Digitale handel in EU-handelsovereenkomsten

Wilt u digitale handel drijven en zakendoen?Lees hier over digitale handelsbepalingen in EU-handelsovereenkomsten en ontvangt informatie voor bedrijven die belangstelling hebben voor digitale handel.

Wist u dat digitale handel een steeds prominentere plaats inneemt in de handelsovereenkomsten van de EU en dat de recente vrijhandelsovereenkomsten van de EU betrekking hebben op een breder scala aan kwesties op het gebied van digitale handel?

 • de eerste handelsovereenkomst van de EU met een hoofdstuk over e-handel was de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Cariforum (EPO), die in 2008 werd ondertekend.
 • sindsdien heeft de EU de kwestie consequent behandeld als een belangrijk onderdeel van haar handelsbeleid en van haar onderhandelingen met derde partijen.
 • de afgelopen jaren heeft de EU een ambitieuze titel voor digitale handel ontwikkeld, die zij voorstelt in alle onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten.
 • deze disciplines zijn bedoeld om te zorgen voor voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor bedrijven en voor een veilige online-omgeving voor consumenten — zij zijn ook gericht op het wegnemen van ongerechtvaardigde belemmeringen voor digitale handel.

 

Kernelementen van de EU-aanpak van digitale handel zijn onder meer:

 • geen douanerechten op elektronische transmissies
 • gegevensstromen en het verbod op gegevenslokalisatievereisten
 • consumentenbescherming en bescherming tegen ongevraagde directmarketingberichten
 • bepalingen betreffende het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg en elektronische handtekeningen
 • bescherming van softwarebroncode
 • samenwerking en dialoog over regelgeving

In haar bilaterale handelsovereenkomsten heeft de EU van oudsher verwijzingen opgenomen naar de dialoog over regelgeving.Zij kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken van de ontwikkeling van de elektronische handel, met name ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen.

In het volgende deel vindt u een overzicht van andere belangrijke bepalingen inzake e-handel in bilaterale handelsovereenkomsten van de EU.

 • ongerechtvaardigde belemmeringen voor e-handel wegnemen, onder meer door douanerechten, heffingen en vergoedingen op elektronische transmissies te verbieden — dit verbiedt het opleggen van interne heffingen, zoals binnenlandse belastingen, niet
 • de handelsovereenkomsten van de EU bevatten het beginsel van geen voorafgaande toestemming, dat vergunningsprocedures verbiedt die specifiek gericht zijn op onlinediensten om protectionistische redenen.
 • hieronder vallen elektronische authenticatiemethoden en elektronische handtekeningen, die noodzakelijk zijn voor de validering van onlinetransacties en derhalve een belangrijke faciliterende factor voor digitale handel vormen
 • een dialoog aangaan over regelgevingskwesties, zoals de erkenning van elektronische handtekeningen. In de recente overeenkomst tussen de EU en Singapore onderzoeken beide partijen ook een mogelijke toekomstige overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van elektronische handtekeningen.
 • verschillende online maatregelen ter bescherming van de consument, onder meer tegen spam. De EU-overeenkomsten bevatten consequent bepalingen die gericht zijn op het onderhouden van een regelgevende dialoog over de behandeling van dergelijke ongevraagde communicatie.
 • bestrijken de gebieden samenwerking en geschillenbeslechting — zij leggen de nadruk op de dialoog over regelgeving op belangrijke beleidsterreinen, zoals de aansprakelijkheid van dienstverleners als tussenpersoon met betrekking tot elektronische transmissies en de opslag van informatie.

Bevordering van capaciteitsopbouw

 • de EPO EU-Cariforum omvat verbintenissen om steun te verlenen voor technische bijstand, opleiding en capaciteitsopbouw voor verschillende gebieden die ook capaciteit op het gebied van digitale handel kunnen opbouwen.
Deze pagina delen:

Snelle links