Servicii – statistici

În UE, serviciile constituie cea mai dinamică activitate economică, reprezentând aproximativ 75 % din PIB și din ocuparea forței de muncă.

Serviciile includ o gamă largă de sectoare, inclusiv transporturile, telecomunicațiile, serviciile profesionale, serviciile financiare, serviciile poștale și de curierat, comerțul cu amănuntul și distribuția, serviciile de mediu și turismul.

UE este cel mai mare exportator și importator de servicii din lume, cu aproximativ 25 % din comerțul mondial cu servicii. Comerțul cu servicii reprezintă, de asemenea, o treime din valoarea totală combinată a comerțului cu bunuri și servicii în UE, serviciile suplimentare fiind încorporate, de asemenea, în valoarea majorității bunurilor.

Eurostat furnizează statistici la nivel de sector pentru următoarele sectoare principale

 • servicii de fabricare asupra unor intrări fizice deținute de alții
 • servicii de întreținere și reparare, neincluse în altă parte
 • transporturile
 • călătorie
 • construcții
 • servicii de asigurări și pensii
 • serviciile financiare
 • taxe pentru utilizarea proprietății intelectuale, neincluse în altă parte
 • servicii de telecomunicații, informatice și de informații
 • alte servicii oferite întreprinderilor
 • servicii personale, culturale și recreative
 • bunuri și servicii ale administrațiilor publice, neincluse în altă parte

Statisticile privind comerțul internațional cu servicii înregistrează tranzacțiile cu servicii care au loc

 • între rezidenții statelor membre ale UE
 • între rezidenții statelor membre ale UE și rezidenții din țări terțe

Aceste statistici furnizează valorile monetare pe tip de serviciu și pe țară parteneră, pe baza tranzacțiilor înregistrate la balanța de plăți a unei țări.

 

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante