Šaltiniai ir autorių teisės

Rezultatų puslapyje pateikiama informacija iš įvairių šaltinių. Žr. toliau pateiktą rezultatų puslapio skirsnių sąrašą ir atitinkamą jų šaltinį.

Skyriaus posėdis Aprašymas Šaltinis Atnaujinimo dažnumas
Tarifai Taikomi tarifai (ne ES šalims) Mendelis* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį
Tarifai ES muitų tarifai Mokesčių ir muitų sąjungos GD, TARIC duomenų bazė Atnaujinama kiekvieną dieną
Tarifai Tarifų panaikinimas Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Tarifai Geografinės nuorodos Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Tarifai Prekybos apsaugos priemonės Prekybos GD Kai taikoma nauja priemonė
Kilmės taisyklės Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės Prekybos GD Įsigaliojus naujiems susitarimams
Mokesčiai Mokesčiai ir papildomi muitai (ne ES šalims) Mendelis* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį
Mokesčiai Vidaus mokesčiai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį
Procedūros ir formalumai Importo formalumai (ne ES šalims) Mendelis* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį
Importo reikalavimai Importo reikalavimai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį
Vadovus Eksporto vadovai Prekybos GD, Sante GD Nuolat stebima, kad informacija būtų nuolat atnaujinama
Prekybos kliūtys Prekybos kliūtys ES nepriklausančiose šalyse Prekybos GD Kai kliūtis atnaujinama arba sukuriama
Prekybos srautų statistika Su produktais susiję statistiniai duomenys Eurostatas (COMEXT duomenų bazė) Kas mėnesį

*Tarifų skyriaus, Mokesčių skyriaus arba Procedūrų ir formalumų skyriaus informacija negali būti naudojama perpardavimui (arba konsultavimo paslaugoms teikti), perskirstymui, duomenų bazių kūrimui, saugojimui ar bet kuriuo kitu tikslu, išskyrus orientacinį naudojimą, kurį naudoja Europos Sąjungos naudotojas, asmeniškai esantis vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Moldovos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos, Serbijos, Turkijos ir Ukrainos, siekiant paremti naudotojo tarptautinius verslo procesus. Bet koks kitas naudojimas draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai raštu patvirtina duomenų savininkas: Autorių teisės: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vokietija, el. paštas: A2M@mendel-verlag.de

Jei kompiuteris, kuriame veikia jūsų naršyklė, nėra tiesiogiai prijungtas prie interneto Europos Sąjungoje, per interneto paslaugų teikėją, esantį Europos Sąjungos valstybėje narėje (arba Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Moldovoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje, Turkijoje ir Ukrainoje) ir joje esantį interneto paslaugų teikėją, jums draudžiama bet kokiu tikslu peržiūrėti šiame kompiuteryje esančius duomenis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos