Pointe Iontrála Aonair

Is foireann é an Pointe Iontrála Aonair laistigh de roinn trádála an Choimisiúin Eorpaigh, faoi cheannaireacht an Phríomh-Oifigigh Forfheidhmithe Trádála. Is é an Pointe Iontrála Aonair an chéad phointe teagmhála do pháirtithe leasmhara uile an Aontais a bhfuil bacainní trádála féideartha rompu i dtríú tíortha nó a aimsíonn neamhchomhlíonadh rialacha inbhuanaitheachta a bhaineann le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe nó le Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife.

Chun cabhrú leat do bhealach a dhéanamh, tá dhá fhoirm ghearáin forbartha ag an bPointe Iontrála Aonair, ceann amháin maidir le rochtain ar an margadh/bacainní trádála agus ceann eile maidir le saincheisteanna inbhuanaitheachta — chomh maith le treoracha céim ar chéim chun iad a chomhlánú. Maidir le hábhair a bhaineann leis an Ionstraim Frith-Chomhéigin agus chun faisnéis ábhartha a chur isteach, téigh chuig Pointe teagmhála aonair na hIonstraime Frith-Chomhéigin.

Ar mhaith leat gearán a sheoladh leis an bPointe Iontrála Aonair? Déan teagmháil linn!

Is féidir leis an bPointe Iontrála Aonair tacú leat agus tú ag ullmhú do ghearáin — is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an bPointe Iontrála Aonair go díreach ar trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Mar chuid den phróiseas réamhfhógra, is féidir leis an bPointe Iontrála Aonair cabhrú leat cinneadh a dhéanamh maidir le gearán a sheoladh agus tú a threorú tríd an bpróiseas gearáin más gá.

Conas a dhéanann an Pointe Iontrála Aonair obair leantach ar ghearáin?

Nuair a gheofar é trí na foirmeacha teagmhála, cinnteoidh an Pointe Iontrála Aonair go mbeidh próiseas cuíchóirithe ann chun measúnú a dhéanamh ar do ghearán. Áirítear leis sin measúnú ar do shaincheist ag na saineolaithe ábhartha in Ard-Stiúrthóireacht na Trádála i gcomhar le seirbhísí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus toscaireachtaí an Aontais de réir mar is ábhartha. Nuair a bheidh an measúnú curtha i gcrích, rachaidh an Pointe Iontrála Aonair i dteagmháil leat go díreach chun míniú a thabhairt ar an toradh agus ar na gníomhaíochtaí leantacha a d’fhéadfadh a bheith ann.

Déan teagmháil linn

Roinn an leathanach seo: