Għodod u servizzi online għal negozji iżgħar

Għodod u servizzi online għal negozji iżgħar

Servizzi għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)

Sejħa għal Proposti għall-Kompetizzjoni għall-Promoturi tan-Negozji ż-Żgħar

  • Is-sejħa għal Proposti għall-Kompetizzjoni ta’ Promoturi tan-Negozji ż-Żgħar ġiet organizzata b’mod konġunt mill-Grupp MSME, il-Kamra Internazzjonali tal-Kummerċ (ICC) u ċ-Ċentru Internazzjonali tal-Kummerċ (ITC). Il-kompetizzjoni “Small Business Champions” tipprovdi opportunità għall-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għan-negozji biex jipproponu modi innovattivi u prattiċi biex jgħinu lin-negozji ż-żgħar ikollhom rwol aktar attiv fil-kummerċ dinji.

  • Hekk kif qed tiżdied l-urġenza biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, il-kompetizzjoni annwali ta’ din is-sena għandha l-għan li tappoġġa lin-negozji ż-żgħar biex inaqqsu l-marka tal-karbonju tagħhom u jibbenefikaw minn innovazzjonijiet ta’ sostenibbiltà, sabiex ikunu jistgħu jaqdu rwol ċentrali fil-kisba tal-miri ta’ sostenibbiltà tan-NU u fl-għajnuna għat-tranżizzjoni tagħna lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju.

  • L-iskadenza għas-sottomissjonijiet hija Awwissu 15 2022 f’ 23.59 CEST. Aktar informazzjoni tista’ tinstab f’ din il-ħolqa

Informazzjoni dwar fieri kummerċjali

  • Il-bażi tad-data tal-fiera kummerċjali AUMA Informazzjoni dwar il-Fieri Kummerċjali fil-Ġermanja u madwar id-dinja pprovduta mill-AUMA, l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Industrija Ġusta tal-Kummerċ, li toffri dettalji dwar l-avvenimenti bħad-dati, id-data tad-distribuzzjoni, l-istatistika u l-informazzjoni dwar kif tikkuntattja lill-fieri kummerċjali u lill-organizzaturi tal-avvenimenti.

Kapitoli Żgħar u ta’ Daqs Medju fil-Ftehimiet Kummerċjali

Il-ftehimiet kummerċjali l-ġodda kollha se jkun fihom Kapitolu dwar l-SMEs, jekk il-pajjiż sieħeb jaqbel. Dan jippermetti skambju aħjar ta’ informazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ aċċess għas-suq, kif ukoll kooperazzjoni produttiva bejn il-Kummissjoni u l-pajjiż sieħeb meta jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mal-SMEs fil-ftehim kummerċjali.

Barra minn hekk, fis-26 ta’ Settembru 2018, il-Kumitat Konġunt tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada qabel f’ Rakkomandazzjoni speċifika tal-SMEs li kull Parti tipprovdi informazzjoni online lill-SMEs tal-Parti l-oħra dwar is-CETA u l-aċċess għas-suq, u li Punt ta’ Kuntatt tal-SMEs fuq kull naħa jaħdem flimkien biex jindirizza kwistjonijiet speċifiċi għall-SMEs.

Ikkuntattjana

Tista’ tindirizza mistoqsijiet speċifiċi relatati mal-SMEs, l-aċċess għas-suq u l-informazzjoni fuq dan is-sit web permezz tal-formola ta’ kuntatt.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr