Córas Comhchuibhithe

Leis an gCóras Comhchuibhithe, CC, is féidir leat do tháirge a aithint go beacht agus seiceáil a dhéanamh ar na línte taraife agus na rialacha atá i bhfeidhm. Is struchtúr loighciúil é chun earraí a aicmiú, a úsáideann údaráis chustaim ar fud an domhain go haonfhoirmeach.

Is córas idirnáisiúnta é an Córas Comhchuibhithe um Thuairisciú agus um Chódú Tráchtearraí (CC), dá ngairtear an Córas Comhchuibhithe go coitianta, chun earraí a d’fhorbair an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (EDC) a aicmiú. Is córas aicmithe leathan é de thart ar 5,000 catagóir táirgí sé dhigit arna n-eagrú i struchtúr ordlathach de réir

 • rannáin
 • caibidlí (2 dhigit)
 • ceannteidil (4 dhigit)
 • fo-cheannteidil (6 dhigit)

agus rialacha cur chun feidhme agus nótaí míniúcháin mar thaca leo.     

Cuireann sé ar chumas oibreoirí eacnamaíocha, oifigeach custaim agus reachtóirí ó aon tír an táirge céanna a shainaithint trí bhíthin cód uimhriúil.

Úsáideann tíortha an córas CC mar bhonn do tharaifí custaim agus do bhailiú sonraí staidrimh. Déantar na catagóirí táirgí HS sé dhigit a fhoroinnt tuilleadh ina n-ocht líne taraife nó níos mó le haghaidh sainiúlacht níos mó. Úsáideann an tAontas Eorpach cóid ocht ndigit.

Cén chaoi a bhfuil an ainmníocht CC struchtúrtha?

 • 21 phríomhchuid
  • 97 gcaibidil (2 dhigit) 
   • ceannteidil (cód 4-dhigit) 
    • fo-cheannteidil (cód 6-dhigit) 
     • 5,000 grúpaí tráchtearraí

Sampla d’aicmiú táirgí

 • Roinn II Táirgí glasraí
  • Caibidil 07 Glasraí inite agus fréamhacha agus tiúbair áirithe
   • ceannteideal: 0705 leitís (Lactucasativa) agus siocaire (cichorium spp.), iad úr nó fuaraithe
    • leitís
     • fo-cheannteideal 070511: leitís cabáiste (ceann leitís)
     • fo-cheannteideal 070519: eile
    • siocaire
     • fo-cheannteideal 070521: siocaire Wwitloof (Chicorium intybus var. foliosum)
     • fo-cheannteideal 070529: eile

Nótaí maidir le hainmníocht CC

 • tá an léirmhíniú céanna ag beagnach gach tír ar domhan maidir le cóid CC
 • úsáideann níos mó ná 200 tír agus geilleagar an córas mar bhonn dá dtaraifí custaim agus chun staidreamh trádála idirnáisiúnta a bhailiú — aicmítear os cionn 98 % de na marsantas sa trádáil idirnáisiúnta i dtéarmaí CC
 • Déantar cóid CC a nuashonrú go leanúnach chun athruithe sa teicneolaíocht agus teacht chun cinn táirgí nua a léiriú — tháinig an leasú is déanaí i bhfeidhm in 2022, agus dá bhrí sin tugtar eagrán Ainmníocht CC 2022ar an leagan reatha
 • sa chleachtas, áfach, d’fhéadfadh roinnt tíortha a nósanna imeachta agus a reachtaíocht a oiriúnú ag amanna éagsúla — uaireanta bíonn neamhréireachtaí sealadacha mar thoradh air sin
 • is í Ainmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh (AE) córas códaithe ocht ndigit an AE, ina bhfuil cóid CC le foranna breise AE agus nótaí dlíthiúla a cruthaíodh go sonrach chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais an AE

Léigh tuilleadh

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa