Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Il-kummerċ diġitali fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

Trid tinnegozja u tagħmel in-negozju b’mod diġitali?Tgħallem hawnhekk dwar id-dispożizzjonijiet dwar il-kummerċ diġitali fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE u se tirċievi informazzjoni għal kumpaniji interessati fil-kummerċ b’mod diġitali.

Kont taf li l-kummerċ diġitali huwa tema dejjem aktar prominenti fi ħdan il-ftehimiet kummerċjali tal-UE, u li l-FTAs reċenti tal-UE jindirizzaw firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet ta’ kummerċ diġitali?

 • l-ewwel ftehim kummerċjali tal-UE li ġie inkluż kapitolu dwar il-kummerċ elettroniku kien il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika UE-CARIFORUM (FSE), li ġie ffirmat fl-2008.
 • minn dak iż-żmien ‘l hawn, l-UE kopriet il-kwistjoni b’mod konsistenti bħala element importanti tal-politika kummerċjali tagħha u tan-negozjati tagħha ma’ partijiet terzi.
 • fl-aħħar ftit snin, l-UE żviluppat Titlu tal-Kummerċ Diġitali ambizzjuż li tipproponi fin-negozjati kollha tal-FTA
 • dawn id-dixxiplini għandhom l-għan li jiżguraw il-prevedibbiltà u ċ-ċertezza legali għan-negozju kif ukoll ambjent online sigur għall-konsumaturi — huma jimmiraw ukoll li jneħħu x-xkiel mhux ġustifikat għall-kummerċ diġitali.

 

L-elementi ewlenin tal-approċċ tal-UE għall-kummerċ diġitali jinkludu

 • l-ebda dazju fuq it-trażmissjonijiet elettroniċi
 • flussi ta’ data u l-projbizzjoni ta’ rekwiżiti ta’ lokalizzazzjoni tad-data
 • il-protezzjoni tal-konsumatur u l-protezzjoni kontra komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta mhux mitluba
 • dispożizzjonijiet dwar il-konklużjoni ta’ kuntratti b’mezzi elettroniċi u firem elettroniċi
 • protezzjoni tal-kodiċi tas-sors tas-softwer
 • kooperazzjoni u djalogu regolatorju

Fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali tagħha, l-UE tradizzjonalment inkludiet referenzi għal djalogu regolatorju.Dawn jistgħu jikkontribwixxu għall-iffaċilitar ta’ l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku, speċjalment għall-benefiċċju ta’ l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Fit-Taqsima li ġejja, se ssib ħarsa ġenerali lejn dispożizzjonijiet importanti oħra tal-kummerċ elettroniku inklużi fil-ftehimiet kummerċjali bilaterali tal-UE

 • it-tneħħija ta’ ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ elettroniku, inkluż billi jiġu pprojbiti d-dazji, l-imposti u t-tariffi fuq it-trażmissjonijiet elettroniċi — dan ma jipprojbixxix l-impożizzjoni ta’ ħlasijiet interni, bħat-taxxi interni
 • il-ftehimiet kummerċjali tal-UE jinkludu l-prinċipju li ma jkun hemm l-ebda awtorizzazzjoni minn qabel, li tipprojbixxi proċeduri ta’ awtorizzazzjoni li jimmiraw speċifikament is-servizzi online għal raġunijiet protezzjonisti
 • ikopru metodi ta’ awtentikazzjoni elettronika u firem elettroniċi, li huma meħtieġa għall-validazzjoni ta’ tranżazzjonijiet online u b’hekk jikkostitwixxu fattur abilitanti essenzjali għall-kummerċ diġitali.
 • tistabbilixxi djalogu dwar kwistjonijiet regolatorji, pereżempju r-rikonoxximent ta’ firem elettroniċi — fil-Ftehim reċenti bejn l-UE u Singapore, iż-żewġ naħat qed jeżaminaw ukoll ftehim futur ta’ rikonoxximent reċiproku futur dwar il-firem elettroniċi
 • diversi miżuri ta’ protezzjoni tal-konsumatur online, inkluż kontra l-ispam. Il-ftehimiet tal-UE jinkludu b’mod konsistenti dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li jżommu djalogu regolatorju dwar it-trattament ta’ komunikazzjonijiet mhux mitluba bħal dawn
 • ikopru l-oqsma ta’ kooperazzjoni u soluzzjoni tat-tilwim — huma jagħmlu enfasi fuq id-djalogu regolatorju f’oqsma ta’ politika ewlenin, inkluż, pereżempju, ir-responsabbiltà intermedjarja tal-fornituri tas-servizzi fir-rigward tat-trażmissjonijiet elettroniċi u l-ħażna tal-informazzjoni.

L-iffaċilitar tal-bini ta’ kapaċità

 • l-FSE UE-CARIFORUM jinkludi impenji li jipprovdu appoġġ għall-assistenza teknika, it-taħriġ, u l-bini tal-kapaċità għal oqsma differenti li jistgħu jibnu wkoll il-kapaċità fil-kummerċ b’mod diġitali
Share this page:

Links ta’ malajr