Sistema Armonizzata

Is-sistema Armonizzata, HS, in-nomenklatura tippermettilek tidentifika bi preċiżjoni l-prodott tiegħek u tiċċekkja liema linji tariffarji u regoli japplikaw. Hija struttura loġika għall-klassifikazzjoni ta’ oġġetti, użata b’mod uniformi mill-awtoritajiet doganali madwar id-dinja.

Is-sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (SA), komunement imsejħa s-Sistema Armonizzata, hija sistema internazzjonali għall-klassifikazzjoni tal-prodotti żviluppati mill-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO). Hija sistema ta’ klassifikazzjoni wiesgħa ta’ madwar 5,000 kategorija ta’ prodotti b’sitt ċifri organizzati fi struttura ġerarkika minn

 • sezzjonijiet
 • kapitoli (2-il ċifra)
 • intestaturi (4-il ċifra)
 • sub-intestaturi (6 numri)

u appoġġat minn regoli ta’ implimentazzjoni u noti ta’ spjegazzjoni.     

Hija tippermetti lill-operaturi ekonomiċi, l-uffiċjali tad-dwana u l-leġiżlaturi minn kull pajjiż jidentifikaw l-istess prodott permezz ta’ kodiċi numeriku.

Il-pajjiżi jużaw is-sistema HS bħala bażi għat-tariffi tad-dwana u għall-ġbir tad-dejta statistika. Dawn jispeċifikaw ukoll il-kategoriji ta’ prodotti tas-SA ta’ sitt ċifri fi tmien linji tariffarji jew aktar għal speċifiċità akbar. L-Unjoni Ewropea tuża kodiċijiet bi tmien ċifri.

Kif inhi strutturata n-nomenklatura tas-SA?

 • 21 sezzjonijiet ewlenin
  • 97 kapitoli (2-il ċifra)
   • intestaturi (kodiċi b’ 4 numri)
    • sub-intestaturi (kodiċi b’ 6 numri)
     • 5,000 gruppi ta’ prodotti bażiċi

Eżempju tal-klassifikazzjoni tal-prodott

 • Taqsima II prodotti veġetali
  • Kapitolu 07 — veġetali u ċerti għeruq u tuberi tajbin GĦALL-IKEL
   • intestatura: 0705 ħass (laactucativa) u ċikwejra (cichorium spp.), friski jew imkessħin
    • ħass
     • subintestatura 070511: ħass ikkabuċċjat (ħass bir-ras)
     • subintestatura 070519: oħrajn
    • ċikwejra
     • subintestatura 070521: ċikwejra tat-tip Witloof (Chichorium intybus var. foliosum)
     • subintestatura 070529: oħrajn

Noti dwar in-nomenklatura tas-SA

 • kważi l-pajjiżi kollha fid-dinja jikkondividu l-istess interpretazzjoni għall-kodiċijiet tas-SA
 • is-sistema tintuża minn aktar minn 200 pajjiż u ekonomija bħala bażi għat-tariffi doganali tagħhom u għall-ġbir ta’ statistika internazzjonali tal-kummerċ — aktar minn 98 % tal-merkanzija fil-kummerċ internazzjonali hija kklassifikata f’termini tas-SA
 • Il-kodiċijiet HS huma aġġornati b’mod kostanti biex jirriflettu l-bidliet fit-teknoloġija u l-emerġenza ta’ prodotti ġodda — l-aktar emenda riċenti daħlet fis-seħħ fl-2017, u għalhekk il-verżjoni attwali hija msemmija l-edizzjoni tan-Nomenklatura 2017 tas-SA.
 • madankollu, fil-prattika, xi pajjiżi jistgħu jadattaw il-proċeduri u l-leġiżlazzjoni tagħhom fi żminijiet differenti — xi drabi dan iwassal għal inkonsistenzi temporanji.
 • in-nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea (UE) hija s-sistema ta’ kodifikazzjoni tal-UE bi tmien ċifri, li tinkludi l-kodiċi HS b’aktar sottodiviżjonijiet tal-UE u noti legali maħluqa speċifikament biex jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-UE

Aqra aktar

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr