Seirbhísí – príomhchoincheapa

Seirbhísí

Is é an tAontas Eorpach an trádálaí seirbhísí is mó ar domhan. Cumhdaítear réimse leathan earnálacha leis an téarma ‘seirbhísí’, amhail

 • iompar
 • teileachumarsáid
 • seirbhísí gairmiúla
 • seirbhísí airgeadais
 • seirbhísí poist agus cúiréireachta
 • miondíol agus dáileadh
 • seirbhísí comhshaoil
 • turasóireacht

Ní hionann trádáil seirbhísí a oscailt suas agus bacainní ag an teorainn a bhaint, mar níl aon taraifí ar sheirbhísí i gceist.

Baineann sé go príomha le dul i ngleic le srianta idirdhealaitheacha agus cainníochtúla a d’fhéadfadh bac a chur ar chuideachtaí san Aontas seirbhísí a sholáthar lasmuigh den Aontas.

Modhanna soláthair

Is féidir seirbhísí a thrádáil ar cheithre mhodh éagsúla

 • mód 1 – trádáil trasteorann: ó chríoch tíre amháin isteach i gcríoch tíre eile
 • modh 2 – tomhaltas thar lear: ar chríoch tíre amháin do thomhaltóir tíre eile
 • modh 3 – láithreacht tráchtála: soláthraí seirbhíse tíre amháin, trí láithreacht tráchtála, i gcríoch tíre eile
 • modh 4 – daoine nádúrtha a bheith i láthair: soláthraí seirbhíse tíre amháin, trí dhaoine nádúrtha tíre a bheith i láthair i gcríoch tíre eile
Roinn an leathanach seo: