Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Wymogi dotyczące przywozu i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Leki muszą spełniać obowiązkowe warunki związane z pozwoleniem na przywóz i dopuszczenie do obrotu, etykietowaniem i nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

 

Wymogi dotyczące przywozu i wprowadzania do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych

Leki stosowane w weterynarii muszą spełniać pewne warunki związane z pozwoleniem na przywóz i dopuszczenie do obrotu, etykietowaniem i nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

 

Wymogi dotyczące przywozu leczniczych substancji czynnych

Substancje czynne przeznaczone do wykorzystania jako surowce w produkcji produktów leczniczych mogą być przywożone wyłącznie przez zarejestrowane podmioty upoważnione w państwie członkowskim przywozu.

 

Wymogi dotyczące przywozu i wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych

Produkty kosmetyczne podlegają wymogom dotyczącym składu, pakowania, etykietowania i informacji w celu wprowadzenia ich do obrotu.

 
Udostępnij tę stronę: