Handelsregeling en algemene productveiligheid

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor productvereisten in de hele EU. Afhankelijk van het EU-land van bestemming kunnen extra eisen gelden. Voor nadere bijzonderheden kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Handelsregeling — invoervergunningen en -documenten

Deze reeks eisen geldt voor verschillende families van producten, met name sectoren, waarvoor specifieke documenten voor de inklaring vereist zijn.

 

Invoercertificaat voor landbouwproducten

Voor de invoer van geselecteerde producten moet vooraf een invoercertificaat (het invoercertificaat) worden afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van invoer.

 

Invoervoorschriften voor vuurwapens en oorlogsmateriaal

Vuurwapens en oorlogsmateriaal worden in deze databank niet specifiek behandeld.

 

Algemene productveiligheid

Algemene productveiligheid

Dit omvat algemene eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en consumentenbescherming voor producten die elders op de website van de Helpdesk niet onder meer specifieke veiligheidseisen vallen.

 
Deze pagina delen:

Snelle links