Pagrindiniai muitai

Jei jūsų bendrovė ketina eksportuoti, šiame skirsnyje rasite informacijos apie tai, su kokiais importo muitais ir kitomis išlaidomis galite susidurti. Joje nepateikiama su konkrečiu produktu susijusios informacijos. Šiuo tikslu turėtumėte naudotis gaminių paieškos funkcija.

Kai produktu prekiaujama tarptautiniu mastu, dažnai taikomas muitas arba muitų tarifas.

Tačiau kai taikomos specialios prekybos priemonės (pvz., laisvosios prekybos susitarimai arba BLS), kartais muitų tarifai yra mažesni arba jų visai nėra. Jie vadinami lengvatiniais tarifais.

Taip pat gali būti, kad jūsų produktui bus taikomi antidempingo, kompensaciniai muitai arba apsaugos priemonės.

 

Norint sužinoti, kurie iš šių muitų ar priemonių taikomi jūsų prekei, pirmiausia reikia nustatyti teisingą tarifą arba produkto kodą.

Kad iš anksto būtų užtikrintas teisinis tikrumas, kad savo prekėms taikote teisingą klasifikaciją, galite prašyti priimti sprendimą dėl privalomosios tarifinės informacijos (PTI).

Lengvatinės tarifinės kvotos

Pagal tarifines kvotas tam tikri prekių kiekiai per nustatytą laikotarpį gali būti importuojami taikant sumažintą arba nulinę muito normą. Tai neturi įtakos jokiems taikomiems antidempingo muitams.

Tokios kvotos paprastai nustatomos prekybos susitarimuose ir lengvatiniuose susitarimuose tarp šalių arba prekybos blokų. Daugiau informacijos apie galiojančias jūsų produkto kvotas rasite skyrelyje „ Rinkos“.

Mano prekybos asistentas suteikia jums išsamią informaciją apie jūsų produktui ir rinkai taikomus tarifus ir priemones.

Tais atvejais, kai prekybos susitarimuose nustatomas laipsniškas tam tikrų produktų rūšių muitų panaikinimas, mano prekybos asistentas gali jums padėti nustatyti, kaip ateityje jūsų produktui bus taikomi muitai. Taip pat galite tiesiogiai susipažinti su muitų tarifų panaikinimo tvarkaraščiais (ES arba prekybos partnerio) prekybos susitarime (nuorodos į teisinius tekstus pateikiamos skyriuje „Rinkos“).

Muitinė vertė

Muitinis vertinimas – tai prekių, deklaruotų įvežimui pasienyje, ekonominės vertės apskaičiavimas. Nustatyti standartines šių prekių vertės nustatymo taisykles yra labai svarbu dėl kelių priežasčių.

Svarbiausia, muitai (ir PVM) apskaičiuojami kaip prekių vertės procentinė dalis. Įmonės ir muitinės turi turėti aiškias prekių vertės nustatymo taisykles.

Kai nustatoma prekių vertė, apskaičiuojant visą už produktą mokėtiną muitą galima atsižvelgti į muitų tarifą ir prekės kilmę.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ES apskaičiuojama muitinė vertė, pateikiama čia.

Nors ES galioja bendros muitinio įvertinimo taisyklės, įvairiose šalyse taikoma vertinimo praktika gali skirtis. ES prekybos susitarimuose dažnai nustatomi prekybos lengvinimo principai ir jie gali būti suderinti su ES muitinės kodeksu.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos