Produse fabricate prin norme de protecție

Această pagină servește drept document de referință numai pentru cerințele privind produsele la nivelul UE. În funcție de țara de destinație din UE, se pot aplica cerințe suplimentare. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați secțiunea „ Asistentul meu pentru comerț”.

Vă atragem atenția asupra faptului că, pe această pagină, descrierea generală a fiecărei rubrici este furnizată în toate limbile UE. Cu toate acestea, detaliile sunt disponibile numai în limba engleză.

Restricții la import privind substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS) și gazele fluorurate cu efect de seră

Produse care diminuează stratul de ozon

Cu scopul de a proteja mediul, sunt interzise importurile în Uniunea Europeană de produse și echipamente care conțin substanțe care diminuează stratul de ozon (ODS). Această interdicție se aplică importurilor din orice țară, fie că sunt sau nu părți la Protocolul de la Montreal din 1987 privind substanțele care diminuează stratul de ozon.

Substanțe care diminuează stratul de ozon

În vederea protejării mediului, importurile de substanțe care diminuează stratul de ozon sunt autorizate să intre în Uniunea Europeană (UE) numai dacă îndeplinesc anumite condiții.

Interzicerea produselor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

Introducerea pe piață a anumitor produse și echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră este interzisă în vederea reducerii emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră reglementate de Protocolul de la Kyoto.

Cerințe de comercializare pentru vopsele și lacuri

Vopselele și lacurile trebuie să respecte cerințele de comercializare concepute pentru a preveni efectele negative asupra mediului ale emisiilor de compuși organici volatili (COV).

Comercializarea produselor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

Comercializarea produselor și echipamentelor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră face obiectul dispozițiilor privind, printre altele, interdicțiile de pe piață, cerințele de etichetare, raportarea informațiilor și obligațiile de înregistrare.

 

Protecția speciilor pe cale de dispariție (Fauna și Flora)

CITES – Protecția speciilor pe cale de dispariție

Importurile de specii care fac obiectul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) fac obiectul unui sistem de dublu control care include controlul exporturilor și al importurilor, atât în țara de origine, cât și la punctele de intrare desemnate de UE.

Monitorizarea statistică a comerțului cu ton obez și pește-spadă

Importurile de ton și pește-spadă sunt permise numai dacă încărcătura în cauză este însoțită de documentul statistic de import. Scopul măsurii este de a conserva speciile afectate.

Sistemul de documentare a capturilor de ton roșu

Importurile de ton roșu fac obiectul unui sistem de documentare a capturilor menit să identifice originea tuturor stocurilor de ton roșu, pentru a reglementa stocurile din această specie, pentru a îmbunătăți calitatea și fiabilitatea datelor statistice și pentru a preveni, descuraja și elimina pescuitul ilegal.

Sistemul de documentare a capturilor pentru speciile Dissostichus

Importurile de Dissostichus spp (cunoscut sub denumirea de „toothfish”) trebuie să fie însoțite de un document de captură în vederea punerii în aplicare a măsurilor de monitorizare ale CCAMLR (Convenția privind conservarea faunei și florei marine din Antarctica)

Cerințe de import pentru produsele derivate din focă

Sunt interzise importurile în scopuri comerciale de piei cu blană de pui de focă harpă și de pui de focă cu capișon, precum și de articole confecționate din acestea. Importurile anumitor produse specifice de acest tip pot fi permise dacă îndeplinesc anumite cerințe.

Controlul pescuitului ilegal

Importurile de anumite produse pescărești sunt controlate pentru a preveni, descuraja și elimina pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)

Controlul lemnului și al produselor din lemn ilegale

Importurile de lemn recoltat ilegal și de produse derivate din acestea sunt interzise.

Regimul de licențe FLEGT pentru importurile de lemn

Importurile de produse din lemn exportate din țările care pun în aplicare acest regim voluntar sunt interzise, cu excepția cazului în care transportul face obiectul unei licențe FLEGT

 

Controlul proceselor de producție și postproducție care utilizează substanțe periculoase

Cerințe de comercializare pentru baterii și acumulatori

Având în vedere cantitatea de substanțe periculoase pe care o conțin și pentru a proteja mediul, introducerea pe piață a anumitor baterii și acumulatori este interzisă.

Cerințe de comercializare pentru echipamentele electrice și electronice

Utilizarea anumitor substanțe periculoase este restricționată în echipamentele electrice și electronice (EEE) introduse pe piața UE. Producătorii și importatorii acestor produse sunt responsabili în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, în special în ceea ce privește promovarea reutilizării, a reciclării și a altor forme de valorificare a acestor deșeuri.

Produse radioactive

Importurile de produse radioactive sunt strict restricționate pentru a proteja mediul și sănătatea publică împotriva riscurilor radioactive.

 
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante