Comhaontuithe trádála

Faoi láthair, is ag an Aontas Eorpach atá an líonra trádála is mó ar domhan, agus tá os cionn 40 comhaontú aonair ann le tíortha agus le réigiúin. Éascaíonn na comhaontuithe sin trádáil táirgí agus seirbhísí idir an tAontas agus a chomhpháirtithe seachtracha.

Tá comhaontuithe nua á gcur leis an liosta fós agus tá athbhreithniú á dhéanamh ar chomhaontuithe níos sine agus tá nuashonrú á dhéanamh ar an gcaibidlíocht leis na tíortha comhpháirtíochta.

Deireadh a chur le taraifí

Díríonn cuid de na comhaontuithe go príomha ar dhíchur na dtaraifí

  • Comhaontuithe Comhlachais le hocht dtír sa Mheánmhuir (an Ailgéir, an Éigipt, Iosrael, an Iordáin, an Liobáin, Maracó, an Chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil agus an Túinéis)
  • Comhaontuithe le Meicsiceo agus leis an tSile
  • Comhaontuithe maidir leis an Limistéar Eacnamaíoch leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua
  • Aontas Custaim leis an Tuirc, Andóra agus San Mairíne
  • Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais le sé thír de chuid na mBalcán Thiar (an Albáin, an Bhoisnia-Heirseagaivéin, an Chosaiv, Montainéagró, an Mhacadóin Thuaidh agus an tSeirbia) ina bhfuil forálacha breise chun ullmhú dá gcomhtháthú de réir a chéile i margadh an Aontais
  • Comhaontuithe leis an Eilvéis agus le hOileáin Fharó

Rochtain níos cuimsithí ar an margadh

Ar na cinn eile tá gealltanais i bhfad níos leithne maidir le trádáil a oscailt in earraí agus i seirbhísí, agus maidir le hinfheistíochtaí, soláthar poiblí, iomaíocht, fóirdheontais agus saincheisteanna rialála

Is é is aidhm do na comhaontuithe sin córais trádála níos láidre bunaithe ar rialacha agus ar luachanna a fhorbairt leis na tíortha comhpháirtíochta trádála lena mbaineann agus áirítear leo forálacha tiomnaithe maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe.

Tá forálacha sonracha sna forálacha is déanaí chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá os comhair geilleagair agus sochaithe nua-aimseartha, amhail an Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch leis an tSeapáin, lena n-áirítear caibidil ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide, chomh maith le forálacha tiomnaithe maidir le seirbhísí faisnéise agus teileachumarsáide, agus ríomhthráchtáil.

Comhfhogasú dlíthiúil

Díríonn comhaontuithe ar leith ar naisc eacnamaíocha idir an AE agus a chomharsana a ghéarú trína gcreataí rialála a thabhairt níos gaire do dhlí an AE, go háirithe i réimsí a bhaineann le trádáil. Is fíor sin, mar shampla, i gcás na gcomhaontuithe leis

Forbairt

Tá cuspóir sainráite forbartha ag cineál speisialta eile comhaontuithe. Is comhaontuithe trádála neamhshiméadracha iad, agus léirscaoileadh ar thaobh ACC thart ar 80 % den trádáil thar thréimhse idir 15 agus 20 bliain, agus tugann an tAontas Eorpach rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ón gcéad lá.

I láthair na huaire, clúdaíonn formhór na gcomhaontuithe sin trádáil in earraí agus comhar um fhorbairt. Áirítear sa Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) le Muir Chairib forálacha maidir le seirbhísí, infheistíocht agus ábhair eile a bhaineann le trádáil.

Faoi na comhaontuithe sin, tugann an AE cúnamh suntasach maidir le trádáil chun tacú le tíortha comhpháirtíochta na comhaontuithe a chur chun feidhme, iomaíochas onnmhairithe a neartú agus bonneagar eacnamaíoch a thógáil. Is cuid de réigiúin na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin iad na tíortha lena mbaineann

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa