Investiții

UE este principala sursă și principala destinație pentru investițiile străine directe (ISD). Investițiile străine directe și externe joacă un rol fundamental în generarea creșterii economice durabile, a oportunităților de afaceri, a ocupării forței de muncă, a dezvoltării tehnologice și a inovării. Atragerea fluxurilor de investiții străine directe (ISD) este, de asemenea, extrem de importantă pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), în special în țările în curs de dezvoltare. În plus, stimularea investițiilor durabile în Africa este una dintre acțiunile propuse în comunicarea UE „ Către o strategie globală pentru Africa”.

UE are unul dintre cele mai deschise și transparente regimuri din lume pentru investițiile străine directe. Stocurile de ISD deținute de investitorii din țări terțe în UE se ridică la aproximativ 6,295 miliarde EUR. Întreprinderile sau persoanele fizice investesc într-o altă țară pentru a localiza producția lor în locuri de producție eficiente din punctul de vedere al costurilor sau înalte, pentru a se aproviziona cu componente sau materii prime sau pentru a se apropia de clienții lor. În cazul UE, aceasta înseamnă accesul la o piață unică cu un grad ridicat de integrare, alcătuit din 500 de milioane de consumatori.

UE menține standarde înalte de protecție a investițiilor pe teritoriul său și, în schimb, caută un mediu de investiții atractiv similar pentru investițiile și investitorii UE în străinătate.

Investiții în UE

Dacă doriți să investiți în UE, veți găsi aici linkurile relevante către site-urile web ale agențiilor de promovare a investițiilor din statele membre ale UE care oferă informații privind oportunitățile de investiții, măsurile care trebuie luate și normele aplicabile.

Investiții în străinătate

Stocurile de ISD deținute în restul lumii de investitorii rezidenți în UE s-au ridicat la 7,412 miliarde EUR la sfârșitul anului 2017. Politica de investiții a UE este urmărită prin negocieri (de exemplu, Australia, China, Indonezia și Japonia) și prin punerea în aplicare a acordurilor bilaterale sau prin cooperarea în cadrul forurilor internaționale (de exemplu, OCDE, UNCTAD, Tratatul privind Carta Energiei și OMC). În politica sa de investiții, UE urmărește

  • garantarea unor condiții de concurență echitabile, astfel încât investitorii din UE să poată avea acces la piețele străine, nu sunt discriminați sau tratați
  • facilitarea realizării de investiții, astfel încât investitorii UE în străinătate să poată beneficia de un mediu de afaceri mai previzibil și mai transparent
  • promovarea investițiilor care sprijină dezvoltarea durabilă, respectarea drepturilor omului și standarde ridicate în materie de muncă și de mediu
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante