Deimhniúcháin eile

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Srianta ar allmhairí le haghaidh diamaint gharbha (Scéim Kimberley)

Tá sé i gceist le scéim deimhniúcháin Phróiseas Kimberley (KP) cosc a chur ar an trádáil i ndiamaint coinbhleachtaí armtha, gníomhaíochtaí gluaiseachtaí reibiliúnacha agus an trácht aindleathach arm a mhaoiniú. Tá allmhairí diamant garbh faoi réir córas deimhniúcháin agus rialuithe.

 

Toirmeasc ar fhionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a allmhairiú

Tá toirmeasc ar fhionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú isteach san Aontas nó a onnmhairiú amach as

 
Roinn an leathanach seo: