Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne

Strona ta służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Mój asystent ds. handlu.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdego nagłówka znajduje się we wszystkich językach UE. Dane te są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Wymogi dotyczące przywozu i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Leki muszą spełniać obowiązkowe warunki dotyczące przywozu i pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, etykietowania i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

 

Wymogi dotyczące przywozu i wprowadzania do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych

Leki stosowane weterynaryjnie muszą spełniać określone warunki związane z pozwoleniem na przywóz i dopuszczenie do obrotu, etykietowaniem i nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

 

Wymogi dotyczące przywozu czynnych substancji leczniczych

Substancje czynne przeznaczone do wykorzystania jako surowce do wytwarzania produktów leczniczych mogą być przywożone wyłącznie przez zarejestrowane upoważnione podmioty w państwie członkowskim przywozu.

 

Wymogi dotyczące przywozu i wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych

W celu wprowadzenia do obrotu produkty kosmetyczne podlegają wymogom dotyczącym składu, opakowania, etykietowania i informacji.

 
Udostępnij tę stronę: