ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas

ES ir Ramiojo vandenyno (laikinasis) ekonominės partnerystės susitarimas (EPS) sudaro palankesnes sąlygas abiejų regionų žmonėms ir įmonėms investuoti ir prekiauti tarpusavyje, taip pat skatinti vystymąsi visame Ramiojo vandenyno regione. Sužinokite, kaip ES EPS su keturiomis Ramiojo vandenyno valstybėmis gali būti naudingas jūsų prekybai.

Apie susitarimą glaustai

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS Europos Parlamentas ratifikavo 2011 m. sausio mėn., o Papua Naujoji Gvinėja – 2011 m. gegužės mėn. Fidžio vyriausybė susitarimą pradėjo taikyti 2014 m. liepos mėn. Samoa prie Susitarimo prisijungė 2018 m. gruodžio mėn. ir nuo to laiko jį taiko. Saliamono Salos prie Susitarimo taip pat prisijungė 2020 m. gegužės mėn. ir nuo to laiko jį taiko.

Tonga ir Rytų Timoras pranešė Europos Komisijai, kad ketina prisijungti prie EPS.

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS atveria kelią prekybai prekėmis su ES. Į susitarimą įtraukta:

 • Visų prekių iš Ramiojo vandenyno valstybių, pasirašiusių EPS, patekimas į ES rinką netaikant muitų ir kvotų
 • asimetriškas ir laipsniškas jų rinkų atvėrimas ES prekėms, visapusiškai atsižvelgiant į išsivystymo lygio skirtumus ir jautrius sektorius;
 • liberalizuoti kai kuriuos jautrius sektorius ir produktus Ramiojo vandenyno regione;
 • Ramiojo vandenyno valstybių galimybė vėl nustatyti muitus ir kvotas, jei importas iš ES trikdo arba gali trikdyti jų vietos ekonomiką;
 • taisykles dėl techninių prekybos kliūčių ir sanitarijos bei fitosanitarijos priemones, kuriomis siekiama padėti Ramiojo vandenyno šalių eksportuotojams laikytis ES importo standartų;
 • Veiksmingos muitinės procedūros ir glaudesnis administracijų bendradarbiavimas
 • patobulintos kilmės taisyklės perdirbtiems žuvininkystės produktams iš Ramiojo vandenyno šalių - vadinamoji "pasaulinio tiekimo" nuostata, kuria siekiama skatinti darbo vietų kūrimą ir vystymąsi regione.

Naudą gaunančios šalys

 • Fidžis
 • Papua Naujoji Gvinėja
 • Samoa
 • Saliamono Salos

Galimos būsimos paramą gaunančios šalys

 • Tonga pareiškė ketinanti prisijungti prie EPS
 • Rytų Timoras pareiškė ketinantis prisijungti prie EPS
 • Prie susitarimo gali prisijungti kitos AKR ir Ramiojo vandenyno šalys.

Asimetriškos Ramiojo vandenyno šalims palankios nuostatos

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS numatomos asimetriškos Ramiojo vandenyno valstybėms palankios nuostatos, pavyzdžiui, liberalizavimo netaikymas jautriems importui produktams, ilgi liberalizavimo laikotarpiai, lanksčios kilmės taisyklės, taip pat specialios apsaugos priemonės ir priemonės, skirtos žemės ūkiui, apsirūpinimo maistu saugumui ir naujoms pramonės šakoms.

 

Nors ES rinkos buvo nedelsiant ir visiškai atvertos, Ramiojo vandenyno EPS valstybės iš dalies ir palaipsniui atvėrė savo rinkas importui iš ES, visapusiškai atsižvelgdamos į išsivystymo lygio skirtumus.

Tarifai

 • ES suteikia 100 proc. bemuitį ir bekvotį režimą visam importui iš Ramiojo vandenyno EPS šalių. Patekimas į ES rinką yra nuolatinis, visapusiškas ir nemokamas visiems produktams.
 • Ramiojo vandenyno EPS šalys palaipsniui iš dalies panaikina muitus, kaip nurodyta toliau.
  • Papua Naujoji Gvinėja nuo pat pirmos dienos savanoriškai atvėrė savo rinką 88 proc. ES importo (net jei jai būtų taikomas 15 metų pereinamasis laikotarpis)
  • Fidžis per 15 metų atveria savo rinką 87 proc. importo iš ES
  • Samoa atveria savo rinką 80 % importo iš ES per 20 metų
  • Saliamono Salos atveria savo rinką 83 proc. importo iš ES per 15 metų
 • Jei staiga išaugtų kai kurių ES prekių importas į Ramiojo vandenyno EPS šalis, Ramiojo vandenyno EPS šalys susiklosčius ypatingoms aplinkybėms galėtų taikyti tokias apsaugos priemones kaip importo kvotos ir pakartotinis muitų nustatymas.

 

Naudokitės „Mano prekybos asistento“ paieškos parinktimi, kad rastumėte tikslią informaciją apie konkretaus produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalį. Kilus abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

 

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinkakilmės taisykles, ir sužinoti, kaip parengti tinkamus dokumentus, pasinaudokite interaktyvia  „Mano prekybos asistento“ kilmės taisyklių įsivertinimo priemone (ROSA).

Šiame skirsnyje pateikiama bendra informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras.

Kilmė yra prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė pilietybė“. Jei esate naujas į temą, galite rasti įvadas į pagrindines sąvokas prekių skyriuje.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis tarifas, jis turi atitikti tam tikras jo kilmę įrodančias taisykles.

Kur galiu rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimo II protokole „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“.

Ar mano produktas yra ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės?

Kad jūsų produktui pagal ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimą būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jo kilmės šalis turi būti ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybė. Produktas laikomas ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės produktu, jei jis:

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikomus skyriuje nurodytus reikalavimus (pvz., nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas, tiesioginio vežimo taisyklė). Taip pat yra tam tikrų papildomų lankstumo priemonių, padedančių laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., leidžiamoji nuokrypa arba kumuliacija).

 

Konkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinės dalies.
 • tarifinio klasifikavimo pasikeitimas – dėl gamybos proceso pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinis klasifikavimas, pvz., popieriaus gamyba (Suderintos sistemos 48 skirsnis) iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis);
 • specifinės operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pavyzdžiui, verpimas verpalams. Tokios taisyklės dažniausiai taikomos tekstilės, aprangos ir chemijos sektoriuose.
 • šių skirtingų taisyklių derinys yra įmanomas, o skirtingų taisyklių laikomasi pakaitomis arba jas derinant.

Patarimai, padėsiantys laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimas suteikia papildomo lankstumo, padedančio laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistino nuokrypio ar kumuliacijos.

Leidžiamoji nuokrypa
 • leidžiamojo nuokrypio taisyklė leidžia gamintojui naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę paprastai yra draudžiamos, iki 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).
 • šis nuokrypis negali būti naudojamas siekiant viršyti jokias konkretiems produktams taikomose taisyklėse nurodytas kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios leidžiamosios vertės ribas.
 • konkretūs leistini nuokrypiai taikomi Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, įtrauktiems į 1 priedo „Įvadinės pastabos“ 5–6 pastabas.
Kaupimas

Susitarime numatytos šios kilmės kumuliacijos rūšys:

 • dvišalė kumuliacija, pagal kurią Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės medžiagos gali būti laikomos ES kilmės medžiagomis (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti
 • visiška kumuliacija, pagal kurią kilmės statuso neturinčios medžiagos gali būti laikomos ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybių kilmės medžiagomis, kai jos apdirbamos arba perdirbamos tose šalyse arba kitose AKR valstybėse ar ES užjūrio šalyse ir teritorijose
 • įstrižinė kumuliacija, pagal kurią bet kurios Ramiojo vandenyno EPS valstybės, kitos AKR valstybės arba ES užjūrio šalies ar teritorijos kilmės medžiagos laikomos Ramiojo vandenyno EPS valstybės arba ES kilmės medžiagomis, kai jos tam tikromis sąlygomis naudojamos produktui gaminti. Dėl šios rūšies kumuliacijos reikia, kad abi šalys, kurių kilmės šalis yra bendra, būtų sudariusios administracinio bendradarbiavimo susitarimą.

Nuo 2019 m. vasario 22 d. ES gali taikyti įstrižinę kumuliaciją su tam tikromis AKR valstybėmis ir ES užjūrio šalimis ir teritorijomis (OL C 69, 2019 2 22, p. 2).

 • kumuliacija su kaimyninėmis besivystančiomis šalimis, pagal kurią tokių šalių kilmės medžiagos gali būti laikomos Ramiojo vandenyno valstybės kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti, jei tenkinamos tam tikros sąlygos;

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokole nurodytus reikalavimus, pvz., nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba tiesioginio vežimo taisyklės:

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Ramiojo vandenyno EPS valstybę (ir atvirkščiai) be tolesnio perdirbimo trečiojoje šalyje.

Perkrovimas arba laikinas sandėliavimas trečiojoje šalyje leidžiamas, jei produktai lieka muitinės priežiūroje ir su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus:

 • iškrovimas
 • perkrovimas
 • bet kokia operacija, skirta gerai jų būklei išlaikyti.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti transportuojami vamzdynais per kitas nei Ramiojo vandenyno EPS valstybių ar ES teritorijas.

Tiesioginio vežimo įrodymai turės būti pateikti importuojančios šalies muitinei.

Muito grąžinimas

Pagal ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudotas pagal lengvatinį tarifą eksportuojamam produktui pagaminti.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Kilmės procedūros, susijusios su prašymais taikyti lengvatinį tarifą ir muitinės atliekamu tikrinimu, nustatytos IV antraštinėje dalyje dėl kilmės įrodymo ir V antraštinėje dalyje dėl administracinio bendradarbiavimo tvarkos. Juose paaiškinama, pavyzdžiui, kaip:

 • deklaruoti produkto kilmę
 • prašyti lengvatų
 • muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo?

Kad galėtumėte pasinaudoti lengvatiniu režimu, turite pateikti kilmės įrodymą.

 • Jums taip pat reikės
  • EUR.1 judėjimo sertifikatą arba
  • kilmės deklaracija
 • kilmės įrodymas galioja 10 mėnesių nuo išdavimo dienos;
 • nereikalaujama pateikti kilmės įrodymo, jei bendra produktų vertė neviršija:
  • 500 EUR už mažas pakuotes
  • 1 200 EUR asmeniniam bagažui

Kilmės įrodymas

EUR.1 judėjimo sertifikatas

 • EUR.1 judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė.
 • III priede pateikiamas EUR.1 sertifikato pavyzdys ir jo pildymo nurodymai.
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą;

Kilmės deklaracija (eksportuotojo savideklaracija)

 • pateikdami kilmės deklaraciją eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas yra ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės. Kilmės deklaraciją gali pateikti:
  • patvirtintas eksportuotojas arba
  • bet kuris eksportuotojas, jei bendra produktų vertė neviršija 6 000 EUR

 

Patvirtinti eksportuotojai

Eksportuotojai pagal šį susitarimą gali prašyti savo muitinės leidimo surašyti bet kokios vertės produktų kilmės deklaracijas.

Eksportuotojas turi pateikti muitinei pakankamas garantijas, kad galima patikrinti produktų kilmės statusą ir tai, ar įvykdyti visi kiti susitarimo (protokolo) reikalavimai.

Muitinė gali panaikinti patvirtinto eksportuotojo statusą bet kokio piktnaudžiavimo atveju.

Kas turėtų būti nurodyta kilmės deklaracijoje?

Pateikimas

 • Kilmės deklaraciją eksportuotojas gali surašyti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, su sąlyga, kad ji importuojančioje šalyje pateikiama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importo.
 • Pildydami kilmės deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmės statusą.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuotas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Tikrinimas grindžiamas:

 • importuojančios ir eksportuojančios Šalies muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • patikrinimai, kuriuos atlieka vietos muitinė – importuojančios Šalies vizitai pas eksportuotoją neleidžiami

Eksportuojančios Šalies institucijos nustato kilmę ir praneša importuojančios Šalies institucijoms apie rezultatus.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinoti apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos prekės turi atitikti, kad jas būtų galima importuoti į Europos Sąjungą;
 • konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, ieškokite skiltyje „Mano prekybos asistentas“

Sveikatos ir saugos reikalavimai (SFS)

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Norėdami sužinoti, kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad galėtumėte prašyti taikyti lengvatinius tarifus, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, žr. pirmiau pateiktą skirsnį apie kilmės taisykles.

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras apskritai rasite Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekyba paslaugomis

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kitos sritys

Konkurencija

 • nuo 2014 m. ES nutraukė eksporto subsidijas visiems produktams, eksportuojamiems į EPS šalis.
 • ES iki minimumo sumažino priemonių, kuriomis iškraipoma gamyba ir prekyba, skaičių
 • jei dėl importo iš Europos padidėjimo kyla grėsmė vietos pramonei, pagal Ramiojo vandenyno šalių EPS leidžiama imtis priemonių pramonės sektoriams ir besikuriančiai pramonei apsaugoti.

Darnus vystymasis ir žmogaus teisės

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS aiškiai grindžiamas Kotonu susitarime išdėstytais „esminiais ir pagrindiniais“ elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu.

 • „nevykdymo sąlyga“ reiškia, kad „atitinkamų priemonių“ (nustatytų Kotonu susitarime) galima imtis, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su esminiais elementais. Tai gali apimti prekybos lengvatų taikymo sustabdymą.
 • bendroms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį tvariam Šalių vystymuisi. Pagal Kotonu susitarimą aiškus vaidmuo tenka pilietinei visuomenei ir parlamento nariams.

Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba

ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir sumažinti biurokratizmą. Jums tai reiškia mažiau rūpesčių, kai susiduriate su muitine.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos