Servicii — concepte principale

Servicii

UE este cel mai mare comerciant de servicii din lume. Termenul „servicii” acoperă o mare varietate de sectoare, cum ar fi:

 • transport
 • telecomunicații
 • servicii profesionale
 • servicii financiare
 • servicii poștale și de curierat
 • comerț cu amănuntul și distribuție
 • servicii de mediu
 • turismul

Deschiderea comerțului cu servicii nu înseamnă eliminarea barierelor la frontieră, deoarece nu există tarife pentru servicii.

Aceasta vizează în principal abordarea restricțiilor discriminatorii și cantitative care pot împiedica întreprinderile din UE să furnizeze servicii în afara UE.

Moduri de furnizare

Serviciile pot fi comercializate în patru moduri diferite

 • modul 1 — comerțul transfrontalier: de pe teritoriul unei țări pe teritoriul unei alte țări
 • modul 2 — Consumul în străinătate: pe teritoriul unei țări către consumatorul altei țări
 • modul 3 — prezența comercială: de către un furnizor de servicii dintr-o țară, prin prezența comercială, pe teritoriul unei alte țări
 • modul 4 — prezența persoanelor fizice: de către un prestator de servicii dintr-o țară, prin prezența persoanelor fizice ale unei țări pe teritoriul unei alte țări
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante