Produse farmaceutice și cosmetice

Această pagină servește drept document de referință numai pentru cerințele privind produsele la nivelul UE. Se pot aplica cerințe suplimentare în funcție de țara de destinație din UE. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați asistentul meu pentru comerț.

Vă atragem atenția asupra faptului că pe această pagină, descrierea generală a fiecărei rubrici este furnizată în toate limbile UE. Cu toate acestea, detaliile sunt disponibile numai în limba engleză.

Cerințe privind importul și comercializarea medicamentelor de uz uman

Medicamentele trebuie să respecte condițiile obligatorii menționate în autorizația de import și de introducere pe piață, în etichetare și în farmacovigilență.

 

Cerințe privind importul și comercializarea medicamentelor de uz veterinar

Medicamentele de uz veterinar trebuie să respecte anumite condiții privind autorizația de import și de introducere pe piață, etichetarea și farmacovigilența.

 

Cerințe privind importul substanțelor active medicinale

Substanțele active destinate utilizării ca materii prime în fabricarea medicamentelor pot fi importate numai de către operatori autorizați înregistrați în statul membru importator.

 

Cerințe privind importul și comercializarea produselor cosmetice

Pentru a fi introduse pe piață, produsele cosmetice fac obiectul unor cerințe privind compoziția, ambalarea, etichetarea și informațiile.

 
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante