ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas

ES ir Ramiojo vandenyno regiono (laikinasis) ekonominės partnerystės susitarimas (EPS) palengvina abiejų regionų gyventojų ir įmonių tarpusavio investicijas ir prekybą, taip pat skatina vystymąsi visame Ramiojo vandenyno regione. Sužinokite, kaip ES EPS su keturiomis Ramiojo vandenyno valstybėmis gali būti naudingas jūsų prekybai.

Glaustai apie susitarimą

2011 m. sausio mėn. Europos Parlamentas ratifikavo ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS, o 2011 m. gegužės mėn. – Papua Naujoji Gvinėja. Fidžio vyriausybė susitarimą pradėjo taikyti 2014 m. liepos mėn. Samoa prie Susitarimo prisijungė 2018 m. gruodžio mėn. ir nuo to laiko jį taiko. Saliamono Salos taip pat prisijungė prie Susitarimo 2020 m. gegužės mėn. ir nuo to laiko jį taiko.

Tonga ir Rytų Timoras informavo Europos Komisiją, kad ketina prisijungti prie EPS.

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimu pradedama prekyba prekėmis su ES. Susitarimas apima:

 • visų prekių, įvežamų iš Ramiojo vandenyno EPS valstybių, patekimas į ES rinką netaikant muitų ir kvotų
 • asimetriškas ir laipsniškas jų rinkų atvėrimas ES prekėms, visapusiškai atsižvelgiant į išsivystymo lygio ir jautrių sektorių skirtumus
 • Ramiojo vandenyno valstybių liberalizavimas netaikomas kai kuriems jautriems sektoriams ir produktams
 • Ramiojo vandenyno valstybių galimybė vėl nustatyti muitus ir kvotas, jei importas iš ES sutrikdytų arba galėtų sutrikdyti jų vietos ekonomiką
 • prekybos techninių kliūčių taisyklės ir sanitarinės bei fitosanitarinės priemonės, skirtos padėti Ramiojo vandenyno šalių eksportuotojams laikytis ES importo standartų
 • veiksmingos muitinės procedūros ir glaudesnis administracijų bendradarbiavimas
 • patobulintos perdirbtų žuvininkystės produktų iš Ramiojo vandenyno regiono kilmės taisyklės – vadinamoji „pasaulinio tiekimo“ nuostata, kuria siekiama skatinti darbo vietų kūrimą ir vystymąsi regione.

Lengvatomis besinaudojančios šalys

 • Fidžis
 • Papua Naujosios Gvinėjos
 • Samoa
 • Saliamono salos

Galimos šalys naudos gavėjos ateityje

 • Tonga pareiškė ketinanti prisijungti prie EPS.
 • Rytų Timoras pareiškė ketinantis prisijungti prie EPS
 • Prie susitarimo gali prisijungti kitos AKR Ramiojo vandenyno šalys.

Ramiojo vandenyno šalims taikomos asimetrinės nuostatos

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS numatytos Ramiojo vandenyno šalims palankios asimetrinės nuostatos, pavyzdžiui, neliberalizuojant jautrių produktų, ilgi liberalizavimo laikotarpiai, lanksčios kilmės taisyklės, taip pat specialios apsaugos priemonės ir priemonės, skirtos žemės ūkiui, aprūpinimui maistu ir naujoms pramonės šakoms.

 

Nors ES rinkos buvo nedelsiant ir visiškai atvertos, Ramiojo vandenyno EPS valstybės iš dalies ir palaipsniui atveria savo rinkas importui iš ES, visapusiškai atsižvelgdamos į išsivystymo lygio skirtumus.

Tarifai

 • ES suteikia 100 % galimybę be muitų ir kvotų importuoti visą importą iš Ramiojo vandenyno EPS šalių. Galimybė patekti į ES rinką yra nuolatinė, visapusiška ir nemokama visiems produktams.
 • Ramiojo vandenyno EPS šalys palaipsniui ir iš dalies panaikina muitus, kaip nurodyta toliau.
  • Papua Naujoji Gvinėja nuo pirmos dienos savanoriškai atvėrė savo rinką 88 % ES importo (net jei jai būtų buvęs naudingas 15 metų pereinamasis laikotarpis).
  • Fidžis atveria savo rinką iki 87 % importo iš ES per 15 metų
  • Per 20 metų Samoa atvėrė savo rinką iki 80 % importo iš ES
  • Saliamono Salos atveria savo rinką iki 83 % importo iš ES per 15 metų
 • Staiga padidėjus kai kurių ES prekių importui į Ramiojo vandenyno EPS šalis, Ramiojo vandenyno EPS šalys gali taikyti apsaugos priemones, pavyzdžiui, importo kvotas ir pakartotinį muitų įvedimą.

 

Norėdami rasti tikslią informaciją apie konkretaus jūsų produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalį,naudokitės mano prekybos asistento paieškos funkcija. Jei kyla abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės taisyklės

Šiame skirsnyje pateikiamos pagrindinės prekybos susitarimo kilmės taisyklės ir kilmės procedūros.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė priklausomybė“. Jei tema nauja, galite rasti įžangą apie pagrindines sąvokas dalyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį tarifą, jis turi atitikti tam tikras taisykles, kuriomis įrodoma jo kilmė.

Kur rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimo II protokole „Sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai „.

Ar mano produktas yra ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės?

Kad jūsų produktui pagal ES ir Ramiojo vandenyno ekonominės partnerystės susitarimą būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jis turi būti ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės. Produktas laikomas ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės produktu, jei:

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus skyriuje nurodytus taikytinus reikalavimus (pvz., nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas, tiesioginio vežimo taisyklė). Be to, yra tam tikrų papildomų lankstumo galimybių, padedančių jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., leistino nuokrypio arba kumuliacijos).

 

Konkretiems produktams skirtų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • Pridėtinės vertės taisyklė – visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros procentinės produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) dalies.
 • pasikeičia tarifinė klasifikacija – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinė klasifikacija, pvz., popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis);
 • Konkrečios operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, verpalų pluošto verpimas. Tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės ir drabužių, taip pat chemijos sektoriuose.
 • šias skirtingas taisykles galima derinti su skirtingomis taisyklėmis arba jų deriniu.

 

Konkrečias taisykles, taikomas jūsų produktui, galite rasti skyriuje Mano prekybos asistentas.

Patarimai, kaip laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo, kad galėtumėte laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistino nuokrypio arba kumuliacijos.

Nuokrypis
 • pagal leistino nuokrypio taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečią produkto taisyklę, iki 15 % produkto gamintojo kainos EXW sąlygomis.
 • šis leistinasis nuokrypis negali būti taikomas siekiant viršyti didžiausią leistiną kilmės statuso neturinčių medžiagų ribą, išreikštą jų verte, nurodyta konkretiems produktams taikomose taisyklėse.
 • Specialios leidžiamosios nuokrypos taikomos tekstilės gaminiams ir drabužiams, priskiriamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniams, kurie yra įtraukti į 1 priedo „Įvadinės pastabos“ 6–5pastabas.
Kumuliacija

Susitarime numatytos šios prekių kilmės kumuliacijos rūšys:

 • dvišalė kumuliacija, pagal kurią Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės medžiagas leidžiama laikyti ES kilmės medžiagomis (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti
 • visiška kumuliacija, pagal kurią kilmės statuso neturinčias medžiagas galima laikyti ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybių kilmės, kai jos apdorojamos arba perdirbamos tose šalyse arba kitose AKR valstybėse arba ES užjūrio šalyse ir teritorijose.
 • įstrižinė kumuliacija, pagal kurią bet kurios Ramiojo vandenyno EPS valstybės, kitos AKR valstybės arba ES užjūrio šalies ar teritorijos kilmės medžiagos gali būti laikomos Ramiojo vandenyno EPS valstybės ar ES kilmės medžiagomis, kai jos tam tikromis sąlygomis naudojamos produktui gaminti. Šios rūšies kumuliacija reiškia, kad abi šalys, iš kurių kilmės šalys yra kumuliacinės, turi sudaryti administracinio bendradarbiavimo susitarimą.

Nuo 2019 m. vasario 22 d. ES gali taikyti įstrižinę kumuliaciją su tam tikromis AKR valstybėmis ir ES užjūrio šalimis bei teritorijomis (OL C 69, 2019 2 22, p. 2).

 • Kumuliacija su kaimyninėmis besivystančiomis šalimis, pagal kurią tokių šalių kilmės medžiagas leidžiama laikyti Ramiojo vandenyno valstybės kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti, jei laikomasi tam tikrų sąlygų

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus Protokole nurodytus taikytinus reikalavimus, pvz., nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba tiesioginio vežimo taisyklės reikalavimus:

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Ramiojo vandenyno EPS valstybę (ir atvirkščiai) toliau jų neperdirbant trečiojoje šalyje.

Perkrauti arba laikinai sandėliuoti trečiojoje šalyje leidžiama, jei produktai lieka muitinės priežiūroje ir su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus:

 • iškrovimas
 • perkrovimas
 • visos operacijos, skirtos gerai jų būklei išsaugoti

Kilmės statusą turintys produktai gali būti transportuojami vamzdynais per kitas nei Ramiojo vandenyno EPS valstybių arba ES teritorijas.

Importuojančios šalies muitinei reikės pateikti tiesioginio gabenimo įrodymą.

Muito grąžinimas

Pagal ES ir Ramiojo vandenyno ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama grąžinti muitus, sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas gaminant produktą, kuris eksportuojamas taikant lengvatinį tarifą.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Kilmės procedūros, susijusios su prašymais taikyti lengvatinį tarifą, ir muitinės atliekamas tikrinimas nustatyti IV antraštinėje dalyje dėl kilmės įrodymo ir V antraštinėje dalyje dėl administracinio bendradarbiavimo tvarkos. Juose paaiškinama, pavyzdžiui, kaip:

 • deklaruoti produkto kilmę
 • prašyti lengvatų
 • muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo?

Norėdami pasinaudoti lengvatiniu režimu, turite pateikti kilmės įrodymą.

 • jums reikės:
  • judėjimo sertifikatą EUR.1 arba
  • kilmės deklaracija
 • kilmės įrodymo dokumentas galioja 10 mėnesių nuo išdavimo dienos
 • kilmės įrodymo nereikalaujama, jei bendra produktų vertė neviršija
  • 500 EUR už mažas pakuotes
  • 1,200 EUR už asmeninį bagažą

Kilmės įrodymas

EUR.1 judėjimo sertifikatas

 • EUR.1 judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė.
 • III priede pateikiamas EUR.1 sertifikato pavyzdys ir pateikiami jo pildymo nurodymai.
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą.

Kilmės deklaracija (eksportuotojo savideklaracija)

 • Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas yra ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės, pateikdami kilmės deklaraciją. Kilmės deklaraciją gali pateikti:
  • patvirtintas eksportuotojas arba
  • bet kuris eksportuotojas, jei bendra produktų vertė neviršija 6,000 EUR.

 

Patvirtinti eksportuotojai

Pagal šį susitarimą eksportuotojai gali prašyti savo muitinės leidimo surašyti bet kokios vertės produktų kilmės deklaracijas.

Eksportuotojas turi pateikti muitinei pakankamas garantijas, kad galima patikrinti produktų kilmės statusą ir visų kitų susitarimo (protokolo) reikalavimų įvykdymą.

Muitinė gali panaikinti patvirtinto eksportuotojo statusą bet kokio piktnaudžiavimo atveju.

Kas turėtų būti nurodyta kilmės deklaracijoje?

Pateikimas

 • eksportuotojas gali pateikti kilmės deklaraciją, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, su sąlyga, kad ji importuojančioje šalyje pateikiama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importo.
 • pildydami kilmės deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmę.

Kilmės patikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Tikrinimas grindžiamas

 • importuojančios ir eksportuojančios Šalies muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinės atliekami patikrinimai – importuojančios Šalies lankymasis pas eksportuotoją draudžiamas

Eksportuojančios Šalies institucijos nustato kilmę ir praneša importuojančios Šalies institucijoms rezultatus.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos turi atitikti į Europos Sąjungą importuojamos prekės
 • Konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška mano prekybos asistente

Sveikatos ir saugos reikalavimai SFS

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Apibūdinkite, kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad galėtų prašyti lengvatinių muitų tarifų, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, žr. pirmiau pateiktą skirsnį apie kilmės taisykles.

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia importuojant į Europos Sąjungą.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras galima rasti Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekyba paslaugomis

 • Konkreti informacija apie ES paslaugų rinką
 • Bendro pobūdžio informacija apie prekybą paslaugomis reglamentuojančias taisykles, reglamentus ir priemones

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kitos sritys

Konkurencija

 • nuo 2014 m. ES nebeteikia eksporto subsidijų visiems į EPS šalis eksportuojamiems produktams.
 • ES iki minimumo sumažino priemones, kuriomis iškraipoma gamyba ir prekyba
 • jei vietos pramonei kyla grėsmė dėl importo iš Europos padidėjimo, pagal Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama imtis priemonių pramonės sektoriams ir neseniai susikūrusiai pramonei apsaugoti.

Darnus vystymasis ir žmogaus teisės

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS aiškiai grindžiamas Kotonu susitarime išdėstytais esminiais ir pagrindiniais elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu.

 • nevykdymo sąlyga reiškia, kad „tinkamų priemonių“ (kaip nustatyta Kotonu susitarime) galima imtis, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų dėl esminių elementų. Tai gali apimti prekybos lengvatų sustabdymą.
 • jungtinėms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį darniam Šalių vystymuisi. Pagal Kotonu susitarimą pilietinei visuomenei ir parlamento nariams tenka aiškus vaidmuo.

Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba

ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir sumažinti dokumentų skaičių. Jums tai reiškia mažiau sunkumų tvarkant reikalus su muitine.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos