Offentliga kontrakt utanför EU

EU förespråkar öppna internationella marknader för offentlig upphandling både

EU har ingått många internationella avtal i syfte att säkra EU-företagens tillträde till internationella upphandlingsmarknader. De viktigaste av dessa är WTO:s plurilaterala avtal om offentlig upphandling.

WTO:s plurilaterala avtal om offentlig upphandling från 2012

EU-länderna har anslutit sig till WTO-avtalet om offentlig upphandling. Detta är det viktigaste internationella avtalet om offentlig upphandling. Den är plurilateral eftersom inte alla WTO-medlemmar har anslutit sig.

De övriga 19 länderna i avtalet om offentlig upphandling är följande: 

Armenien, Australien, Kanada, Taiwan, Hongkong (Kina), Island, Israel, Japan, Liechtenstein, Montenegro, Moldavien och Nederländerna med avseende på Aruba, Norge, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Ukraina och Förenta staterna.

Andra WTO-medlemmar förhandlar om anslutning till avtalet om offentlig upphandling.

Avtalet om offentlig upphandling består av två huvuddelar

Läs mer om upphandlingar via WTO:s integrerade portal för information om marknadstillträde för offentlig upphandling (e-GPA).

Detta ger information om täckningen, inbegripet om tillämpliga tröskelvärden som anger det värde över vilket GPA-reglerna gäller.

  • översikt över WTO-avtalet om offentlig upphandling

Bilaterala handelsavtal

Utöver avtalet om offentlig upphandling säkrar EU affärsmöjligheter för europeiska företag genom sina handelsavtal. Många bilaterala handelsavtal innehåller utförliga kapitel om offentlig upphandling, genom vilka parterna ömsesidigt öppnar sina upphandlingsmarknader.

I vissa fall, där den andra parten redan är part i avtalet, innehåller dessa bilaterala avtal åtaganden som går utöver dem i avtalet.

I andra fall utgör dessa bilaterala avtal det unika ömsesidiga åtagandet om ömsesidigt öppnande av upphandlingsmarknaderna.

 

Observera dock att även om det inte finns något åtagande för ett visst upphandlingsförfarande kan ett EU-företag ändå besluta att lämna anbud.

Avsaknaden av ett åtagande innebär endast att EU-företaget inte har rätt att delta i förfarandet på samma villkor som inhemska anbudsgivare, men vanligtvis inte hindrar den upphandlande myndigheten från att ta emot och överväga anbud från, eller tilldela ett kontrakt till en EU-leverantör.

Läs mer om offentlig upphandling i EU:s handelsavtal:

Bedöma din rätt att delta i en utländsk offentlig upphandling

Använd Access2Procurement för att ta reda på om du har rätt att delta i ett visst offentligt upphandlingsförfarande utanför EU.

Access2Procurement syftar till att hjälpa europeiska företag att bedöma om de har rätt att delta i en offentlig upphandling utanför EU. Bedömningen kräver att användaren lägger in information som vanligtvis finns i meddelandet om upphandling: Den upphandlande enheten, upphandlingens föremål och uppskattade värde.

Som ett pilotprojekt gör verktyget för närvarande det möjligt att bedöma offentliga upphandlingar från Kanada (baserat på både avtalet om offentlig upphandling och det bilaterala Ceta). Nästa land som kommer att omfattas är Japan. Ytterligare länder kommer att integreras i verktyget i sinom tid.

Access2Upphandling

Dela sidan:

Genvägar