Makkinarju u prodotti tekniċi

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti addizzjonali skont il-pajjiż ta’ destinazzjoni tal-UE. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura hija pprovduta fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Armonizzazzjoni teknika

L-armonizzazzjoni teknika fl-Unjoni Ewropea (UE) għandha l-għan li tarmonizza r-rekwiżiti essenzjali li l-prodotti jridu jissodisfaw meta jitqiegħdu fis-suq, billi jiġu applikati l-formula ta’ “referenza ġenerali għall-istandards” u l-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku sabiex jiġu eliminati l-ostakli tekniċi għall-moviment liberu tal-merkanzija. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom ivarjaw skont il-kategorija ta’ prodotti kkunsidrati.

 

Standards tekniċi għal tagħmir u sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi (ATEX)

It-tagħmir u s-sistemi ta’ protezzjoni kollha maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi għandhom jissodisfaw il-mandati ta’ standardizzazzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati qabel ma jitqiegħdu fis-suq tal-UE.

 

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-prodotti għall-bini

Kwalunkwe prodott jew kit li jiġi prodott u mqiegħed fis-suq għall-inkorporazzjoni f’xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għandu jissodisfa l-mandati ta’ standardizzazzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati qabel ma jitqiegħed fis-suq tal-UE.

 

Standards tekniċi għall-ġugarelli

Ġugarelli importati fl-UE għandhom jaderixxu ma’ rekwiżiti speċjali ta’ sikurezza li huma speċifiċi għall-grupp ta’ età maħsub, kif ukoll rekwiżiti ta’ traċċabilità.

 

Standards tekniċi għall-isplussivi għall-użu ċivili

L-isplussivi importati fl-UE li huma maħsuba għall-użu ċivili huma soġġetti għal Direttiva tal-UE bbażata fuq ir-rakkomandazzjoni tan-NU dwar it-trasport ta’ oġġetti perikolużi.

 

Standards tekniċi għall-oġġetti pirotekniċi

Dawn l-istandards tekniċi huma meħtieġa biss għall-oġġetti pirotekniċi teatrali (iddisinjati għall-użu fuq il-palk fuq ġewwa jew fuq barra, inklużi produzzjonijiet ċinematografiċi u televiżivi jew għal użu simili), logħob tan-nar u oġġetti pirotekniċi oħra għal skopijiet tekniċi.

 

Magni

 

Standards tekniċi għal-liftijiet

Il-liftijiet, maħsuba biex jiġu installati b’mod permanenti fil-bini, iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza relatati mal-limiti tal-kapaċità, is-sikurezza kontra n-nirien u l-manutenzjoni qabel ma jitqiegħdu fis-suq tal-UE.

 

Standards tekniċi għal makkinarju u komponenti ta’ sigurtà

Id-disinn u l-kostruzzjoni tal-makkinarju jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali obbligatorji tas-saħħa u s-sikurezza sabiex jitqiegħdu fis-suq tal-UE.

 

Standards tekniċi għal tagħmir ta’ protezzjoni personali

It-tagħmir ta’ protezzjoni personali mqiegħed fis-suq tal-UE jrid jikkonforma mar-rekwiżiti relatati mad-disinn, il-manifattura, il-materjali, l-ittestjar, l-istruzzjonijiet, l-informazzjoni li għandha tingħata mill-manifattur, u aspetti oħra.

 

Standards tekniċi għal tagħmir ta’ barra li jikkontribwixxi għall-emissjoni ta’ storbju ambjentali

It-tagħmir għall-użu fuq barra li jitqiegħed fis-suq tal-UE għandu jikkonforma mar-rekwiżiti li jikkonċernaw l-emissjoni tal-ħoss fl-ambjent.

 

Tagħmir tal-Pressjoni

 

Standards tekniċi għal apparat ta’ pressjoni

Ir-reċipjenti taħt pressjoni, il-pajpijiet, l-aċċessorji ta’ sikurezza u l-aċċessorji ta’ pressjoni mqiegħda fis-suq tal-UE għandhom jissodisfaw ċerti rekwiżiti għad-disinn, il-manifattura u l-valutazzjoni tal-konformità. Dan japplika biss għal apparat bi pressjoni massima permessa akbar minn 0.5 bar.

 

Standards tekniċi għal reċipjenti sempliċi taħt pressjoni

Ir-reċipjenti sempliċi wweldjati taħt pressjoni mqiegħda fis-suq tal-UE huma soġġetti għall-konformità mar-rekwiżiti ta’ sikurezza essenzjali obbligatorji. Dan japplika biss għal reċipjenti wweldjati soġġetti għal pressjoni akbar minn 0.5 bar maħsuba biex ikun fihom arja jew nitroġenu, u mhux maħsuba biex jiġu sparati.

 

Tagħmir Mediku

It-tqegħid ta’ apparati mediċi fis-suq tal-UE huwa soġġett għall-konformità mar-rekwiżiti essenzjali sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti, l-utenti u partijiet terzi u jinkiseb il-livell maħsub ta’ prestazzjoni.

 

Standards tekniċi għall-apparati mediċi

 

Standards tekniċi għall-apparat mediku dijanjostiku in vitro

 

Standards tekniċi għal apparati mediċi attivi li jiddaħħlu f’xi parti tal-ġisem

 

Tagħmir elettriku u elettroniku u tagħmir tal-gass

 

Standards tekniċi għall-kompatibilità elettromanjetika

Kwalunkwe apparat elettriku u elettroniku huwa soġġett għall-konformità mar-rekwiżiti essenzjali obbligatorji stabbiliti mid-Direttiva dwar il-Kompatibbiltà Elettromanjetika (EMC) biex jiġi żgurat li l-prestazzjoni tiegħu tkun protetta kontra disturbi elettromanjetiċi.

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal tagħmir tat-tidwil terzjarju

Bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, ballasts u lampi li kapaċi jħaddmu bozoz bħal dawn jistgħu jitqiegħdu fis-suq tal-UE biss jekk jissodisfaw ċerti rekwiżiti tal-ekodisinn.

 

Standards tekniċi għal apparat domestiku tal-gass

L-apparat domestiku tal-gass (inklużi l-berners sfurzati tan-nixfa) ikkummerċjalizzat fl-UE jeħtieġ li jissodisfa r-rekwiżiti obbligatorji tas-saħħa u s-sikurezza li jikkonċernaw it-tqabbid, id-durabbiltà, u l-konsum tal-enerġija, fost l-oħrajn.

 

Standards tekniċi għal tagħmir elettriku b’vultaġġ baxx

It-tagħmir elettriku b’vultaġġ baxx huwa soġġett għall-konformità mar-rekwiżiti essenzjali obbligatorji sabiex jiġu żgurati s-saħħa u s-sikurezza tal-persuni, tal-annimali domestiċi u tal-proprjetà.

 

Standards tekniċi għat-tagħmir tar-radju

It-tagħmir tar-radju huwa soġġett għall-konformità mar-rekwiżiti essenzjali obbligatorji. Eżempji ta’ prodotti affettwati huma: apparat li jaħdem bl-internet, apparat mediku ta’ monitoraġġ fid-dar, sistemi ta’ navigazzjoni jew insegwiment, telefowns ċellulari.

 

Tal-kabotaġġ

 

Standards tekniċi għall-vetturi bil-mutur

Ċerti kategoriji ta’ vetturi bil-mutur iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi armonizzati stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-UE għall-karozzi tal-passiġġieri, il-muturi u t-tratturi kif ukoll il-karrijiet, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati tagħhom.

 

Standards tekniċi għall-funikulari għall-ġarr tal-passiġġieri

L-installazzjonijiet tal-funikular maħsuba biex iġorru persuni għandhom jissodisfaw ċerti rekwiżiti essenzjali ta’ saħħa u sikurezza. B’mod partikolari, dawn japplikaw għal ferroviji funikulari jew vetturi oħra fejn it-trazzjoni hija pprovduta minn kejbil wieħed jew aktar, cable cars mgħollija u/jew imċaqalqa b’kejbils tal-ġarr, inklużi gondolas u chair lifts, u drag lifts.

 

Standards tekniċi għall-inġenji li jintużaw għar-rikreazzjoni

L-inġenji ta’ rikreazzjoni (inklużi l-inġenji tal-ilma personali) iridu jaderixxu mal-istandards armonizzati u l-valutazzjonijiet tal-konformità.

 

Standards tekniċi għall-bastimenti tas-sajd

Il-bastimenti tas-sajd ta’ tul ta’ 24 metru jew aktar iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-sikurezza u maċ-ċertifikati ta’ konformità kif iddikjarat mir-regoli tal-UE.

 

Standards tekniċi għat-tagħmir tal-baħar

It-tagħmir tal-baħar għandu jikkonforma ma’ ċerti rekwiżiti u dispożizzjonijiet. Dawn japplikaw għat-tagħmir li ġej: apparat li jsalva l-ħajja, prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar, tagħmir għall-protezzjoni kontra n-nar, tagħmir ta’ navigazzjoni, u tagħmir ta’ komunikazzjoni bir-radju.

 

Standards tekniċi għall-vapuri tal-passiġġieri

Ir-rekwiżiti tas-sikurezza u ċ-ċertifikati xierqa huma meħtieġa għal vapuri tal-passiġġieri ġodda u eżistenti ta’ tul ta’ 24 metru jew aktar u vapuri tal-passiġġieri b’veloċità għolja involuti fi vjaġġi domestiċi fi Stat Membru tal-UE.

 

Standards tekniċi għall-inġenji tal-ajru ċivili

L-importazzjonijiet ta’ inġenji tal-ajru ċivili (inklużi l-partijiet tagħhom) iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-UE għall-ajrunavigabbiltà, l-integrità, l-operat u l-istruttura organizzazzjonali tal-prodott.

 

Standards tekniċi għall-komponenti tas-sistema ferrovjarja

L-aspetti strutturali u operazzjonali tat-trasport ferrovjarju huma soġġetti għal Direttiva tal-UE.

 

Metroloġija

 

Standards tekniċi għall-istrumenti awtomatiċi tal-użin

L-istrumenti awtomatiċi tal-użin għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali stabbiliti f’Direttiva speċifika. L-istrumenti awtomatiċi tal-użin huma ddefiniti bħala dawk maħsuba biex jiddeterminaw il-massa ta’ ġisem billi jużaw l-azzjoni tal-gravità fuq dak il-korp, mingħajr l-intervent ta’ operatur.

 

Standards tekniċi għall-kejl materjali tat-tul

Il-kejl materjali tat-tul għandu jissodisfa r-rekwiżiti fir-rigward tal-materjali, il-marki, il-kundizzjonijiet ta’ referenza, u l-iżbalji massimi possibbli tagħhom.

 

Standards tekniċi għall-arloġġi

Il-miters huma soġġetti għall-konformità mar-rekwiżiti essenzjali stabbiliti minn Direttiva speċifika. Dan japplika għal: miters tal-ilma, miters tal-gass u apparat tal-konverżjoni tal-volum, miters tal-enerġija elettrika attiva, miters tal-enerġija termali, sistemi ta’ kejl għall-kejl kontinwu u dinamiku ta’ kwantitajiet ta’ likwidi għajr l-ilma, u tassimetri

 

Standards tekniċi għal strumenti tal-użin mhux awtomatiċi

L-istrumenti tal-użin mhux awtomatiċi għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali stabbiliti f’Direttiva speċifika. Strumenti tal-użin mhux awtomatiċi huma definiti bħala strumenti tal-użin li jeħtieġu l-intervent ta’ operatur waqt l-użin.

 

Ekodisinn ta’ prodotti li jużaw l-enerġija

L-UE stabbiliet qafas li skontu l-manifatturi ta’ prodotti li jużaw l-enerġija (EuP) għandhom, fl-istadju tad-disinn, inaqqsu l-konsum tal-enerġija u impatti ambjentali negattivi oħra li jseħħu matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott. L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali u l-effiċjenza enerġetika tal-prodott għandha tkun viżibbli wkoll jekk ikun possibbli, fuq il-prodott innifsu, u b’hekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu qabel jixtru.

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal ċerti prodotti tat-tisħin u tat-tkessiħ tal-arja

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għaċ-ċirkolaturi mingħajr tqalfit

 

Rekwiżiti ta’ ekodisinn għal fannijiet

 

Tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-pompi tal-ilma

 

Rekwiżiti għall-ekodisinn għal lampi tad-djar mhux direzzjonali

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għas-servers u għall-prodotti tal-ħżin tad-data

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal provvisti tal-elettriku esterni

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal muturi elettriċi

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal kaxxi set-top sempliċi

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal lampi direzzjonali, lampi LED u tagħmir relatat

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal transformers tal-elettriku

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għall-kompjuters u s-servers tal-kompjuters

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għal tagħmir tat-tidwil terzjarju

 

Rekwiżiti tal-ekodisinn għall-konsum tal-elettriku ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku tad-dar u tal-uffiċċju fil-modalità standby u fil-modalità mitfi u fil-modalità standby man-netwerk

 

Prodotti effiċjenti fl-enerġija

Minbarra l-obbligi imposti mid-Direttiva tal-UE dwar l-Ekodisinn dwar it-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u impatti ambjentali negattivi oħra meta jiġu mmanifatturati prodotti li jużaw l-enerġija (EuP), id-Direttiva tal-UE dwar it-Tikkettar tal-Enerġija tistabbilixxi qafas għat-tikkettar u l-informazzjoni għall-konsumatur dwar il-konsum tal-enerġija ta’ prodotti relatati mal-enerġija. L-objettiv huwa li l-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet infurmati dwar ix-xiri bbażati fuq il-konsum tal-enerġija u li l-manifatturi jiġu mħeġġa jiddisinjaw prodotti aktar effiċjenti biex jissodisfaw id-domanda tal-konsumaturi. Il-lista ta’ rekwiżiti li ġejja tkopri d-dispożizzjonijiet stipulati miż-żewġ Direttivi għal ċerti prodotti li jużaw l-enerġija:

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-kundizzjonaturi tal-arja u għall-fannijiet għall-użu personali

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-bojlers tal-fjuwil solidu

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-magni domestiċi tat-tnixxif tal-ħwejjeġ

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir refriġeranti tad-dar

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-apparati domestiċi tat-tisjir

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-vacuum cleaners

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-unitajiet ta’ ventilazzjoni

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-ħiters tal-post u għall-ħiters ikkombinati

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-ħiters tal-post lokali

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-ħiters tal-ilma u għat-tankijiet tal-misħun

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir refriġeranti professjonali

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għat-televixins

 

Rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika għall-magni tal-ħasil tal-platti domestiċi

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr