Għodod u servizzi online għal negozji iżgħar

Għodod u servizzi online għal negozji iżgħar

Servizzi għal intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)

Informazzjoni dwar il-fieri kummerċjali

  • Il-bażi tad-data tal-fieri kummerċjali AUMA Informazzjoni dwar il-Fieri Kummerċjali fil-Ġermanja u madwar id-dinja pprovduta minn AUMA, l-Assoċjazzjoni tal-Industrija Ġusta tal-Kummerċ Ġermaniża, li toffri dettalji dwar l-avvenimenti bħad-dati, id-data dwar id-distribuzzjoni, l-istatistika u l-informazzjoni dwar kif tikkuntattja l-fieri kummerċjali u l-organizzaturi tal-avvenimenti.

Kapitoli Żgħar u ta’ Daqs Medju fi Ftehimiet Kummerċjali

Il-ftehimiet kummerċjali l-ġodda kollha se jkun fihom Kapitolu dwar l-SMEs, jekk il-pajjiż sieħeb jaqbel. Dan jippermetti skambju aħjar ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ aċċess għas-suq, kif ukoll kooperazzjoni produttiva bejn il-Kummissjoni u l-pajjiż sieħeb meta jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mal-SMEs fil-ftehim kummerċjali.

Barra minn hekk, fit-26 ta’ Settembru 2018, il-Kumitat Konġunt tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada qabel f’ Rakkomandazzjoni speċifika għall-SMEs li kull Parti tipprovdi informazzjoni online lill-SMEs tal-Parti l-oħra dwar is-CETA u l-aċċess għas-suq, u li Punt ta’ Kuntatt għall-SMEs fuq kull naħa jaħdem flimkien biex jindirizza kwistjonijiet speċifiċi għall-SMEs.

Ikkuntattjana

Tista’ tindirizza mistoqsijiet speċifiċi relatati mal-SMEs, l-aċċess għas-suq u l-informazzjoni fuq dan is-sit web permezz tal-formola ta’ kuntatt.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr