Inne zaświadczenia

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do wymogów dotyczących produktu w całej UE. Dodatkowe wymagania mogą być stosowane w zależności od kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie My Trade (asystent ds. handlu).

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej pozycji przedstawiono we wszystkich językach urzędowych UE. Szczegółowe informacje dostępne są jednak wyłącznie w języku angielskim.

Ograniczenia przywozowe w odniesieniu do surowca diamentowego (program Kimberley)

System certyfikacji Procesu Kimberley ma na celu zapobieganie handlowi diamentami z finansowania konfliktów zbrojnych, działań rebelianckich i nielegalnego handlu bronią. Przywóz surowca diamentowego podlega systemowi certyfikacji i kontroli.

 

Zakaz przywozu futer z kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry

Wprowadzanie do obrotu i przywóz do UE lub wywóz z UE skór z kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry są zabronione

 
Udostępnij tę stronę: