Kaubanduskord ja üldine tooteohutus

See lehekülg on viitedokument ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete jaoks. Sõltuvalt ELi sihtriigist võib kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge palun minu kaubandusassistenti poole.

Pange tähele, et sellel leheküljel on iga rubriigi üldine kirjeldus esitatud kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Kaubanduskord – impordilitsentsid ja -dokumendid

Seda nõuete rühma kohaldatakse mitme tootepere suhtes, eelkõige sektorite suhtes, mis nõuavad tollivormistuseks eridokumente.

 

Põllumajandustoodete impordilitsents

Valitud toodete impordiks peab importiva liikmesriigi pädev asutus eelnevalt väljastama impordilitsentsi (impordisertifikaadi).

 

Tulirelvade ja sõjasarnaste materjalide impordinõuded

Selles andmebaasis ei käsitleta konkreetselt tulirelvi ja sõjasarnaseid materjale.

 

Üldine tooteohutus

Üldine tooteohutus

See hõlmab üldisi ohutus-, tervise- ja tarbijakaitsenõudeid toodetele, mida mujal Helpdeski veebisaidil ei käsitleta konkreetsemate ohutusnõuetega.

 
Jagage seda lehte: