Källor och upphovsrätt

Resultatsidan innehåller information från flera olika källor. Se nedan en förteckning över avsnitt på resultatsidan och deras respektive källor.

Avsnitt Beskrivning Källa Uppdateringsfrekvens
Tariffer Tillämpade tariffer (för länder utanför EU) Mendel * Minst var 3:e månad uppdateras varje land
Tariffer EU-tullar GD Skatter och tullar, Taric-databasen Uppdateras varje dag
Tariffer Avveckling av tullar GD Handel När nya avtal träder i kraft
Tariffer Geografiska beteckningar GD Handel När nya avtal träder i kraft
Tariffer Handelspolitiska skyddsåtgärder GD Handel När en ny åtgärd tillämpas
Ursprungsregler Produktspecifika ursprungsregler GD Handel När nya avtal träder i kraft
Skatter Skatter och tilläggstullar (för länder utanför EU) Mendel * Minst var 3:e månad uppdateras varje land
Skatter Interna skatter (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var 3:e månad uppdateras varje land
Förfaranden och formaliteter Importformaliteter (för länder utanför EU) Mendel * Minst var 3:e månad uppdateras varje land
Krav vid import Importkrav (för EU:s medlemsstater) TARIC SA Var 3:e månad uppdateras varje land
Vägledningar Riktlinjer för export GD Handel, GD Sante Fortlöpande övervakning för att kontrollera att informationen är aktuell
Handelshinder Handelshinder i länder utanför EU GD Handel När ett hinder uppdateras eller skapas
Statistik över handelsflödet Produktrelaterad statistik Eurostat (databasen Comext) Varje månad

* Informationen i sektionen för tullar, skatter eller förfaranden och formaliteter får inte användas för återförsäljning (eller för tillhandahållande av konsulttjänster), omfördelning, uppbyggnad av databaser, lagring eller för något annat ändamål än referensanvändning av en användare i Europeiska unionen som personligen befinner sig i en av Europeiska unionens medlemsstater, Turkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Moldavien och Ukraina till stöd för användarens egna internationella affärsprocesser. All annan användning är förbjuden om inte ägaren av uppgifterna uttryckligen skriftligen har godkänt Upphovsrätt: Mendel Verlag GmbH Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Tyskland, e-post: A2M@mendel-verlag.de

Om den dator som din webbläsare använder inte är direkt uppkopplad till internet i Europeiska unionen via en internetleverantör som är belägen i och etablerad i en av Europeiska unionens medlemsstater (eller Turkiet, Nordmakedonien, Albanien, Montenegro, Serbien, Moldavien och Ukraina) är det förbjudet att se dessa uppgifter för vilket ändamål som helst.

Dela sidan:

Genvägar