Bindande ursprungsinformation

Om du är osäker på varornas ursprung eller helt enkelt vill ha rättssäkerhet kan du ansöka om bindande ursprungsinformation.

Bindande ursprungsbesked avser ett skriftligt beslut som intygar ursprunget för dina varor och är bindande i Europeiska unionen.

Beslut om bindande ursprungsbesked är bindande för innehavaren och tullmyndigheterna i EU. De är normalt giltiga i tre år från och med utfärdandedagen.

Hur och var ansöker man om ett beslut om bindande ursprungsbesked?

Ansökningar ska göras skriftligen till de behöriga myndigheterna i det EU-land där ett företag är etablerat eller där det avser att använda det bindande ursprungsbeskedet. Du måste se till att varubeskrivningen i den bindande ursprungsinformationen är identisk med de varor som du exporterar eller importerar.

Myndigheterna har 120 dagar på sig att fatta beslut efter att ha registrerat din ansökan.

Observera att förekomsten av bindande ursprungsinformation inte befriar dig från kravet att tillhandahålla ursprungsintyg.

Mer information

Dela sidan:

Genvägar