Šaltiniai ir autorių teisės

Rezultatų puslapyje pateikiama informacija iš kelių šaltinių. Žr. rezultatų puslapio sekcijų sąrašą ir jų atitinkamą šaltinį.

Skirsnis Apibūdinimas Šaltinis Atnaujinimo dažnumas
Tarifai Taikomi tarifai (ne ES šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama kiekvienos šalies informacija.
Tarifai ES tarifai Mokesčių irmuitų sąjungos GD, TARIC duomenų bazė Atnaujinama kiekvieną dieną
Tarifai Tarifų panaikinimas Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Tarifai Geografinės nuorodos Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Tarifai Prekybos apsaugos priemonės Prekybos GD Kai taikoma nauja priemonė
Kilmės taisyklės Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Mokesčiai Mokesčiai ir papildomi muitai (ne ES šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama kiekvienos šalies informacija.
Mokesčiai Vidaus mokesčiai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama kiekvienos šalies informacija.
Procedūros ir formalumai Importo formalumai (ne ES šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama kiekvienos šalies informacija.
Importo reikalavimai Importo reikalavimai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama kiekvienos šalies informacija.
Vadovus Eksporto vadovai Prekybos GD, Sante GD Nuolat stebima siekiant patikrinti, ar informacija yra naujausia
Prekybos kliūtys Prekybos kliūtys ES nepriklausančiose šalyse Prekybos GD Kai barjeras atnaujinamas arba sukuriamas
Prekybos srautų statistika Su produktais susiję statistiniai duomenys Eurostatas (Comext duomenų bazė) Kiekvieną mėnesį

*Skirsnyje „Tarifai“, skirsnyje „Mokesčiai“ arba skirsnyje „Procedūros ir formalumai“ pateikta informacija negali būti naudojama perparduoti (arba teikiant konsultavimo paslaugas), perskirstyti, kurti duomenų bazes, saugoti arba kitais tikslais, išskyrus Europos Sąjungos naudotojo, asmeniškai esančio vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Gruzijoje, Moldovoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje, Türkiye ir Ukrainoje, naudojimą siekiant paremti naudotojo tarptautinius verslo procesus. Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai duomenų savininkas aiškiai raštu patvirtina: Autorių teisės: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vokietija, e. paštas: A2M@mendel-verlag.de

Jei kompiuteris, kuriame veikia jūsų naršyklė, nėra tiesiogiai prijungtas prie interneto Europos Sąjungoje, naudojantis interneto paslaugų teikėju, esančiu Europos Sąjungos valstybėje narėje (arba Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Gruzijoje, Moldovoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje, Türkiye ir Ukrainoje), tuomet jums draudžiama čia bet kokiu tikslu peržiūrėti duomenis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos