Għodod u servizzi online għal negozji iżgħar

Għodod u servizzi online għal negozji iżgħar

Servizzi għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)

Informazzjoni dwar fieri kummerċjali

  • Il-bażi tad-data tal-fiera kummerċjali AUMA Informazzjoni dwar il-Fieri Kummerċjali fil-Ġermanja u madwar id-dinja pprovduta mill-AUMA, l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Industrija Ġusta tal-Kummerċ, li toffri dettalji dwar l-avvenimenti bħad-dati, id-data tad-distribuzzjoni, l-istatistika u l-informazzjoni dwar kif tikkuntattja lill-fieri kummerċjali u lill-organizzaturi tal-avvenimenti.

Kapitoli Żgħar u ta’ Daqs Medju fil-Ftehimiet Kummerċjali

Il-ftehimiet kummerċjali l-ġodda kollha se jkun fihom Kapitolu dwar l-SMEs, jekk il-pajjiż sieħeb jaqbel. Dan jippermetti skambju aħjar ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ aċċess għas-suq, kif ukoll kooperazzjoni produttiva bejn il-Kummissjoni u l-pajjiż sieħeb meta jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mal-SMEs fil-ftehim kummerċjali.

Barra minn hekk, fis-26 ta’ Settembru 2018, il-Kumitat Konġunt tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada qabel f’ Rakkomandazzjoni speċifika tal-SMEs li kull Parti tipprovdi informazzjoni online lill-SMEs tal-Parti l-oħra dwar is-CETA u l-aċċess għas-suq, u li Punt ta’ Kuntatt tal-SMEs fuq kull naħa jaħdem flimkien biex jindirizza kwistjonijiet speċifiċi għall-SMEs.

Helpdesks reġjonali għall-kummerċ

L-helpdesks reġjonali tfasslu u ġew implimentati biex jipprovdu lill-SMEs f’reġjun speċifiku b’informazzjoni kummerċjali mfassla apposta biex tappoġġa l-ħtiġijiet tagħhom għall-kummerċ fir-reġjun u fl-UE. L-helpdesks reġjonali għandhom l-għan li jappoġġaw lill-utenti bl-informazzjoni bħal informazzjoni dwar is-suq tal-esportazzjoni, assistenza għall-aċċess għas-suq, pariri dwar kwistjonijiet regolatorji, gwida dwar l-ispeċifiċitajiet kummerċjali speċifiċi għar-reġjun sabiex jgħinu aħjar lin-negozji fl-isforzi tagħhom biex jinternazzjonalizzaw ruħhom u l-isforzi tagħhom f’diversi reġjuni globalment.

Helpdesk tal-Kummerċ tas-Sħubija tal-Lvant

Aċċessa l-Helpdesk tal-Kummerċ tas-Sħubija tal-Lvant biex tidentifika l-opportunitajiet kummerċjali, issib informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq, u l-kuntatti ta’ sħab potenzjali f’ħames pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Georgia, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna). In-negozjanti jistgħu jużaw il-pjattaforma biex ikabbru l-esportazzjonijiet tagħhom u jespandu fi swieq addizzjonali.

L-helpdesk tal-Kummerċ tas-Sħubija tal-Lvant huwa proġett iffinanzjat mill-UE taħt l-inizjattiva EU4Business, imfassal u implimentat miċ-Ċentru Internazzjonali tal-Kummerċ biex jagħti spinta lill-kompetittività kummerċjali tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant fi ħdan ir-reġjun u l-Unjoni Ewropea.

Helpdesk tal-Kummerċ tal-Euromed

Taċċessa l-Helpdesk tal-Kummerċ tal-Euromed biex tidentifika opportunitajiet kummerċjali, issib informazzjoni dwar l-aċċess għas-suq, u kuntatti ta’ sħab potenzjali fi 10-il pajjiż tal-Euromed (l-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Marokk, il-Palestina, it-Tuneżija u Türkiye). In-negozjanti jistgħu jużawh biex ikabbru l-esportazzjonijiet tagħhom u jespandu fi swieq addizzjonali. Jipprovdi wkoll statistika dwar il-kummerċ fis-servizzi u flussi ta’ investiment dirett barrani.

L-Euromed Trade Helpdesk hija inizjattiva ffinanzjata mill-UE, imfassla u implimentata miċ-Ċentru Internazzjonali għall-Kummerċ biex tagħti spinta lill-kompetittività kummerċjali tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju tal-pajjiżi tal-Euromed fi ħdan ir-reġjun u l-Unjoni Ewropea.

Avveniment li jmiss: “Investi fil-Kanada: Gwida prattika għan-negozji Ewropej’.

Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada u d-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ, f’kollaborazzjoni mas-Servizz għall-Istrumenti tal-Politika Barranija (FPI) tal-Kummissjoni Ewropea, jistednuk b’mod kordjali għal webinar imsejjaħ "Invest in Canada: Gwida prattika għan-negozji Ewropej’.

Dan is-seminar ta’ informazzjoni online ser isir fl-4 ta’ Mejju 2023 fis-16: 00 CEST u huwa parti minn sensiela ta’ avvenimenti organizzati madwar il-ħames anniversarju tad-dħul fis-seħħ proviżorju tas-CETA. Il-Ftehim jibqa’ mutur ewlieni tar-relazzjoni privileġġata u solida ħafna tal-UE ma’ dan is-sieħeb mill-qrib u tal-istess fehma. Il-kuntest ġeopolitiku attwali joħloq momentum għal kooperazzjoni saħansitra aktar mill-qrib bejn l-UE u l-Kanada.

Matul dan il-webinar ta’ informazzjoni, se tirċievi għarfien dwar id-diversi servizzi ta’ “Invest in...” disponibbli fil-livelli federali, provinċjali u muniċipali fil-Kanada. Ir-rappreżentanti tagħhom se jipprovdu pariri u suġġerimenti prattiċi għall-kumpaniji Ewropej biex jagħmlu l-aħjar użu minn dawn is-servizzi u l-opportunitajiet ta’ investiment. Wara l-preżentazzjonijiet se ssir sessjoni ta’ mistoqsijiet u tweġibiet.

Kif tirreġistra? 
Tista’ tirreġistra online hawnhekk: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsceCgrTMqEtLuuCHoigVlaTgpbJo9lDy0 

Ikkuntattjana

Tista’ tindirizza mistoqsijiet speċifiċi relatati mal-SMEs, l-aċċess għas-suq u l-informazzjoni fuq dan is-sit web permezz tal-formola ta’ kuntatt.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr