Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Digitale handel in EU-handelsovereenkomsten

Wilt u handel drijven en zakendoen?Lees hier over de bepalingen inzake digitale handel in handelsovereenkomsten van de EU en informatie voor bedrijven die digitaal willen handelen.

Wist u dat digitale handel binnen de handelsovereenkomsten van de EU een steeds belangrijker onderwerp is en dat de recente vrijhandelsovereenkomsten van de EU betrekking hebben op een breder scala aan digitale handelskwesties?

 • de eerste EU-handelsovereenkomst met het oog op de opname van een hoofdstuk over elektronische handel was de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en het Cariforum, die in 2008 werd ondertekend.
 • sindsdien heeft de EU de kwestie consequent als een belangrijk onderdeel van haar handelsbeleid en van haar onderhandelingen met derden besproken.
 • de afgelopen paar jaar heeft de EU een ambitieuze titel voor digitale handel ontwikkeld die zij bij alle onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten voorstelt.
 • deze regels zijn bedoeld om voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor bedrijven en een veilige onlineomgeving voor consumenten te waarborgen — zij zijn ook gericht op het wegnemen van ongerechtvaardigde belemmeringen voor digitale handel

 

Kernelementen van de EU-aanpak van digitale handel zijn:

 • geen douanerechten op elektronische transmissies
 • gegevensstromen en een verbod op gegevenslokalisatievereisten
 • consumentenbescherming en bescherming tegen ongevraagde rechtstreekse marketing
 • bepalingen betreffende het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg en elektronische handtekeningen
 • bescherming van de broncode van de software
 • samenwerking en regelgevingsdialoog

In haar bilaterale handelsovereenkomsten heeft de EU traditioneel verwijzingen naar de regelgevingsdialoog opgenomen.Zij kunnen de ontwikkeling van de elektronische handel bevorderen, met name ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen.

Hieronder vindt u een overzicht van andere belangrijke bepalingen inzake elektronische handel die zijn opgenomen in de bilaterale handelsovereenkomsten van de EU.

 • ongerechtvaardigde belemmeringen voor elektronische handel weg te nemen, onder meer door douanerechten, heffingen en vergoedingen voor elektronische transmissies te verbieden — dit verbiedt niet het opleggen van interne kosten, zoals binnenlandse belastingen
 • de handelsovereenkomsten van de EU bevatten het beginsel van voorafgaande toestemming, waarin vergunningsprocedures worden verboden die specifiek gericht zijn op online-diensten om protectionistische redenen.
 • elektronische authenticatiemethoden en elektronische handtekeningen omvatten die noodzakelijk zijn voor de validering van onlinetransacties en dus een cruciale factor voor digitale handel vormen
 • tot stand brengen van een dialoog over regelgevingsvraagstukken, zoals de erkenning van elektronische handtekeningen — in het recente akkoord tussen de EU en Singapore, buigen beide partijen zich over een eventuele toekomstige overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van elektronische handtekeningen
 • diverse maatregelen ter bescherming van de consument, onder meer tegen spam. De EU-overeenkomsten bevatten consistent bepalingen die gericht zijn op het onderhouden van een regelgevende dialoog over de behandeling van dergelijke ongevraagde communicatie.
 • de samenwerking en de beslechting van geschillen bestrijken: zij leggen de nadruk op de regelgevingsdialoog op belangrijke beleidsterreinen, zoals de aansprakelijkheid van dienstverleners voor elektronische transmissies en de opslag van informatie.

Capaciteitsopbouw vergemakkelijken

 • de EPO EU-Cariforum omvat toezeggingen om steun te verlenen voor technische bijstand, opleiding en capaciteitsopbouw voor verschillende gebieden die ook capaciteit op het gebied van de digitale handel kunnen opbouwen.
Share this page:

Snelle links