Šaltiniai ir autorių teisės

Rezultatų puslapyje pateikiama informacija iš įvairių šaltinių. Žr. toliau pateiktą rezultatų puslapio skirsnių sąrašą ir atitinkamą jų šaltinį.

Skirsnis Aprašymas Šaltinis Atnaujinimo dažnumas
Tarifai Taikomi tarifai (ne ES šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Tarifai ES tarifai Mokesčių ir muitų sąjungos GD, TARIC duomenų bazė Kasdien atnaujinama
Tarifai Tarifų panaikinimas Prekybos GD Kai įsigalioja nauji susitarimai
Tarifai Geografinės nuorodos Prekybos GD Kai įsigalioja nauji susitarimai
Tarifai Prekybos apsaugos priemonės Prekybos GD Kai taikoma nauja priemonė
Kilmės taisyklės Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės Prekybos GD Kai įsigalioja nauji susitarimai
Mokesčiai Mokesčiai ir papildomi muitai (ne ES šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Mokesčiai Vidaus mokesčiai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Procedūros ir formalumai Importo formalumai (ne ES šalims) Mendel* Ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Importo reikalavimai Importo reikalavimai (ES valstybėms narėms) TARIC SA Kas 3 mėnesius atnaujinama informacija apie kiekvieną šalį.
Vadovai Eksporto vadovai Prekybos GD, Sveikatos ir maisto saugos GD Nuolatinė stebėsena, kad būtų galima patikrinti, ar informacija yra atnaujinta
Prekybos kliūtys Prekybos kliūtys ES nepriklausančiose šalyse Prekybos GD Atnaujinus kliūtį arba sukūrus kliūtį
Prekybos srautų statistika Su produktais susiję statistiniai duomenys Eurostatas (COMEXT duomenų bazė) Kiekvieną mėnesį

*Tarifų skyriuje, Mokesčių skyriuje arba skyriuje „Procedūros ir formalumai“ pateikta informacija negali būti naudojama perpardavimui (arba teikiant konsultavimo paslaugas), perskirstymui, duomenų bazių kūrimui, saugojimui ar bet kokiam kitam tikslui, išskyrus orientacinį naudojimą Europos Sąjungos naudotojui, esančiam vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Albanijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Moldovoje ir Ukrainoje, remiant paties naudotojo tarptautinius verslo procesus. Draudžiamas bet koks kitas naudojimas, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai raštu patvirtina duomenų savininkas: Autorių teisės: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vokietija, el. paštas A2M@mendel-verlag.de

Jei kompiuteris, kuriame veikia jūsų naršyklė, nėra tiesiogiai sujungtas su internetu Europos Sąjungoje per interneto paslaugų teikėją, esantį Europos Sąjungos valstybėje narėje (arba Turkijoje, Šiaurės Makedonijoje, Albanijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje, Moldovoje ir Ukrainoje) ir joje įregistruotą, jums draudžiama bet kokiu tikslu peržiūrėti duomenis.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos