Šaltiniai ir autorių teisės

Rezultatų puslapyje pateikiama informacija iš įvairių šaltinių. Toliau žr. rezultatų puslapio skyrių ir jų atitinkamų šaltinių sąrašą.

Atkarpa Aprašymas Šaltinis Atnaujinimo dažnumas
Tarifai Taikomi tarifai (ES nepriklausančioms šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Tarifai ES tarifai Mokesčių ir muitų sąjungos GD, TARIC duomenų bazė Kasdien atnaujinama
Tarifai Tarifų panaikinimas Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Tarifai Geografinės nuorodos Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Tarifai Prekybos apsaugos priemonės Prekybos GD Kai taikoma nauja priemonė
Kilmės taisyklės Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Mokesčiai Mokesčiai ir papildomi muitai (ES nepriklausančioms šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Mokesčiai Vidaus mokesčiai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Procedūros ir formalumai Importo formalumai (ne ES šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Importo reikalavimai Importo reikalavimai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Vadovai Eksporto vadovai Prekybos GD, Sveikatos ir maisto saugos GD Nuolat stebima siekiant patikrinti naujausią informaciją
Prekybos kliūtys Prekybos kliūtys ES nepriklausančiose šalyse Prekybos GD Kai kliūtis atnaujinama arba sukuriama
Prekybos srautų statistika Su produktu susiję statistiniai duomenys Eurostatas (COMEXT duomenų bazė) Kas mėnesį

*Informacija Tarifų skyriuje, Mokesčių skyriuje arba dalyje „Procedūros ir formalumai“ negali būti naudojama perpardavimui (arba teikiant konsultavimo paslaugas), perskirstymui, duomenų bazių kūrimui, saugojimui ar bet kokiam kitam tikslui, išskyrus referencinį naudojimą, kai Europos Sąjungos naudotojas asmeniškai yra vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Albanijoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje savo tarptautiniams verslo procesams remti. Bet koks kitas naudojimas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai duomenų savininkas aiškiai raštu patvirtina: Autorių teisės: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vokietija, el. paštas: A2M@mendel-verlag.de

Jei kompiuteris, kuriame veikia jūsų naršyklė, nėra tiesiogiai sujungtas su internetu Europos Sąjungoje, per Europos Sąjungos valstybėje narėje (arba Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Albanijoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje) esantį ir joje įregistruotą interneto paslaugų teikėją, jums draudžiama bet kokiu tikslu peržiūrėti čia pateiktus duomenis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos