Il-kummerċ diġitali fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

Trid tinnegozja u tagħmel negozju b’mod diġitali?Tgħallem hawnhekk dwar id-dispożizzjonijiet tal-kummerċ diġitali fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE u tirċievi informazzjoni għall-kumpaniji interessati li jinnegozjaw b’mod diġitali.

Kont taf li l-kummerċ diġitali huwa suġġett dejjem aktar prominenti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE, u li l-FTAs reċenti tal-UE jindirizzaw firxa usa’ ta’ kwistjonijiet kummerċjali diġitali?

 • l-ewwel ftehim kummerċjali tal-UE li jinkludi kapitolu dwar il-kummerċ elettroniku kien il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) bejn l-UE u l-CARIFORUM, li ġie ffirmat fl-2008
 • minn dakinhar, l-UE kopriet il-kwistjoni b’mod konsistenti bħala element importanti tal-politika kummerċjali tagħha u tan-negozjati tagħha ma’ partijiet terzi.
 • f’dawn l-aħħar ftit snin, l-UE żviluppat Titolu ta’ Kummerċ Diġitali ambizzjuż li hija tipproponi fin-negozjati kollha tal-FTA
 • dawn id-dixxiplini għandhom l-għan li jiżguraw il-prevedibbiltà u ċ-ċertezza legali għan-negozji kif ukoll ambjent online sikur għall-konsumaturi — għandhom ukoll l-għan li jneħħu l-ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ diġitali.

 

L-elementi ewlenin tal-approċċ tal-UE għall-kummerċ diġitali jinkludu

 • l-ebda dazju doganali fuq trażmissjonijiet elettroniċi
 • il-flussi tad-data u l-projbizzjoni tar-rekwiżiti ta’ lokalizzazzjoni tad-data
 • protezzjoni tal-konsumatur u protezzjoni kontra komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta mhux mitluba
 • dispożizzjonijiet dwar il-konklużjoni ta’ kuntratti b’mezzi elettroniċi u firem elettroniċi
 • protezzjoni tal-kodiċi tas-sors tas-softwer
 • kooperazzjoni u djalogu regolatorju

Fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali tagħha, l-UE tradizzjonalment inkludiet referenzi għal djalogu regolatorju.Dawn jistgħu jikkontribwixxu għall-iffaċilitar tal-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku, speċjalment għall-benefiċċju tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Fit-Taqsima li ġejja, se ssib ħarsa ġenerali lejn dispożizzjonijiet importanti oħra dwar il-kummerċ elettroniku inklużi fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali tal-UE

 • jitneħħew l-ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ elettroniku, inkluż billi jiġu pprojbiti d-dazji doganali, l-imposti u t-tariffi fuq it-trażmissjonijiet elettroniċi — dan ma jipprojbixxix l-impożizzjoni ta’ imposti interni, bħal taxxi interni
 • il-ftehimiet kummerċjali tal-UE jinkludu l-prinċipju ta’ ebda awtorizzazzjoni minn qabel, li tipprojbixxi proċeduri ta’ awtorizzazzjoni li jimmiraw speċifikament is-servizzi online għal raġunijiet protezzjonisti
 • ikopru metodi ta’ awtentikazzjoni elettronika u firem elettroniċi, li huma meħtieġa għall-validazzjoni ta’ tranżazzjonijiet online u b’hekk jikkostitwixxu fattur abilitanti ewlieni għall-kummerċ diġitali
 • jistabbilixxu djalogu dwar kwistjonijiet regolatorji eż. ir-rikonoxximent ta’ firem elettroniċi — fil-ftehim reċenti bejn l-UE u Singapore, iż-żewġ naħat qed jeżaminaw ukoll ftehim futur potenzjali ta’ rikonoxximent reċiproku dwar firem elettroniċi
 • diversi miżuri ta’ protezzjoni tal-konsumatur online, inkluż kontra l-ispam. Il-ftehimiet tal-UE konsistentement jinkludu dispożizzjonijiet immirati lejn iż-żamma ta’ djalogu regolatorju dwar it-trattament ta’ tali komunikazzjonijiet mhux mitluba
 • ikopru l-oqsma tal-kooperazzjoni u s-soluzzjoni tat-tilwim — dawn jagħmlu enfasi fuq id-djalogu regolatorju f’oqsma ta’ politika ewlenin, inkluż, pereżempju, ir-responsabbiltà intermedjarja tal-fornituri tas-servizzi fir-rigward tat-trażmissjonijiet elettroniċi u l-ħażna tal-informazzjoni

L-iffaċilitar tal-bini tal-kapaċità

 • l-EPA bejn l-UE u l-CARIFORUM jinkludi impenji biex jingħata appoġġ għal assistenza teknika, taħriġ, u bini ta’ kapaċità għal oqsma differenti li jistgħu wkoll jibnu l-kapaċità fil-kummerċ b’mod diġitali
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr