Pointe Iontrála Aonair

Is foireann é an Pointe Iontrála Aonair laistigh de roinn trádála an Choimisiúin Eorpaigh, faoi cheannas Phríomhoifigeach Forfheidhmithe Trádála. Is é an Pointe Iontrála Aonair an chéad phointe teagmhála do gheallsealbhóirí uile an Aontais a bhfuil bacainní trádála ag bagairt orthu i dtríú tíortha nó a aimsíonn neamhchomhlíonadh rialacha inbhuanaitheachta a bhaineann le Trádáil agus Forbairt InbhuanaitheScéim na bhFabhar Ginearálaithe um Fhabhair dár gcomhpháirtithe trádála.

Chun cabhrú leat teacht ar do bhealach, d’fhorbair an Pointe Iontrála Aonair dhá fhoirm ghearáin, ceann ar rochtain ar an margadh/bacainní trádála agus ceann eile ar shaincheisteanna inbhuanaitheachta — chomh maith le treoracha céim ar chéim chun iad a chur i gcrích.

An mian leat gearán a sheoladh leis an bPointe Iontrála Aonair? Déan teagmháil linn!

Is féidir leis an bPointe Iontrála Aonair tacú leat nuair a bhíonn do ghearán á ullmhú agat – is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an bPointe Iontrála Aonair go díreach ar trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Mar chuid den phróiseas réamhfhógartha, is féidir leis an bPointe Iontrála Aonair cabhrú leat cinneadh a dhéanamh maidir le gearán a sheoladh agus tú a threorú trí phróiseas an ghearáin más gá.

Cén chaoi a leanann an Pointe Iontrála Aonair ar ghearáin?

Nuair a gheofar é trí na foirmeacha teagmhála, áiritheoidh an Pointe Iontrála Aonair go mbeidh próiseas cuíchóirithe ann chun do ghearán a mheas. Áirítear leis sin measúnú ó na saineolaithe ábhartha in AS TRADE, i gcomhar le seirbhísí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus toscaireachtaí eile de chuid an Aontais, de réir mar is ábhartha. Nuair a bheidh an measúnú críochnaithe, déanfaidh an Pointe Iontrála Aonair teagmháil dhíreach leat chun an toradh agus na bearta leantacha a d’fhéadfadh a bheith ann a mhíniú.

Déan teagmháil linn

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa