaltinių ekologinis ženklas

 

Universalių ir sanitarinės įrangos valiklių ekologinis ženklas

 

Indaplovėse naudojamų ploviklių ekologinis ženklas

 

Indų plovimo mašinų ekologinis ženklas

 

Kietosios dangos ekologinis ženklas

 

Avalynės ekologinis ženklas

 

Medinių baldų ekologinis ženklas

 

Rankomis plaunamų indų ploviklių ekologinis ženklas

 

Sugeriamųjų higienos gaminių ekologinis ženklas

 

Knyginių kompiuterių ekologinis ženklas

 

Skalbinių ploviklių ekologinis ženklas

 

Tepalų ekologinis ženklas

 

Lovų čiužinių ekologinis ženklas

 

Dažų ir lakų ekologinis ženklas

 

Grafinis popierius su ekologiniu ženklu ir minkštajam popieriui bei jo produktams

 

Asmeniniams kompiuteriams skirtas ekologinis ženklas

 

Spausdinto popieriaus ekologinis ženklas

 

Nuplaunamų kosmetikos gaminių ekologinis ženklas

 

Ekologinis ženklas tekstilinėms grindų dangoms

 

Ekologinis ženklas tekstilės gaminiams

 

Televizijos aparatų ekologinis ženklas

 

Ekologinis ženklas auginimo terpėms, dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms ir mulčiui

 

Vandeninių šildytuvų ekologinis ženklas

 

Medinių grindų dangų ekologinis ženklas

 

Santechnikos įtaisų ekologinis ženklas

 

Vaizdo gavimo įrangos ekologinis ženklas

 

Ekologinis ženklas klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos