Handelsregeling en algemene productveiligheid

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor producteisen in de hele EU. Afhankelijk van de bestemming van de EU kunnen extra eisen worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Handelsregeling — invoercertificaten en -documenten

Deze groep eisen geldt voor verschillende families van producten, in bepaalde sectoren, waarvoor specifieke documenten voor de inklaring vereist zijn.

 

Invoercertificaat voor landbouwproducten

De invoer van geselecteerde producten is afhankelijk van de voorafgaande afgifte van een invoercertificaat (het invoercertificaat) door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van invoer.

 

Invoervoorschriften voor vuurwapens en oorlogsmateriaal

Vuurwapens en oorlogsmateriaal worden in deze databank niet specifiek behandeld.

 

Algemene productveiligheid

Algemene productveiligheid

Dit omvat algemene veiligheids-, gezondheids- en consumentenbeschermingseisen voor producten die niet elders op de website van de helpdesk onder specifiekere veiligheidseisen vallen.

 
Deze pagina delen:

Snelle links