Pointe Iontrála Aonair

Is foireann é an Pointe Iontrála Aonair laistigh de roinn trádála an Choimisiúin Eorpaigh, faoi cheannaireacht an Phríomh-Oifigeach Forfheidhmithe Trádála. Is é an Pointe Iontrála Aonair an chéad phointe teagmhála do gheallsealbhóirí uile an Aontais a bhfuil bacainní trádála féideartha rompu i dtríú tíortha nó a aimsíonn neamhchomhlíonadh rialacha inbhuanaitheachta a bhaineann le Trádáil agus Forbairt InbhuanaitheScéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife.

Chun cabhrú leat do bhealach a aimsiú, tá dhá fhoirm ghearáin forbartha ag an bPointe Iontrála Aonair, ceann amháin maidir le rochtain ar an margadh agus bacainní trádála agus ceann amháin maidir le saincheisteanna inbhuanaitheachta — chomh maith le treoracha céim ar chéim chun iad a chomhlánú.

Ar mhaith leat gearán a sheoladh leis an bPointe Iontrála Aonair? Déan teagmháil linn!

Is féidir leis an bPointe Iontrála Aonair tacú leat agus do ghearán á ullmhú agat — is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an bPointe Iontrála Aonair go díreach ar trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Mar chuid den phróiseas réamhfhógartha, is féidir leis an bPointe Iontrála Aonair cabhrú leat cinneadh a dhéanamh ar cheart gearán a sheoladh agus tú a threorú tríd an bpróiseas gearáin más gá.

Conas a dhéanann an Pointe Iontrála Aonair obair leantach ar ghearáin?

Nuair a bheidh sé faighte trí na foirmeacha teagmhála, cinnteoidh an Pointe Iontrála Aonair próiseas cuíchóirithe chun do ghearán a mheas. Áirítear leis sin measúnú ar an tsaincheist a rinne na saineolaithe ábhartha in AS TRADE i gcomhar le seirbhísí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus toscaireachtaí an Aontais de réir mar is ábhartha. Nuair a bheidh an measúnú críochnaithe, rachaidh an Pointe Iontrála Aonair i dteagmháil leat go díreach chun an toradh agus na bearta leantacha a d’fhéadfadh a bheith ann a mhíniú.

Déan teagmháil linn

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa