Šaltiniai ir autorių teisės

Rezultatų puslapyje pateikiama informacija iš įvairių šaltinių. Toliau žr. rezultatų puslapio skirsnių sąrašą ir atitinkamą jų šaltinį.

Skyriaus posėdis Aprašymas Šaltinis Atnaujinti dažnį
Tarifai Taikomi tarifai (ES nepriklausančioms šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius kiekviena šalis atnaujinama
Tarifai ES tarifai TAXUD GD, TARIC duomenų bazė Atnaujinama kiekvieną dieną
Tarifai Tarifų panaikinimas Prekybos GD Kai įsigalioja nauji susitarimai
Tarifai Geografinės nuorodos Prekybos GD Kai įsigalioja nauji susitarimai
Tarifai Prekybos apsaugos priemonės Prekybos GD Kai taikoma nauja priemonė
Kilmės taisyklės Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės Prekybos GD Kai įsigalioja nauji susitarimai
Mokesčiai Mokesčiai ir papildomi muitai (ES nepriklausančioms šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius kiekviena šalis atnaujinama
Mokesčiai Vidaus mokesčiai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Procedūros ir formalumai Importo formalumai (ES nepriklausančioms šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius kiekviena šalis atnaujinama
Importo reikalavimai Importo reikalavimai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Vadovai Eksporto vadovai Prekybos GD, Sveikatos ir maisto saugos GD Nuolat stebima siekiant patikrinti, ar informacija yra atnaujinta
Prekybos kliūtys Prekybos kliūtys ES nepriklausančiose šalyse Prekybos GD Kai kliūtis atnaujinama arba sukuriama
Prekybos srautų statistika Su produktais susiję statistiniai duomenys Eurostatas (Comext duomenų bazė) Kiekvieną mėnesį

*Tarifų skyriuje, Mokesčių skyriuje arba skyrelyje „Procedūros ir formalumai“ pateikta informacija negali būti naudojama perpardavimui (arba konsultavimo paslaugų teikimui), duomenų bazių perskirstymui, kūrimui, saugojimui ar bet kokiam kitam tikslui nei nuorodos naudojimas Europos Sąjungos naudotojui, asmeniškai esančiam vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Moldovoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje, Türkijuje ir Ukrainoje, remiant naudotojo tarptautinius verslo procesus. Bet koks kitas naudojimas draudžiamas, nebent duomenų savininkas aiškiai raštu patvirtintų: Autorių teisės: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vokietija, el. paštas A2M@mendel-verlag.de

Jei kompiuteris, kuriame veikia jūsų naršyklė, nėra tiesiogiai prijungtas prie interneto Europos Sąjungoje per interneto paslaugų teikėją, esantį Europos Sąjungos valstybėje narėje (arba Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Moldovoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje, Türkiyėje ir Ukrainoje) ir joje įdiegtą, jums draudžiama bet kokiu tikslu peržiūrėti čia pateiktus duomenis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos