Kaubanduskord ja üldine tooteohutus

Seda lehekülge kasutatakse viitedokumendina ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete puhul. Sõltuvalt sihtkohaks olevast ELi riigist võidakse kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun minu kaubandusassistendiga.

Pange tähele, et sellel lehel on iga rubriigi üldine kirjeldus kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Kaubandusrežiim – impordilitsentsid ja -dokumendid

Seda nõuete rühma kohaldatakse mitme tootepere suhtes, eelkõige sektorites, kus tollivormistuseks on vaja eridokumente.

 

Põllumajandustoodete impordilitsents

Valitud toodete importimisel peab importiva liikmesriigi pädev asutus eelnevalt väljastama impordilitsentsi (impordisertifikaadi).

 

Tulirelvade ja sõjataoliste materjalide impordinõuded

Selles andmebaasis ei käsitleta konkreetselt tulirelvi ja sõjalaadseid materjale.

 

Üldine tooteohutus

Üldine tooteohutus

See hõlmab üldiseid ohutus-, tervise- ja tarbijakaitsenõudeid toodetele, mis ei ole hõlmatud täpsemate ohutusnõuetega mujal Helpdeski veebisaidil.

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid