Elveția

Relațiile economice și comerciale ale Elveției cu UE sunt reglementate în principal de o serie de acorduri bilaterale în care Elveția a convenit să preia anumite aspecte ale legislației UE în schimbul accesului la o parte a pieței unice a UE.

Piatra de temelie a relațiilor UE-Elveția este Acordul de liber schimb din 1972.

Pentru a putea beneficia de tratament preferențial, produsul dumneavoastră va trebui să respecte regulile de origine prevăzute în acord. Vă rugăm să consultați instrumentulinteractiv de autoevaluare a regulilor de origine (ROSA)dinAsistentul meu pentru a evalua dacă produsul dumneavoastră respectă regulile de origine și pentru a afla cum să pregătiți documentele corecte.

Regulile de origine sunt reglementate de Convenția paneuromediteraneeană.

În 1999, au fost semnate șapte acorduri sectoriale, cunoscute sub denumirea de „Bilaterals I”. Acestea acoperă

  • libera circulație a persoanelor
  • bariere tehnice în calea comerțului
  • achiziții publice
  • agricultură
  • transportul aerian și terestru
  • cercetare.

Un alt set de acorduri sectoriale semnate în 2004 („Bilateralele II”) acoperă

  • produse agricole prelucrate
  • statistică.
  • combaterea fraudei.

Există peste 100 de acorduri bilaterale între UE și Elveția, gestionate de peste 20 de comitete mixte.  Acordurile obligă Elveția să preia legislația relevantă a UE în sectoarele vizate.

În schimbul integrării sale parțiale pe piața unică a UE, Elveția plătește o contribuție financiară la coeziunea economică și socială în statele membre ale UE care au aderat după 2004.

Acordurile comerciale dintre UE și Elveția

 

Găsiți rata tarifară aplicabilă pentru produsul dumneavoastră în Asistentul meu pentru comerț.

UE este principalul partener comercial al Elveției, iar Elveția este al patrulea partener comercial al UE ca mărime.

Mai multe despre relațiile comerciale UE-Elveția.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante