Antidumpningstullar

Förutom ordinarie tullar kan en produkt också bli föremål för antidumpnings- eller andra handelspolitiska skyddsåtgärder.

Dumpning förekommer när ett företag exporterar en produkt till ett lägre pris än produktens normalvärde på sin hemmamarknad. Normalvärdet kunde vara produktens pris på hemmamarknaden eller tillverkningskostnaden.

Om en undersökning visar att importörerna har ägnat sig åt dumpning och detta har vållat den inhemska industrin i importlandet skada, kan antidumpningsåtgärder införas på import av den berörda produkten.

Dessa åtgärder har någon av följande former:

  • En värdetull (som beskattas enligt transaktionsvärdet)
  • särskilda tullar (som beskattas per specifikt belopp av produkten)
  • prisåtaganden (exportören går med på att sälja sina produkter till ett minimipris)

När ditt företag överväger att handla med sina produkter bör du ta reda på vilka importtullar och andra kostnader du kan få. Kontrollera den information som finns här

Dela sidan:

Genvägar