Sistema Armonizzata

In-nomenklatura tas-Sistema Armonizzata, SA, tippermettilek tidentifika b’mod preċiż il-prodott tiegħek u tiċċekkja liema linji tariffarji u regoli japplikaw. Il-klassifikazzjoni tal-merkanzija, użata b’mod uniformi mill-awtoritajiet doganali madwar id-dinja, hija struttura loġika.

Is-sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (SA), komunement imsejħa s-Sistema Armonizzata, hija sistema internazzjonali għall-klassifikazzjoni tal-merkanzija żviluppata mill-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO). Hija sistema ta’ klassifikazzjoni wiesgħa ta’ madwar 5,000 kategorija ta’ prodotti b’sitt ċifri organizzati fi struttura ġerarkika minn

 • sezzjonijiet
 • kapitoli (2 ċifri)
 • intestaturi (4 ċifri)
 • subintestaturi (6 ċifri)

u appoġġati minn regoli ta’ implimentazzjoni u noti ta’ spjegazzjoni.     

Dan jippermetti lill-operaturi ekonomiċi, lill-uffiċjali tad-dwana u lil-leġiżlaturi minn kwalunkwe pajjiż jidentifikaw l-istess prodott permezz ta’ kodiċi numeriku.

Il-pajjiżi jużaw is-sistema SA bħala bażi għat-tariffi doganali u l-ġbir ta’ data statistika. Huma jkomplu jissuddividu l-kategoriji ta’ prodotti HS b’sitt ċifri fi tmien linji tariffarji jew aktar għal speċifiċità akbar. L-Unjoni Ewropea tuża kodiċijiet bi tmien ċifri.

Kif inhi strutturata n-nomenklatura tas-SA?

 • 21 sezzjonijiet ewlenin
  • 97 kapitoli (2 ċifri) 
   • intestaturi (kodiċi bi 4 ċifri) 
    • subintestaturi (kodiċi bi 6 ċifri) 
     • 5,000 gruppi ta’ komoditajiet

Eżempju ta’ klassifikazzjoni tal-prodott

 • Taqsima II Prodotti veġetali
  • Kapitolu 07 Ħxejjex li jittieklu u ċerti għeruq u tuberi
   • sezzjoni: 0705 ħass (lactucasativa) u ċikwejra (cichorium spp.), frisk jew imkessaħ
    • ħass
     • subintestatura 070511: ħass kkaboċċjat (ħass bir-ras)
     • subintestatura 070519: oħra
    • ċikwejra
     • subintestatura 070521: ċikwejra witloof (Chicorium intybus var. foliosum)
     • subintestatura 070529: oħra

Noti dwar in-nomenklatura tas-SA

 • kważi l-pajjiżi kollha fid-dinja jikkondividu l-istess interpretazzjoni għall-kodiċijiet HS
 • is-sistema tintuża minn aktar minn 200 pajjiż u ekonomija bħala bażi għat-tariffi doganali tagħhom u għall-ġbir tal-istatistika tal-kummerċ internazzjonali — aktar minn 98 % tal-merkanzija fil-kummerċ internazzjonali hija kklassifikata f’termini tas-SA
 • Il-kodiċijiet SA huma aġġornati b’mod kostanti biex jirriflettu l-bidliet fit-teknoloġija u l-emerġenza ta’ prodotti ġodda — l-aktar emenda reċenti daħlet fis-seħħ fl-2022, u għalhekk il-verżjoni attwali tissemma l-edizzjoni tan-Nomenklatura tas-SA 2022
 • fil-prattika, madankollu, xi pajjiżi jistgħu jadattaw il-proċeduri u l-leġiżlazzjoni tagħhom fi żminijiet differenti — dan xi drabi jwassal għal inkonsistenzi temporanji
 • in-nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (UE) hija s-sistema ta’ kodifikazzjoni bi tmien ċifri tal-UE, li tinkludi l-kodiċijiet SA b’aktar sottodiviżjonijiet tal-UE u noti legali maħluqa speċifikament biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-UE

Aktar tagħrif

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr