EPA SADC — Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice

Le Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC (EPA) is fusa do dhaoine agus do ghnólachtaí ón dá réigiún infheistíocht a dhéanamh ina chéile agus trádáil a dhéanamh lena chéile, agus dlús a chur leis an bhforbairt ar fud Dheisceart na hAfraice. Foghlaim conas is féidir le Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche an Aontais le cúig cinn de stáit SADC leas a bhaint as do thrádáil.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Shínigh an tAontas — stáit de chuid Chomhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice(SADC)um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch ( EPA) an Bhotsuáin, Leosóta, Mósaimbíc, an Namaib, an Afraic Theas agus Eswatini (an tSuasalainn roimhe seo) comhaontú SADC EPA an 10 Meitheamh 2016. Tháinig EPA i bhfeidhm go sealadach amhail ón 10 Deireadh Fómhair 2016, agus chuir Mósaimbíc é i bhfeidhm go sealadach ón 4 Feabhra 2018.

Is comhaontú trádála é SADC EPA atá dírithe ar fhorbairt, a thugann rochtain neamhshiméadrach do na comhpháirtithe i ngrúpa EPA SADC. Is féidir leo táirgí íogaire a chosaint ar léirscaoileadh iomlán agus cosaintí a chur ar fáil nuair atá allmhairí ón Aontas ag fás ró-tapa. I gcaibidil maidir le comhar, sainaithnítear réimsí a bhaineann le trádáil ar féidir leo tairbhe a bhaint as maoiniú. Tá caibidil sa chomhaontú freisin maidir le forbairt inbhuanaithe, ina gcumhdaítear cúrsaí sóisialta agus comhshaoil.

Maidir le trádáil earraí, áirítear leis an rochtain nua ar an margadh téarmaí trádála níos fearr sa talmhaíocht agus san iascach go príomha, lena n-áirítear fíon, siúcra, táirgí iascaigh, bláthanna agus torthaí stánaithe. Ó thaobh an Aontais de, gheobhaidh an tAontas rochtain fhiúntach nua ar an margadh isteach in Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice (i measc na dtáirgí tá cruithneacht, eorna, cáis, táirgí feola agus im).

Tíortha a thairbhíonn de

 • An Bhotsuáin
 • Leosóta
 • Mósaimbíc
 • An Namaib
 • An Afraic Theas
 • Eswatini (An tSuasalainn)

Tá an seisear comhalta eile i réigiún Chomhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice — Poblacht Dhaonlathach an Chongó, Madagascar, an Mhaláiv, Oileán Mhuirís, an tSaimbia agus an tSiombáib — ina gcuid de CCEanna, nó tá siad i mbun caibidlíochta leo, mar chuid de ghrúpaí réigiúnacha eile, eadhon an Afraic Láir nó Oirthear agus Deisceart na hAfraice.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha SADC

Déantar foráil in EPA maidir le forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha SADC EPA, amhail táirgí íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh, rialacha solúbtha tionscnaimh, chomh maith le coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, do tháirgí bia agus do naíonáin

 • Is féidir le tíortha SADC EPA cúig choimirce dhéthaobhacha a ghníomhachtú agus dleachtanna allmhairiúcháin a mhéadú i gcás ina méadóidh allmhairí ón Aontas an oiread sin nó chomh tapa sin go bhfuil baol ann go gcuirfidh siad isteach ar tháirgeadh intíre
 • má chuireann an tAontas coimirce i bhfeidhm faoi rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, tugann an tAontas díolúine in-athnuaite 5 bliana dá chomhpháirtithe SADC EPA óna chur i bhfeidhm, rud a chuirfidh ar chumas tíortha SADC EPA leanúint dá n-onnmhairí

Taraifí

 • tugann an tAontas rochtain 100 % saor ó dhleacht agus saor ó chuóta do na hallmhairí uile ón mBotsuáin, Leosóta, Mósaimbíc, an Namaib agus an tSuasalainn. Tá rochtain bhuan, iomlán agus saor in aisce ar gach táirge ar mhargadh an Aontais. Cuireann an tAontas deireadh le dleachtanna custaim ar 98.7 % d’allmhairí ón Afraic Theas, faoi chuótaí sonracha cainníochta.
 • baineann tíortha atá mar chuid d’Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice (an Bhotsuáin, Leosóta, an Namaib, an Afraic Theas agus Eswatini) dleachtanna custaim ar thart ar 86 % d’allmhairí ón Aontas Eorpach. Deireadh curtha ag Mósaimbíc le dleachtanna custaim ar 74 % d’allmhairí ón Aontas
 • is féidir teacht ar na dleachtanna custaim uile in Iarscríbhinní I, II agus III de EPA AE-SADC

 

Bain úsáid as an rogha cuardaigh Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar an eolas cruinn maidir le dleachtanna agus taraifí do tháirge ar leith, ag cur san áireamh a thír thionscnaimh agus a cheann scríbe. Má tá amhras ort, déan teagmháil le d’údaráis chustaim

Rialacha tionscnaimh

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “UirlisFéinmheasúnaithe Rialacha Tionscnaimh (ROSA) i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

 

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh ar fáil thíos.

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh i bPrótacal I maidir le sainmhíniú an choincheapa “táirgí tionscnaimh” agus modhanna comhair riaracháin (IO L 250, 16.9.2016, lch. 1924) de Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE- SADC. Féach freisin an Treoir maidir le cur i bhfeidhm Phrótacal 1 de EPA SADC-AE.

An de thionscnamh an Aontais nó stát EPA SADC atá mo tháirge?

Chun go mbeidh do tháirge incháilithe don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus SADC, ní mór táirge a bheith de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó de chuid Stát SADC EPA.

Meastar gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó de thionscnamh Stáit de chuid SADC EPA é táirge, más táirge é

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, an riail maidir le neamhathrú). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh (mar shampla caoinfhulaingt nó carnadh).

 

Samplaí de rialacha táirgeshonracha i gComhaontuithe Trádála an Aontais

 • An riail bhreisluacha — ní féidir luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir a úsáideadh lena linn a bheith níos mó ná céatadán áirithe de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • An t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh a bhíonn ar an bpróiseas táirgthe go dtagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh, mar shampla, táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • Oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla sníomh snáithíní le haghaidh snáthanna, úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na teicstíle agus na n-éadaí, agus in earnálacha na gceimiceán
 • Is féidir na rialacha éagsúla sin a chomhcheangal leis na rialacha éagsúla atá á gcomhlíonadh de rogha air sin nó i dteannta a chéile

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Soláthraíonn an comhaontú solúbthacht bhreise chun cabhrú leat cloí le rialacha táirgeshonracha, amhail lamháltas nó carnadh.

Lamháltas
 • sa chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir AE agus SADC, leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach suas le 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon tairseach d’ábhair neamhthionscnaimh uasta a shárú, ar ábhair iad a shloinntear mar luach a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 5 go 6 d’Iarscríbhinn 1 ‘Nótaí tosaigh’
Carnadh

Foráiltear do chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC

 • carnadh déthaobhach, lenar féidir ábhair de thionscnamh stát EPA SADC a áireamh mar ábhair de thionscnamh AE (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú.
 • carnadh iomlán, lenar féidir an t -oibriú nó an phróiseáil a dhéantar ar ábhair neamhthionscnaimh san Aontas Eorpach a chur san áireamh i stát EPA SADC EPA (agus vice versa) agus measúnú á dhéanamh agat an gcomhlíonann tú an riail tháirgeshonrach.
 • carnadh trasnánach, lenar féidir (i) ábhair de thionscnamh aon stáit de chuid SADC EPA, de thionscnamh stát EPA SADC agus an Aigéin Chiúin nó de thionscnamh tíre nó Críoch thar lear de chuid an Aontais Eorpaigh nó (ii) oibriú nó próiseáil a dhéantar sna tíortha sin, a mheas mar ábhair de thionscnamh stát EPA SADC nó AE faoi seach nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe, lena n-áirítear comhaontuithe um chomhar riaracháin, a bheith i bhfeidhm idir an dá thír as a bhfuil an tionscnamh carntha. Níl feidhm ag an gcarnadh seo maidir le (i) ábhair HS 1604 go 1605 de thionscnamh an Aigéin Chiúin agus (ii) ábhair de thionscnamh na hAfraice Theas nach féidir a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach saor ó chuóta saor ó dhleacht.   
  • An 12 Samhain 2018, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach liosta na n-ábhar de thionscnamh na hAfraice Theas nach féidir a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach saor ó chuóta saor ó dhleacht
  • Ón 1 Deireadh Fómhair 2018, féadfaidh onnmhaireoirí an Aontais an carnadh trasnánach sin a chur i bhfeidhm le stáit ACC EPA eile agus le tíortha agus críocha thar lear an Aontais (IO C 407. 12.11.2018, lch. 8).
  • Níor chuir stáit SADC EPA in iúl don Aontas go bhfuil comhaontuithe um chomhar riaracháin tugtha i gcrích acu go fóill agus, dá bhrí sin, nach féidir leo an carnadh sin a chur i bhfeidhm go fóill.
 • carnadhi ndáil le hábhair atá faoi réir cóireáil saor ó dhleachtMFNsan Aontas Eorpach, lena gceadaítear d’onnmhaireoirí i Stát SADC EPA, ábhair neamhthionscnaimh a áireamh a bhainfeadh, tráth a n-allmhairithe isteach san Aontas, tairbhe as cóireáil atá saor ó dhleacht agus saor ó chuóta faoi tharaifí náisiún barrfhabhair an Aontais, amhail is gur de thionscnamh an Stáit SADC EPA sin iad, nuair a ionchorpraítear iad i dtáirge a tháirgtear sa Stát sin, ar choinníoll nach bhfuil aon dleachtanna frithdhumpála nó frith-imchéimniúcháin i bhfeidhm in aghaidh an ábhair sin ón tír thionscnaimh
 • carnadh maidir le hábhair de thionscnamh tíortha eile a thairbhíonn de rochtain fhabhrach saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar an Aontas Eorpach, lenar féidir ábhair de thionscnamh tíortha a thairbhíonn de rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar an Aontas chun an t- ábhar sin a áireamh mar ábhar de thionscnamh Stát atá in SADC EPA má úsáidtear é chun táirge a mhonarú ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha áirithe. Níl an carnadh seo infheidhme faoi láthair.
Maoluithe

Ar iarratas ó stát EPA SADC, d’fhéadfaí maolú sonrach a dheonú, faoi choinníollacha sonracha, chun go bhféadfaí rialacha tionscnaimh níos maolaithe a chur i bhfeidhm ar tháirgí sonracha de thionscnamh tíortha sonracha. Faoi láthair, níl feidhm ag aon mhaoluithe sonracha.

Ceanglais eile

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Phrótacal a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor nó riail an iompair dhírigh:

Iompar trí thríú tír: riail an iompair dhírigh

I gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC, ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig Stát EPA SADC (agus vice-versa) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Is féidir roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leo nó a ghreamú díobh chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais shonracha intíre na tíre allmhairíochta
 • táirgí a chaomhnú faoi dhálaí maithe
 • stóráil
 • coinsíneachtaí scoilteadh

I gcás amhrais, féadfaidh na húdaráis chustaim a iarraidh ar an dearbhóir fianaise ar chomhlíonadh a sholáthar, fianaise a d’fhéadfaí a thabhairt ar mhodh ar bith, lena n-áirítear doiciméid iompair chonarthacha amhail billí luchta nó fianaise fhíorasach nó nithiúil bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí nó aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin.

Aistarraingt dleachta

Ceadaítear aisíocaíocht dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus SADC.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Leagtar amach na nósanna imeachta tionscnaimh a bhaineann le taraif fhabhrach agus fíorú fabhrach a éileamh ag údaráis chustaim i dTeideal IV maidir le cruthúnas tionscnaimh agus i dTeideal V maidir le socruithe le haghaidh comhair riaracháin.

Conas taraif fhabhrach a éileamh?

Chun tairbhe a bhaint as cóir fhabhrach, ní mór duit cruthúnas tionscnaimh a sholáthar

 • beidh ort ceachtar
 • beidh an cruthúnas tionscnaimh bailí go ceann 10 mí ón dáta eisiúna
 • níl cruthúnas ar thionscnamh de dhíth nuair
  • nach mó luach iomlán na dtáirgí ná EUR 500 i gcás pacáistí beaga, nó
  • EUR 1,200 i gcás táirgí atá ina gcuid de bhagáiste pearsanta taistealaithe
Deimhniú gluaiseachta EUR.1
 • tá sampla de dheimhniú EUR.1 san áireamh in Iarscríbhinn III agus tugtar treoracha maidir lena chomhlánú
 • Is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1
 • an t-onnmhaireoir atá ag cur isteach ar an deimhniú, ba cheart dó a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann
Dearbhú tionscnaimh (féindearbhú ón onnmhaireoir)

Is féidir le honnmhaireoirí a dhearbhú féin gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó stáit de chuid SADC EPA atá a dtáirge trí dhearbhú tionscnaimh a chur ar fáil. Is féidir é a dhéanamh ag

 • onnmhaireoir ceadaithe, nó
 • ag aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó luach iomlán na coinsíneachta ná EUR 6,000

 

Onnmhaireoirí ceadaithe

Féadfaidh údaráis chustaim na tíre is onnmhaireoir údarú a thabhairt d’aon onnmhaireoir a sheolann táirgí go minic faoin gComhaontú seo dearbhuithe tionscnaimh a tharraingt suas beag beann ar luach na dtáirgí lena mbaineann.

Ní mór d’onnmhaireoir a bhfuil údarú den sórt sin á lorg aige na ráthaíochtaí uile is gá a chur ar fáil do na húdaráis chustaim chun stádas tionscnaimh na dtáirgí a fhíorú chomh maith le comhlíonadh cheanglais eile an Phrótacail seo.

Féadfaidh na húdaráis chustaim an stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás aon mhí-úsáide.

 

Cad ba cheart a bheith sa dearbhú tionscnaimh?

 • chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil (sa teanga iomchuí) ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile: “Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sí, ach amháin i gcás ina gcuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”
 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn IV. Seiceáil le d’údaráis chustaim maidir le haon riachtanais bhreise a d’fhéadfadh a bheith acu.
 • ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Aighneacht

 • féadfaidh an t-onnmhaireoir dearbhú tionscnaimh a dhéanamh nuair a onnmhaireofar na táirgí lena mbaineann sé, nó tar éis a n-onnmhairithe ar choinníoll go dtíolactar é sa tír allmhairithe tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis allmhairiú na dtáirgí lena mbaineann sé
 • agus dearbhú tionscnaimh á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge allmhairithe nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche AE-SADC bunaithe ar na prionsabail seo a leanas

 • tá an fíorú bunaithe ar chomhar riaracháin idir údaráis chustaim an allmhairiúcháin agus an Páirtí onnmhairiúcháin
 • is iad na húdaráis chustaim áitiúla a dhéanann seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí — ní cheadaítear cuairteanna an Pháirtí allmhairiúcháin ar an onnmhaireoir

Is iad údaráis an Pháirtí onnmhairiúcháin a chinneann an tionscnamh agus a chuireann údaráis an Pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí.

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha teicniúla agus na nósanna imeachta teicniúla nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun iad a allmhairiú san Aontas Eorpach
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus maidir lena thír thionscnaimh i mbunachar sonraí Mo Chúntóirí Trádála

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh saincheaptha

Chun tuairisc a fháil ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraifí fabhracha a éileamh agus ar rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Faigh amach faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim eile a theastaíonn chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Chun faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Áirítear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche prótacal déthaobhach idir an tAontas agus an Afraic Theas maidir le tásca geografacha a chosaint agus maidir le trádáil fíonta agus biotáillí.

 • cosnaíonn an tAontas Eorpach breis agus 100 ainm de chuid na hAfraice Theas amhail Rooibos, an insileadh cáiliúil ón Afraic Theas, agus an iliomad ainmneacha fíona amhail Stellenbosch agus Paarl
 • An Afraic Theas, cosnaíonn sé níos mó ná 250 ainm de chuid an Aontais ar na catagóirí bia, fíonta agus biotáillí

Ciallaíonn sé sin, mar shampla, nach féidir le táirgeoir i dtír seachas an Afraic Theas tae a phróiseáiltear ó phlanda óna chríoch féin a mhargú faoin ainm Rooibos a bhfuil tábhacht shiombalach leis. Is amhlaidh an cás maidir le hainmneacha táirgí traidisiúnta an Aontais.

Trádáil i Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Limistéir eile

Iomaíocht

 • tá deireadh curtha ag an Aontas le fóirdheontais easpórtála ar na táirgí ar fad a onnmhairítear chuig tíortha SADC EPA
 • tá bearta íoslaghdaithe ag an Aontas a bhfuil éifeachtaí táirgeachta agus saofa trádála acu
 • má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh ar allmhairí ón Eoraip, ceadaíonn EPAnna bearta a chur i ngníomh chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán a chosaint

Díospóidí a réiteach

Faoin EPA SADC, réitítear díospóidí trí chomhairliúchán nó idirghabháil, agus ar deireadh thiar trí eadráin. Tar éis próiseas eadrána, déanfaidh an páirtí a ndéanfar gearán ina choinne gach beart is gá chun an rialú a chomhlíonadh. I gcás neamhchomhlíonadh, tá an ceart chun cúitimh ag an bpáirtí eile nó ceadaítear dó gach beart iomchuí a dhéanamh, amhail méadú ar dhualgais.

Forbairt inbhuanaithe

Tá EPA SADC bunaithe go sainráite ar na gnéithe “bunúsacha agus bunúsacha” a leagtar amach i gComhaontú Cotonou, i.e. cearta an duine, prionsabail dhaonlathacha, an smacht reachta, agus dea-rialachas. Dá bhrí sin, tá cuid den teanga is láidre maidir le cearta agus forbairt inbhuanaithe atá ar fáil i gcomhaontuithe AE sa chomhaontú.

 • ciallaíonn an “clásal maidir le neamhfhorghníomhú” gur féidir “bearta iomchuí” (mar a leagtar amach faoi Chomhaontú Cotonou) a dhéanamh má mhainníonn aon pháirtí a oibleagáidí a chomhlíonadh i leith na ngnéithe bunriachtanacha. D’fhéadfadh sé go n-áireofaí leis sin sochair trádála a chur ar fionraí.
 • tá sé de chúram ar chomhinstitiúidí CCE faireachán agus measúnú a dhéanamh ar thionchar chur chun feidhme EPAnna ar fhorbairt inbhuanaithe na bPáirtithe. I gcomhréir le Comhaontú Cotonou, tá ról soiléir ag an tsochaí shibhialta agus ag comhaltaí parlaiminte.

Comhtháthú réigiúnach

Baineann EPA SADC leis an trádáil idir tíortha Chomhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice atá sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche agus a bhaineann le trádáil leis an Aontas Eorpach.

 • tacaíonn rialacha tionscnaimh SADC EPA le slabhraí luacha nua a fhorbairt sa réigiún. Leis na forálacha carntha is féidir taraifí lascaine a chur i bhfeidhm ar theorainn an Aontais le haghaidh torthaí a bhuaintear i dtír amháin sa réigiún agus a chaomhnaítear agus a stánaithe i dtír eile. Téann an cineál sin rialacha solúbtha tionscnaimh chun tairbhe do chuideachtaí in earnálacha agraibhia, iascaigh agus tionsclaíocha.
 • déanann EPA SADC comhchuibhiú ar tharaifí Aontas Custaim Dheisceart na hAfraice a fhorchuirtear ar allmhairí de thionscnamh AE agus, dá bhrí sin, feabhsaíonn sé feidhmiú an aontais chustaim. Ar an gcaoi sin, neartaíonn EPA SADC an comhtháthú réigiúnach
 • chomhaontaigh gach stát SADC EPA go ndéanfar aon bhuntáiste a thugann sé don Aontas a leathnú chuig stáit eile SADC EPA

Forbairt acmhainní agus cúnamh teicniúil

Cuireann an tAontas cúnamh teicniúil ar fáil maidir le Cúnamh don Trádáil. Cuidíonn sé sin le tíortha a nósanna imeachta custaim a oiriúnú agus páipéarachas a laghdú. Chun tú, ciallaíonn sé seo níos lú hassle agus iad ag déileáil le custaim.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa