EPA SADC – Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice

Le Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC (EPA), is fusa do dhaoine agus do ghnólachtaí ón dá réigiún infheistíocht a dhéanamh ina chéile agus trádáil a dhéanamh lena chéile, agus an fhorbairt a spreagadh ar fud Dheisceart na hAfraice. Foghlaim conas is féidir le Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche an Aontais le cúig stát SADC tairbhe a bhaint as do thrádáil.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Shínigh an Comhaontúum Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) de chuid Chomhphobal Dheisceart na hAfraice (SADC) ina bhfuil an Bhotsuáin, Leosóta, Mósaimbíc, an Namaib, an Afraic Theas agus Eswatini (an tSuasalainn roimhe seo) comhaontú EPA SADC ar an 10 Meitheamh 2016. Tháinig an EPA i bhfeidhm go sealadach ón 10 Deireadh Fómhair 2016, agus chuir Mósaimbíc i bhfeidhm go sealadach é ón 4 Feabhra 2018.

Is comhaontú trádála é SADC EPA atá dírithe ar an bhforbairt, lena dtugtar rochtain neamhshiméadrach ar na comhpháirtithe i ngrúpa SADC EPA. Is féidir leo táirgí íogaire a chosaint ar léirscaoileadh iomlán agus cosaintí a chur i bhfeidhm nuair atá allmhairí ón Aontas ag fás róthapa. I gcaibidil maidir le comhar sainaithnítear réimsí a bhaineann le trádáil ar féidir leo tairbhe a bhaint as maoiniú. Tá caibidil sa chomhaontú freisin maidir le forbairt inbhuanaithe, lena gcumhdaítear cúrsaí sóisialta agus comhshaoil.

Maidir le trádáil in earraí, áirítear leis an rochtain nua ar an margadh téarmaí trádála níos fearr, go príomha sa talmhaíocht agus san iascach, lena n-áirítear maidir le fíon, siúcra, táirgí iascaigh, bláthanna agus torthaí stánaithe. Ó thaobh an Aontais de, gheobhaidh an tAontas Eorpach rochtain fhiúntach nua ar an margadh chuig Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice (tá cruithneacht, eorna, cáis, táirgí feola agus im san áireamh).

Tíortha tairbhiúla

 • An Bhotsuáin
 • Leosóta
 • Mósaimbíc
 • An Namaib
 • An Afraic Theas
 • Eswatini (an tSuasalainn)

Tá na sé bhall eile de réigiún Chomhphobal Forbartha Dheisceart na hAfraice – Poblacht Dhaonlathach an Chongó, Madagascar, an Mhaláiv, Oileán Mhuirís, an tSaimbia agus an tSiombáib – mar chuid de EPAnna nó tá siad i mbun caibidlíochta leis an AE mar chuid de ghrúpaí réigiúnacha eile, eadhon an Afraic Láir nó Oirthear agus Deisceart na hAfraice.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha SADC

Forálann an EPA forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha EPA SADC, ar nós táirgí íogaire a eisiamh ón léirscaoileadh, rialacha solúbtha tionscnaimh, chomh maith le coimircí agus bearta speisialta do thalmhaíocht, táirgí bia agus tionscail naíonán

 • Is féidir le tíortha SADC EPA cúig chosaint dhéthaobhacha a chur i ngníomh agus dleachtanna iompórtála a mhéadú i gcás ina n-ardaíonn allmhairí ón Aontas an oiread sin nó chomh tapa sin go mbagraíonn siad cur isteach ar tháirgeacht intíre
 • má chuireann AE coimirce i bhfeidhm faoi rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, tugann AE díolúine in-athnuaite 5 bliana dá chomhpháirtithe SADC EPA óna chur i bhfeidhm, rud a chuireann ar chumas thíortha SADC EPA leanúint dá n-onnmhairí

Taraifí

 • tugann an tAontas Eorpach rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta do 100 % ar gach allmhairiú ón mBotsuáin, ó Leosóta, ó Mhósaimbíc, ón Namaib agus ón tSuasalainn. Tá rochtain ar mhargadh an AE buan, iomlán agus saor in aisce do gach táirge. Cuireann an tAontas deireadh le dleachtanna custaim ar 98.7 % d’allmhairí ón Afraic Theas, faoi chuótaí cainníochta sonracha.
 • tíortha atá mar chuid d’Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice (an Bhotsuáin, Leosóta, an Namaib, an Afraic Theas agus Eswatini), baineann siad dleachtanna custaim ar thart ar 86 % d’allmhairí ón AE. Cuireann Mósaimbíc deireadh le dleachtanna custaim ar 74 % d’allmhairí ón AE
 • Tá gach dualgas custaim le fáil in Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III den EPA AE-SADC

 

Úsáid an rogha cuardaigh atá ag Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar an bhfaisnéis chruinn faoi dhleachtanna agus faoi tharaifí a bhaineann le do tháirge ar leith, agus tír thionscnaimh agus ceann scríbe an táirge sin á gcur san áireamh. Má tá amhras ort, téigh i dteagmháil le d’údaráis chustaim

Rialacha maidir le tionscnamh

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach na”huirlis Féinmheasúnaithe Rialacha Tionscnaimh (ROSA) i Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teacht ar fhaisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh ar fáil thíos.

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Tá na rialacha tionscnaimh leagtha amach i bPrótacal I maidir le sainmhíniú ar an gcoincheap “táirgí tionscnaimh” agus ar mhodhanna comhair riaracháin (IO L 250, 16.9.2016, lch. 1924) den Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus SADC. Féach freisin an Treoir maidir le cur i bhfeidhm Phrótacal 1 de chuid EPA SADC-AE.

An bhfuil mo tháirge de thionscnamh AE nó stát EPA SADC?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach is ísle nó don taraif fhabhrach nialasach faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch AE-SADC, ní mór do tháirge a bheith de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó de thionscnamh stát EPA SADC.

Meastar gur táirge de thionscnamh an AE nó de chuid stát EPA SADC é, má tá sé

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, riail an neamhathraithe). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge (mar shampla lamháltas nó carnadh).

 

Samplaí de rialacha a bhaineann go sonrach le táirge i gComhaontuithe Trádála AE

 • An riail maidir le breisluach – ní féidir le luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir a úsáideadh a bheith níos mó ná céatadán áirithe de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • An t-athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh, mar shampla, táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • Oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh le haghaidh snátha, is iad na rialacha sin is mó a úsáidtear in earnáil na teicstíle agus an éadaigh, agus in earnáil na gceimiceán
 • Is féidir teaglaim de na rialacha éagsúla sin a bheith ann agus na rialacha éagsúla á gcomhlíonadh ina mhalairt de chás nó i gcomhcheangal

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cloí le rialacha a bhaineann go sonrach le táirge ar leith, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt
 • sa chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch AE-SADC, leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a mbíonn toirmeasc orthu de ghnáth de réir riail an táirge shonraigh suas le 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha a úsáid
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon tairseach d’uasmhéid ábhar neamhthionscnaimh arna sloinneadh de réir luacha atá liostaithe sna rialacha maidir le táirgí sonracha a shárú
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear sna Nótaí 5 go 6 d’Iarscríbhinn 1 ‘Nótaí tosaigh’
Carnadh

Le Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC foráiltear do

 • Carnadh déthaobhach, lenar féidir ábhair a thionscnaítear i státEPA SADC a áireamh mar ábhair de thionscnamh AE (agus a mhalairt) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú.
 • Carnadh iomlán, lenar féidir an t-oibriú nó an phróiseáil a rinneadh ar ábhair neamhthionscnaimh san Aontas Eorpach a chur san áireamh i státEPA SADC (agus vice versa) agus measúnú á dhéanamh an gcomhlíonann tú an riail a bhaineann go sonrach le táirge.
 • Carnadh trasnánach, a fhágann (i) gur féidir (i) ábhair de thionscnamh aon stáitEPA SADC, i stát eile EPA san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin nó i dTír nó Críoch Thar Lear de chuid AE agus (ii) oibríocht nó próiseáil a dhéantar sna tíortha sin, a mheas mar ábhair de thionscnamh státEPA SADC nó AE nó gur de thionscnamh an Stáit sin a rinneadh iad nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú, ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe, lena n-áirítear comhaontuithe um chomhar riaracháin idir an dá thír as a bhfuil an tionscnamh carntha. Ní bhaineann an carnadh sin le (i) ábhair HS 1604 go 1605 de thionscnamh an Aigéin Chiúin ná (ii) le hábhair de thionscnamh na hAfraice Theas nach féidir a allmhairiú isteach in AE saor ó chuóta saor ó dhleacht.   
  • Ar an 12 Samhain 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach liosta na n-ábhar de thionscnamh na hAfraice Theas nach féidir a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach saor ó chuóta saor ó dhleacht
  • Amhail ón 1 Deireadh Fómhair 2018, féadfaidh onnmhaireoirí AE an carnadh trasnánach sin a chur i bhfeidhm lestáit ACC eile sa Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch agus le tíortha agus críocha AE thar lear (IO C 407. 12.11.2018, lch. 8).
  • Níor thug stáit EPA SADC fógra don Aontas go bhfuil comhaontuithe comhair riaracháin curtha i gcrích acu go fóill agus, dá bhrí sin, nach féidir leo an carnadh sin a chur i bhfeidhm go fóill.
 • Carnadh maidir le hábhair atá faoi réir cóireáil saor ó dhleacht ar MFN san Aontas Eorpach, rud a cheadaíonn d’onnmhaireoirí i Stát SADC EPA ábhair neamhthionscnaimh a áireamh a bhainfeadh tairbhe, tráth a n-allmhairithe isteach san Aontas, as cóireáil atá saor ó dhleacht agus saor ó chuóta faoi tharaifí na náisiún is fearr leis an Aontas, amhail is dá mbeidís de thionscnamh Stát SADC EPA, nuair a ionchorpraíodh iad i dtáirge a tháirgtear ann, ar choinníoll nach bhfuil aon dleachtanna frithdhumpála ná frith —imchéimniúcháin i bhfeidhm i gcoinne an ábhair sin ón tír thionscnaimh
 • Carnadh maidir le hábhair de thionscnamhtíortha eile a thairbhíonn de rochtain fhabhrach saor ó dhleacht saor ó chuóta ar AE, lenar féidir ábhair de thionscnamh tíortha a thairbhíonn de rochtain atá saor ó dhleacht agus saor ó chuóta chuig an AE a fháil chun an t— ábhar sin a áireamh mar ábhar de thionscnamh StátEPA SADC má úsáidtear iad chun táirge a mhonarú ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe. Níl an carnadh seo infheidhme faoi láthair.
Maoluithe

Ar iarratas ó státEPA SADC, d’fhéadfaí maolú sonrach a dheonú, faoi choinníollacha sonracha, ionas go bhféadfaí rialacha tionscnaimh níos scaoilte a chur i bhfeidhm ar tháirgí ar leith de thionscnamh tíortha ar leith. Níl aon mhaoluithe sonracha i bhfeidhm faoi láthair.

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor nó an riail maidir le hiompar díreach:

Iompar trí thríú tír: Riail an iompair dhírigh

I gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC, ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig Stát EPA SADC (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leis nó a ghreamú d’fhonn a áirithiú go gcomhlíontar riachtanais baile shonracha na tíre allmhairíochta
 • táirgí atá faoi dhálaí maithe a chaomhnú
 • stóráil
 • coinsíneachtaí scoilte

I gcás amhrais, féadfaidh na húdaráis chustaim iarraidh ar an dearbhóir fianaise ar chomhlíonadh a sholáthar, fianaise a fhéadfar a thabhairt ar aon mhodh, lena n-áirítear doiciméid iompair chonarthacha amhail billí luchta nó fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar phacáistí a mharcáil nó a uimhriú nó ar aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin.

Aistarraingt dleachta

Faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch AE-SADC ceadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh

Leagtar amach na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le taraifí agus fíorú fabhair a éileamh ag údaráis chustaim i dTeideal IV maidir le cruthúnas tionscnaimh agus i dTeideal V maidir le socruithe le haghaidh comhair riaracháin.

Conas taraif fhabhrach a éileamh?

Chun tairbhe a bhaint as cóir fhabhrach, ní mór duit cruthúnas ar thionscnamh a chur ar fáil

 • beidh ort ceachtar den dá rud seo a leanas a dhéanamh:
 • beidh an cruthúnas tionscnaimh bailí go ceann 10 mhí ón dáta a n-eiseofar é.
 • níl aon chruthúnas ar thionscnamh de dhíth
  • nach mó ná EUR500 luach iomlán na dtáirgí i gcás pacáistí beaga, nó
  • EUR1,200 i gcás táirgí atá ina gcuid de bhagáiste pearsanta taistealaithe
Deimhniú gluaiseachta EUR.1
 • tá sampla de dheimhniú EUR.1 san áireamh in Iarscríbhinn III agus tugtar treoracha lena chomhlánú
 • Eisíonn údaráis chustaim na tíre onnmhairithe deimhnithe gluaiseachta EUR.1
 • ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann
Dearbhú tionscnaimh (féindearbhú ag an onnmhaireoir)

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go dtionscnaíonn a dtáirge in AE nó i stát EPA SADC trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir é a dhéanamh trí

 • onnmhaireoir formheasta, nó
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta

 

Onnmhaireoirí formheasta

Féadfaidh údaráis chustaim na tíre onnmhairithe údarú a thabhairt d’aon onnmhaireoir a sheolann táirgí go minic faoin gComhaontú seo dearbhuithe tionscnaimh a dhéanamh amach beag beann ar luach na dtáirgí lena mbaineann.

Ní mór d’onnmhaireoir a mbeidh údarú den sórt sin á lorg aige na ráthaíochtaí uile is gá a chur ar fáil do na húdaráis chustaim chun stádas tionscnaimh na dtáirgí a fhíorú chomh maith le comhlíonadh cheanglais eile an Phrótacail seo.

Féadfaidh na húdaráis chustaim an stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás aon mhí-úsáide.

 

Cad ba cheart a bheith sa dearbhú tionscnaimh?

 • chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil (sa teanga iomchuí) ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar aon doiciméad tráchtála eile: “Tá onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin nuair a chuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”
 • Is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an AE agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn IV. Seiceáil le húdaráis custaim do chuid riachtanas breise a d’fhéadfadh a bheith acu.
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Tíolacadh

 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a dhéanamh i gcás ina n-onnmhairítear na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe, ar choinníoll go dtíolacfar sa tír allmhairíochta é tráth nach faide ná dhá bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí lena mbaineann sé.
 • agus dearbhú maidir le tionscnamh á líonadh isteach agat, ba cheart duit doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an de thionscnamh táirge allmhairithe é nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:

 • tá an fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim an Pháirtí allmhairíochta agus an Pháirtí onnmhairíochta
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanfaidh seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí – ní cheadaítear cuairteanna ón bPáirtí allmhairíochta ar an onnmhaireoir

Is iad údaráis an Pháirtí onnmhairíochta a chinnfidh an tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an Pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí Mo Chúntóirí Trádála

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Chun cur síos a dhéanamh ar conas cruthúnas a thabhairt ar thionscnamh do chuid táirgí chun taraifí fabhracha a éileamh agus rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Faigh amach faoi na doiciméid agus na nósanna imeachta eile a bhaineann le himréiteach custaim is gá chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Áirítear in EPA prótacal déthaobhach idir AE agus an Afraic Theas maidir le tásca geografacha a chosaint agus maidir le trádáil fíonta agus biotáillí.

 • tugann an tAontas cosaint do bhreis agus 100 ainm de chuid na hAfraice Theas amhail Rooibos, an insileadh cáiliúil ón Afraic Theas, agus go leor ainmneacha fíonta amhail Stellenbosch agus Paarl
 • An Afraic Theas, tugann sí cosaint do bhreis agus 250 ainm de chuid an Aontais agus iad scaipthe thar na catagóirí bia, fíonta agus biotáillí

Ciallaíonn sé sin, mar shampla, nach féidir le táirgeoir i dtír seachas an Afraic Theas tae a phróiseáiltear ó ghléasra óna chríoch féin a mhargú faoin ainm Rooibos a bhfuil tábhacht shiombalach leis. Is amhlaidh atá i gcás ainmneacha táirgí traidisiúnta an AE.

Trádáil i Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Réimsí eile

Iomaíocht

 • tá an tAontas Eorpach tar éis deireadh a chur le fóirdheontais onnmhairiúcháin ar na táirgí go léir a onnmhairíodh chuig tíortha SADC EPA
 • tá an tAontas Eorpach tar éis bearta a íoslaghdú le héifeachtaí táirgeachta agus le héifeachtaí saofa trádála
 • má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh a iompórtáil ón Eoraip, ceadaíonn EPAnna bearta a dhéanamh chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán a chosaint

Díospóidí a réiteach

Faoi EPA SADC, réitítear díospóidí trí chomhairliúchán nó idirghabháil, agus i ndeireadh na dála trí eadráin. Tar éis próiseas eadrána, déanfaidh an páirtí a bhfuil gearán á dhéanamh ina choinne gach beart is gá chun an rialú a chomhlíonadh. I gcás neamhchomhlíonadh, tá sé de cheart ag an bpáirtí eile cúiteamh a fháil nó tugtar cead dó gach beart iomchuí a dhéanamh, amhail méadú ar dhleachtanna.

Forbairt inbhuanaithe

Tá EPA SADC bunaithe go sainráite ar na gnéithe “riachtanacha agus bunúsacha” a leagtar amach i gComhaontú Cotonou, i.e. cearta an duine, prionsabail an daonlathais, an smacht reachta, agus an dea-rialachas. Dá bhrí sin, tá cuid den teanga is láidre maidir le cearta agus forbairt inbhuanaithe atá ar fáil i gcomhaontuithe an AE sa chomhaontú.

 • ciallaíonn “clásal neamh-fhorghníomhaithe” gur féidir “bearta iomchuí” (mar a leagtar amach faoi Chomhaontú Cotonou) a ghlacadh má theipeann ar pháirtí ar bith a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh i dtaca leis na gnéithe riachtanacha. D’fhéadfadh fionraí sochar trádála a bheith san áireamh leis sin.
 • cuirtear de chúram ar chomhinstitiúidí EPA monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar thionchar chur i bhfeidhm EPAnna ar fhorbairt inbhuanaithe na bPáirtithe. I gcomhréir le Comhaontú Cotonou, tá ról soiléir ag an tsochaí shibhialta agus ag comhaltaí na Parlaiminte.

Lánpháirtiú réigiúnach

Baineann EPA le trádáil idir tíortha EPA SADC agus a bhaineann le trádáil leis an Aontas Eorpach.

 • tacaíonn rialacha EPA SADC le forbairt slabhraí luacha nua sa réigiún. Leis na forálacha carntha ceadaítear taraifí lascaine a chur i bhfeidhm ar theorainn an Aontais maidir le torthaí a baineadh i dtír amháin sa réigiún agus ansin iad a chaomhnú agus a stánaithe i dtír eile. Téann an cineál sin rialacha solúbtha maidir le tionscnamh chun sochair do chuideachtaí in earnálacha an agraibhia, an iascaigh agus na tionsclaíochta.
 • comhchuibhíonn EPA SADC taraifí Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice a fhorchuirtear ar allmhairí de thionscnamh an Aontais agus, dá bhrí sin, feabhsaíonn sé feidhmiú an aontais chustaim. Ar an gcaoi sin, neartaíonn EPA SADC comhtháthú réigiúnach
 • D’aontaigh gach stát EPA SADC go leathnófar aon bhuntáiste a thug sé don AE freisin chuig stáit eile SADC EPA

Forbairt acmhainní agus cúnamh teicniúil

Cuireann an AE cúnamh teicniúil ar fáil don Trádáil. Cuidíonn sé sin le tíortha a nósanna imeachta custaim a chur in oiriúint agus páipéarachas a laghdú. Chun tú, ciallaíonn sé seo níos lú hassle nuair a bhíonn tú ag déileáil le custaim.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa