Córas Comhchuibhithe

Leis an gCóras Comhchuibhithe, CC, ainmníocht, is féidir leat do tháirge a shainaithint go beacht agus seiceáil a dhéanamh ar na línte taraife agus na rialacha a bhfuil feidhm acu. Is struchtúr loighciúil é earraí a aicmiú, a úsáideann údaráis chustaim go haonfhoirmeach ar fud an domhain.

Is córas idirnáisiúnta é an Córas Comhchuibhithe um Thuairisciú agus um Chódú Tráchtearraí (CC), dá ngairtear an Córas Comhchuibhithe de ghnáth, chun earraí a aicmiú a d’fhorbair an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (WCO). Is córas aicmithe leathan é ina bhfuil tuairim is 5,000 catagóir táirgí sé dhigit arna n-eagrú i struchtúr ordlathach ag

 • ranna
 • caibidlí (2 dhigit)
 • ceannteidil (4 dhigit)
 • fo-cheannteidil (6 dhigit)

agus le tacaíocht ó rialacha cur chun feidhme agus nótaí míniúcháin.     

Cuireann sé ar chumas oibreoirí eacnamaíocha, oifigigh shaincheaptha agus reachtóirí ó thír ar bith an táirge céanna a shainaithint trí bhíthin cód uimhriúil.

Úsáideann tíortha an córas HS mar bhonn do tharaifí custaim agus do bhailiú sonraí staidrimh. Ina theannta sin, déantar catagóirí táirgí HS sé dhigit a fhoroinnt in ocht líne taraife nó níos mó le haghaidh sainiúlachta níos mó. Úsáideann an tAontas Eorpach cóid ocht ndigit.

Cén struchtúr atá ar ainmníocht HS?

 • 21 mórchuid
  • 97 chaibidil (2 dhigit)
   • ceannteidil (cód 4-dhigit)
    • fo-cheannteidil (cód 6-dhigit)
     • 5,000 ghrúpa tráchtearraí

Sampla d’aicmiú táirgí

 • Roinn II táirgí glasraí
  • Caibidil 07 glasraí inite agus fréamhacha agus tiúbair áirithe
   • ceannteideal: 0705 leitís (lachtucasativa) agus siocaire (cichorium spp.), iad úr nó fuaraithe
    • leitís
     • fo-cheannteideal 070511: leitís chabáiste
     • fo-cheannteideal 070519: eile
    • siocaire
     • fo-cheannteideal 070521: siocaire witloof (Chicorium intybus var. foliosum)
     • fo-cheannteideal 070529: eile

Nótaí maidir le hainmníocht HS

 • tá an ateangaireacht chéanna ag beagnach gach tír ar domhan ar chóid HS
 • úsáideann breis agus 200 tír agus geilleagar an córas mar bhonn dá dtaraifí custaim agus chun staidreamh trádála idirnáisiúnta a bhailiú — aicmítear os cionn 98 % den mharsantas sa trádáil idirnáisiúnta i dtéarmaí an HS
 • Déantar nuashonrú leanúnach ar chóid CC chun athruithe teicneolaíochta agus teacht chun cinn táirgí nua a léiriú — tháinig an leasú is déanaí i bhfeidhm in 2017, agus dá bhrí sin tugtar eagrán Ainmníocht HS 2017 ar an leagan reatha
 • sa chleachtas, áfach, d’fhéadfadh roinnt tíortha a nósanna imeachta agus a reachtaíocht a oiriúnú ag amanna éagsúla — bíonn neamhréireachtaí sealadacha mar thoradh air sin uaireanta
 • is í Ainmníocht Chomhcheangailte an Aontais Eorpaigh (AE) córas códaithe ocht ndigit an AE, ina bhfuil na cóid HS le foranna agus nótaí dlíthiúla breise de chuid an AE a cruthaíodh go sonrach chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais an AE

Léigh tuilleadh

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa