Källor och upphovsrätt

Resultatsidan innehåller information från flera källor. Se nedan en förteckning över avsnitt på resultatsidan och deras respektive källa.

Avsnitt Beskrivning Källa Uppdateringsfrekvens
Tariffer Tillämpade tariffer (för länder utanför EU) Mendel * Varje land uppdateras minst var 3:e månad.
Tariffer EU-tullar GD Skatter och tullar, Taric-databasen Uppdateras varje dag
Tariffer Avskaffande av tullar GD Handel När nya avtal träder i kraft
Tariffer Geografiska beteckningar GD Handel När nya avtal träder i kraft
Tariffer Handelspolitiska skyddsåtgärder GD Handel När en ny åtgärd tillämpas
Ursprungsregler Produktspecifika ursprungsregler GD Handel När nya avtal träder i kraft
Skatter Skatter och tilläggstullar (för länder utanför EU) Mendel * Varje land uppdateras minst var 3:e månad.
Skatter Interna skatter (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var 3:e månad uppdateras varje land
Förfaranden och formaliteter Importformaliteter (för länder utanför EU) Mendel * Varje land uppdateras minst var 3:e månad.
Importkrav Importkrav (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var 3:e månad uppdateras varje land
Handledningar Exportguider GD Handel, GD Sante Ständigt övervakas för att kontrollera att informationen är aktuell
Handelshinder Handelshinder i länder utanför EU GD Handel När ett hinder uppdateras eller skapas
Statistik över handelsflöden Produktrelaterad statistik Eurostat (Comext-databasen) Varje månad

* Informationen i sektionen för tullar, skatter eller förfaranden och formaliteter får inte användas för återförsäljning (eller tillhandahållande av konsulttjänster), omfördelning, uppbyggnad av databaser, lagring eller för något annat ändamål än referensanvändning av en användare i Europeiska unionen som är personligen etablerad i någon av Europeiska unionens medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye eller Ukraina till stöd för användarens egna internationella affärsprocesser. All annan användning är förbjuden om inte dataägaren uttryckligen har godkänt detta skriftligen: Upphovsrätt: Mendel Verlag GmbH Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Om den dator som din webbläsare använder inte är direkt ansluten till internet i Europeiska unionen, via en internetleverantör som är etablerad i och registrerad i en av Europeiska unionens medlemsstater (eller Albanien, Bosnien och Hercegovina, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye och Ukraina), får du inte se uppgifterna här i något syfte.

Dela sidan:

Genvägar