Produse farmaceutice și cosmetice

Această pagină servește drept document de referință numai pentru cerințele privind produsele la nivelul UE. În funcție de țara de destinație din UE, se pot aplica cerințe suplimentare. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați secțiunea „ Asistentul meu pentru comerț”.

Vă atragem atenția asupra faptului că, pe această pagină, descrierea generală a fiecărei rubrici este furnizată în toate limbile UE. Cu toate acestea, detaliile sunt disponibile numai în limba engleză.

Cerințe privind importul și comercializarea medicamentelor de uz uman

Medicamentele trebuie să respecte condițiile obligatorii privind autorizația de import și de introducere pe piață, etichetarea și farmacovigilența.

 

Cerințe privind importul și comercializarea medicamentelor de uz veterinar

Medicamentele de uz veterinar trebuie să respecte anumite condiții privind autorizația de import și de introducere pe piață, etichetarea și farmacovigilența.

 

Cerințe privind importul de substanțe active medicinale

Substanțele active destinate a fi utilizate ca materii prime la fabricarea medicamentelor pot fi importate numai de către operatori autorizați înregistrați în statul membru importator.

 

Cerințe privind importul și comercializarea produselor cosmetice

Produsele cosmetice sunt supuse cerințelor privind compoziția, ambalarea, etichetarea și informarea pentru a fi introduse pe piață.

 
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante