Conarthaí rialtais lasmuigh den Aontas Eorpach

Molann an tAontas margaí idirnáisiúnta soláthair phoiblí a oscailt

 Tá go leor comhaontuithe idirnáisiúnta tugtha i gcrích ag an Aontas chun rochtain ar mhargaí soláthair idirnáisiúnta a áirithiú do chuideachtaí an Aontais. Is é an ceann is tábhachtaí díobh sin Comhaontú iltaobhach na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA).

Comhaontú Iltaobhach na hEagraíochta Domhanda Trádála 2012 maidir le Soláthar Rialtais (GPA)

Tá Ballstáit an Aontais tar éis dul isteach i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais (GPA). Is é seo an príomhchomhaontú idirnáisiúnta a bhaineann le soláthar poiblí. Tá sé iltaobhach toisc nach bhfuil gach Ball den Eagraíocht Dhomhanda Trádála páirteach ann.

Is iad seo a leanas na 19 dtír eile sa GPA: 

An Airméin, an Astráil, Ceanada, Taipei na Síne, Hong Cong (an tSín), an Íoslainn, Iosrael, an tSeapáin, Lichtinstéin, Montainéagró, an Mholdóiv, an Ísiltír i dtaca le hArúba, an Iorua, an Nua-Shéalainn, an Chóiré Theas, Singeapór, an Eilvéis, an Úcráin agus na Stáit Aontaithe.

Tá baill eile den Eagraíocht Dhomhanda Trádála i mbun caibidlíochta maidir le haontachas le GPA.

Tá dhá phríomhghné ag GPA

Faigh tuilleadh eolais faoi dheiseanna tairisceana tríd an tairseach chomhtháite d’Acmhainn Faisnéise um Rochtain ar an Margadh Soláthair Rialtais (e-GPA) de chuid EDT.

Soláthraítear leis sin faisnéis maidir le cumhdach, lena n-áirítear faisnéis maidir leis na tairseacha is infheidhme lena léirítear an luach a bhfuil feidhm ag rialacha GPA os a chionn.

  • forbhreathnú ar Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Soláthar Rialtais

Comhaontuithe déthaobhacha trádála

Chomh maith le GPA, faigheann an tAontas deiseanna gnó do chuideachtaí Eorpacha trína chomhaontuithe trádála. Is iomaí comhaontú déthaobhach trádála ina bhfuil caibidlí mionsaothraithe maidir le Soláthar Rialtais, trína n-osclaítear a gcuid margaí soláthair go frithpháirteach ag na páirtithe.

I gcásanna áirithe, i gcás ina bhfuil an páirtí eile ina pháirtí in GPA cheana féin, tá gealltanais sna comhaontuithe déthaobhacha sin a shroicheann níos mó ná iad siúd atá in GPA.

I gcásanna eile, is ionann na comhaontuithe déthaobhacha sin agus an gealltanas frithpháirteach uathúil a bhaineann le hoscailt fhrithpháirteach na margaí soláthair.

 

Tabhair faoi deara, áfach, fiú i gcás nach bhfuil aon ghealltanas ann do nós imeachta soláthair ar leith, go bhféadfaidh cuideachta de chuid an Aontais cinneadh a dhéanamh tairiscint a chur isteach fós.

Ní chiallaíonn easpa gealltanais ach nach bhfuil aon teidlíocht ag an gcuideachta AE páirt a ghlacadh sa nós imeachta ar chomhchéim le tairgeoirí intíre, ach de ghnáth ní chuireann sé sin cosc ar an údarás conarthach tairiscintí a fháil agus a mheas ó sholáthróir AE nó conradh a bhronnadh air.

Léigh tuilleadh faoi sholáthar poiblí i gcomhaontuithe trádála AE:

Measúnú a dhéanamh ar d’incháilitheacht chun páirt a ghlacadh i dtairiscint soláthair phoiblí eachtrach

Chun a fháil amach an bhfuil tú i dteideal páirt a ghlacadh i dtairiscint soláthair rialtais ar leith lasmuigh den AE, bain úsáid as an uirlis Mo Chúntóir Trádála le haghaidh Soláthair.

Tá sé mar aidhm ag mo Chúntóir Trádála don Soláthar cabhrú le cuideachtaí Eorpacha a mheas an bhfuil siad i dteideal páirt a ghlacadh i dtairiscint phoiblí lasmuigh den Aontas Eorpach. Éilíonn an measúnú go gcuirfidh an t-úsáideoir faisnéis isteach a bhíonn le fáil de ghnáth san fhógra tairisceana: an t-eintiteas soláthair, ábhar agus luach measta an tsoláthair.

Faoi láthair, leis an uirlis is féidir measúnú a dhéanamh ar thairiscintí soláthair rialtais ó Cheanada (bunaithe ar GPA agus ar CETAdéthaobhach), ar an tSeapáin agus ar Stáit Aontaithe Mheiriceá. Déanfar tíortha eile a chomhtháthú leis an uirlis in am trátha.

Mo Chúntóir Trádála um Sholáthar

Roinn an leathanach seo: