Digitalna trgovina v trgovinskih sporazumih EU

Ali želite trgovati in ali poslujete digitalno?Tukaj preberite določbe o digitalni trgovini v trgovinskih sporazumih EU in prejemajte informacije za podjetja, ki se zanimajo za digitalno trgovanje.

Ali ste vedeli, da je digitalna trgovina vse pomembnejša tema trgovinskih sporazumov EU in da nedavni prostotrgovinski sporazumi EU obravnavajo vse več vprašanj digitalne trgovine?

 • prvi trgovinski sporazum EU, ki je vključeval poglavje o e-trgovanju, je bil sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Cariforumom, ki je bil podpisan leta 2008.
 • od takrat je EU to vprašanje dosledno obravnavala kot pomemben element svoje trgovinske politike in pogajanj s tretjimi stranmi.
 • v zadnjih nekaj letih je EU oblikovala ambiciozen naslov o digitalni trgovini, ki ga predlaga v vseh pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini.
 • cilj teh pravil je zagotoviti predvidljivost in pravno varnost za podjetja ter varno spletno okolje za potrošnike - njihov cilj je tudi odprava neupravičenih ovir za digitalno trgovino.

 

Ključni elementi pristopa EU k digitalni trgovini vključujejo:

 • ni carinskih dajatev za elektronske prenose
 • pretok podatkov in prepoved zahtev glede lokalizacije podatkov
 • varstvo potrošnikov in varstvo pred nepovabljenimi sporočili za neposredno trženje
 • določbe v zvezi s sklepanjem pogodb po elektronski poti in z elektronskimi podpisi
 • zaščita izvorne kode programske opreme
 • sodelovanje in regulativni dialog

EU je v svoje dvostranske trgovinske sporazume tradicionalno vključila sklice na regulativni dialog.Prispevajo lahko k lažjemu razvoju elektronskega poslovanja, zlasti v korist malih in srednjih podjetij.

V naslednjem oddelku je pregled drugih pomembnih določb o e-trgovanju, ki so vključene v dvostranske trgovinske sporazume EU.

 • odprava neupravičenih ovir za e-trgovanje, vključno s prepovedjo carin, dajatev in pristojbin za elektronske prenose - to ne prepoveduje uvedbe notranjih dajatev, kot so notranji davki;
 • trgovinski sporazumi EU vključujejo načelo, da ni predhodne odobritve, ki prepoveduje postopke odobritve, ki so posebej namenjeni spletnim storitvam iz protekcionističnih razlogov.
 • zajema metode elektronske avtentikacije in elektronske podpise, ki so potrebni za potrjevanje spletnih transakcij in so zato ključni dejavnik, ki omogoča digitalno trgovino.
 • vzpostavitev dialoga o regulativnih vprašanjih, npr. o priznavanju elektronskih podpisov - v nedavnem sporazumu med EU in Singapurjem obe strani preučujeta tudi morebitni prihodnji sporazum o vzajemnem priznavanju elektronskih podpisov.
 • več ukrepov za varstvo potrošnikov na spletu, tudi proti neželeni elektronski pošti. Sporazumi EU dosledno vključujejo določbe, namenjene vzdrževanju regulativnega dialoga o ravnanju s takimi nepovabljenimi sporočili.
 • pokrivajo področja sodelovanja in reševanja sporov - poudarjajo regulativni dialog na ključnih področjih politike, vključno z, na primer, posredniško odgovornostjo ponudnikov storitev v zvezi z elektronskimi prenosi in shranjevanjem informacij.

Spodbujanje krepitve zmogljivosti

 • sporazum o gospodarskem partnerstvu EU-CARIFORUM vključuje zaveze za zagotavljanje podpore za tehnično pomoč, usposabljanje in krepitev zmogljivosti na različnih področjih, ki lahko tudi okrepijo zmogljivosti za digitalno trgovanje.
Deli to stran:

Hitre povezave