Inne zaświadczenia

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Ograniczenia przywozu surowca diamentowego (program Kimberley)

System certyfikacji Procesu Kimberley (KP) ma zapobiegać finansowaniu przez handel diamentami konfliktów zbrojnych, działalności rebeliantów i nielegalnego handlu bronią. Przywóz surowca diamentowego podlega systemowi certyfikacji i kontroli.

 

Zakaz przywozu futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro

Zakazuje się wprowadzania do obrotu i przywozu do UE lub wywozu z UE futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry

 
Udostępnij tę stronę: