Källor och upphovsrätt

Resultatsidan innehåller information från flera källor. Se nedan en lista över avsnitt på resultatsidan och deras respektive källa.

Avsnitt Beskrivning Källa Uppdateringsfrekvens
Tariffer Tillämpade tullar (för länder utanför EU) Mendel* Minst var tredje månad uppdateras varje land.
Tariffer EU-tariffer GD Skatter och tullar, Taric-databasen Uppdateras varje dag
Tariffer Avveckling av tullar GD Handel När nya avtal träder i kraft
Tariffer Geografiska beteckningar GD Handel När nya avtal träder i kraft
Tariffer Handelspolitiska skyddsåtgärder GD Handel När en ny åtgärd tillämpas
Ursprungsregler Produktspecifika ursprungsregler GD Handel När nya avtal träder i kraft
Skatter Skatter och tilläggstullar (för länder utanför EU) Mendel* Minst var tredje månad uppdateras varje land.
Skatter Interna skatter (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var tredje månad uppdateras varje land.
Förfaranden och formaliteter Importformaliteter (för länder utanför EU) Mendel* Minst var tredje månad uppdateras varje land.
Importkrav Importkrav (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var tredje månad uppdateras varje land.
Guider Exportguider GD Handel, GD Sante Ständigt övervakad för att kontrollera att informationen är uppdaterad
Handelshinder Handelshinder i länder utanför EU GD Handel När en barriär uppdateras eller skapas
Statistik över handelsflöden Produktrelaterad statistik Eurostat (databasen Comext) Varje månad

*Informationen i avsnittet om tullar, avsnittet om skatter och förfaranden och formaliteter får inte användas för återförsäljning (eller för tillhandahållande av konsulttjänster), omfördelning, uppbyggnad av databaser, lagring eller för något annat ändamål än referensanvändning av en användare i Europeiska unionen som är personligen belägen i en av Europeiska unionens medlemsstater, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye och Ukraina till stöd för användarens egna internationella affärsprocesser. All annan användning är förbjuden om det inte uttryckligen godkänts skriftligen av ägaren av uppgifterna: Upphovsrätt: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Om datorn som din webbläsare kör inte är direkt ansluten till Internet i Europeiska unionen, via en internetleverantör som är belägen i och ingår i en medlemsstat i Europeiska unionen (eller Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Türkiye och Ukraina), är du förbjuden att titta på uppgifterna häri för något ändamål.

Dela sidan:

Genvägar