Digitale handel

 

Digitale handel verwijst naar handel die door elektronische technologieën mogelijk wordt gemaakt. Het gebeurt in alle sectoren van de economie en is van groot belang voor de Europese industrie.

De mondiale markt voor elektronische handel blijft snel groeien. Wereldwijd werd de verkoop van elektronische handel in 2019 geraamd op 3.2 biljoen EUR, met ongeveer 1.5 miljard mensen die online winkelen. Aangezien de EU ’s werelds grootste exporteur van diensten is, kan zij veel profiteren van de mogelijkheden van de digitale handel.

De moderne handel wordt in hoge mate mogelijk gemaakt door digitale technologieën. Voorbeeld

 • banken zijn sterk afhankelijk van de internationale overdracht van gegevens
 • handelaren in landbouwproducten gebruiken elektronische handtekeningen om internationale aankopen te sluiten
 • fabrikanten, vracht- en logistieke ondernemingen kunnen de prestaties van hun machines en voertuigen over de hele planeet volgen en verbeteren dankzij elektronische gegevensoverdracht.

Softwaregerelateerde diensten vertegenwoordigen wereldwijd een steeds groter deel van de inkomsten van bedrijven, en deze trend zal zich voortzetten. Het „internet der dingen” heeft allemaal betrekking op het verzamelen van de mogelijkheden die worden gecreëerd door het combineren van sensoren en op internet gebaseerde apparaten, grote datasets en geavanceerde computerfuncties.

Kleinere ondernemingen hebben hun deelname aan internationale handelstransacties met behulp van internet aanzienlijk vergroot om contact te leggen met klanten en leveranciers, informatie te verstrekken, bestellingen te plaatsen en te plaatsen, en de levering van producten en diensten te vergemakkelijken.

EU-beleid inzake digitale handel

Het belang dat de EU hecht aan digitale handel komt tot uiting in haar bilaterale handelsbesprekingen en in de Wereldhandelsorganisatie.

In bilaterale onderhandelingen streeft de EU ernaar horizontale disciplines vast te stellen die onmisbaar zijn voor de goede werking van onlinehandel en die over de hele linie van toepassing zijn op de onlinehandel in goederen, diensten, overheidsopdrachten enz. Het algemene doel is:

 • zorgen voor voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor bedrijven
 • zorgen voor een veilige online-omgeving voor consumenten
 • ongerechtvaardigde belemmeringen wegnemen

In de Wereldhandelsorganisatie onderhandelen meer dan tachtig leden over e-handel. De EU ziet dit initiatief als een unieke kans om lang genoeg te reageren op het handelsbeleid en streeft ernaar te onderhandelen over een uitgebreide en ambitieuze reeks regels ter bevordering van zowel de binnenlandse als de mondiale elektronische handel.

Handel in digitale diensten die deel uitmaken van een product

Dehandel in diensten neemt aan belang toe, niet alleen in immateriële vorm, maar ook in materiële vorm, d.w.z. doordat dergelijke diensten in een eindproduct worden verwerkt. Het fenomeen „dienstverlening aan de be- en verwerkende industrie”, dat leidt tot „ingebedde diensten”, heeft gevolgen voor een groeiend aandeel in de handel in goederen. Een voorbeeld van dergelijke „ingebedde diensten” is software die de grens overschrijdt als onderdeel van veel goederen, met name in de automobielsector.

De toenemende vraag naar groene goederen zal steeds meer geavanceerde technologie vergen die veel meer „slimme” processen en software omvat. 

DeEU streeft ernaar de handel in dergelijke goederen te vergemakkelijken, onder meer door gebruik te maken van passende douaneprocedures die een rechtenvrije behandeling mogelijk maken van diensten die in een eindproduct zijn ingebed.

Onlineverkoop van goederen of diensten

De handel wordt momenteel sterk vergemakkelijkt door onlineplatforms voor e-handel. Het kan gaan om:

 • individuele websites zoals onlinewinkels
 • hosted platforms, zoals onlinemarktplaatsen waar een bedrijf een interface aanbiedt en gewoonlijk back-office software voor verschillende verkopers en kopers

E-handelsplatforms maken handel gemakkelijker omdat

 • kopers en verkopers in verschillende landen kunnen gemakkelijk met elkaar contact opnemen
 • verkopers kunnen hun goederen en diensten promoten en aanbieden aan veel potentiële klanten.

Onlinemarktplaatsen bieden klanten een ruimere keuze omdat zij producten of diensten van verschillende verkopers kunnen zoeken en vergelijken.

Afnemers kunnen eindgebruikers (natuurlijke personen of bedrijven) of wederverkopers zijn.

Als u uw product of dienst via dergelijke onlinekanalen wilt verkopen aan klanten op markten buiten de EU, moeten de exportvereisten worden gecontroleerd zoals voor traditionele verkoopkanalen het geval zou zijn.

Bij de verkoop van kleine hoeveelheden aan eindgebruikers is het belangrijk om jezelf te informeren over de de-minimisregels. Deze vrijstellingen stellen producten van geringe waarde vaak vrij van tarieven en hebben slechts minimale formele vereisten met betrekking tot papierwerk.

Afhankelijk van de producten of diensten die u wilt verkopen, kunnen er aanvullende eisen worden gesteld om te controleren. Zo moet u zich buigen over vragen over

 • de online gebruikte betaalgateways
 • vereisten inzake gegevensbescherming op uw doelmarkt en de grensoverschrijdende overdracht van gegevens
 • hoe moet worden omgegaan met opslag en logistiek
 • regels inzake consumentenbescherming en productveiligheid
 • intellectuele-eigendomsrechten
 • Btw-regels
 • kosten van post- of koeriersdiensten enz.

Voor hulp bij dit proces kunt u contact opnemen met kamers van koophandel, exportpromotiebureaus, adviesbureaus of soortgelijke instellingen. Het Enterprise Europe Network biedt ook een algemeen Europees netwerk met informatie over overzeese markten.

Deze pagina delen:

Snelle links