Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)

Digitalna trgovina v trgovinskih sporazumih EU

Ali želite trgovati in poslovati digitalno?Tukaj se seznanite s predpisi o digitalni trgovini v trgovinskih sporazumih EU in prejme informacije za podjetja, ki se zanimajo za digitalno trgovanje.

Ali ste vedeli, da je digitalna trgovina vedno bolj pomembna tema v trgovinskih sporazumih EU in da nedavni sporazumi EU o prosti trgovini zadevajo vse več vprašanj v zvezi z digitalno trgovino?

 • prvi trgovinski sporazum EU, ki vključuje poglavje o e-trgovanju, je bil sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Cariforuma, ki je bil podpisan leta 2008.
 • od takrat je EU vprašanje obravnavala dosledno kot pomemben element svoje trgovinske politike in pogajanj s tretjimi stranmi.
 • v zadnjih nekaj letih je EU razvila ambiciozen naslov za digitalno trgovino, ki ga predlaga v vseh pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini.
 • cilj teh disciplin je zagotoviti predvidljivost in pravno varnost za podjetja, pa tudi varno spletno okolje za potrošnike – cilj teh disciplin je tudi odprava neupravičene ovire za digitalno trgovino.

 

Med temeljne elemente pristopa EU k digitalni trgovini sodijo:

 • brez carinskih dajatev za elektronske prenose
 • pretok podatkov in prepoved zahtev glede lokalizacije podatkov
 • varstvo potrošnikov in zaščita pred nepovabljenimi sporočili za neposredno trženje
 • določbe o sklenitvi pogodb z elektronskimi sredstvi in e-podpisi
 • zaščita kode vira programske opreme
 • sodelovanje in regulativni dialog

EU se je v dvostranskih trgovinskih sporazumih tradicionalno sklicevala na regulativni dialog.Prispevajo lahko k lažjemu razvoju elektronskega poslovanja, zlasti v korist malih in srednjih podjetij.

V naslednjem oddelku boste našli pregled drugih pomembnih določb elektronskega poslovanja, vključenih v dvostranske trgovinske sporazume EU.

 • odprava neupravičenih ovir za elektronsko poslovanje, vključno s prepovedjo carin, taks in pristojbin za elektronske prenose – to ne prepoveduje uvedbe notranjih stroškov, kot so notranji davki.
 • trgovinski sporazumi EU vključujejo načelo predhodnega dovoljenja, ki prepoveduje postopke odobritve, ki so posebej usmerjene v spletne storitve zaradi protekcionističnih razlogov.
 • zajemajo elektronske metode avtentikacije in elektronske podpise, ki so potrebni za potrjevanje spletnih transakcij in so zato ključni dejavnik, ki omogoča digitalno trgovino.
 • vzpostavitev dialoga o regulativnih vprašanjih, npr. priznavanje elektronskih podpisov – v nedavnem sporazumu med EU in Singapurjem obe strani proučujeta tudi morebitni prihodnji sporazum o vzajemnem priznavanju elektronskih podpisov.
 • več spletnih ukrepov za varstvo potrošnikov, vključno z ukrepi proti neželeni elektronski pošti. Sporazumi EU dosledno vključujejo določbe za vzdrževanje regulativnega dialoga o ravnanju s takšnimi nezaželenimi sporočili.
 • zajemajo področja sodelovanja in reševanja sporov – poudarjajo regulativni dialog na ključnih področjih politike, vključno z, na primer, posredniško odgovornostjo ponudnikov storitev v zvezi z elektronskimi prenosi in shranjevanjem informacij.

Spodbujanje krepitve zmogljivosti

 • sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Cariforuma vključuje zaveze za zagotavljanje podpore za tehnično pomoč, usposabljanje in krepitev zmogljivosti na različnih področjih, ki lahko tudi povečajo zmogljivost digitalnega trgovanja.
Share this page:

Hitre povezave