Teenused – statistika

ELis moodustavad teenused kõige dünaamilisema majandustegevuse, mis moodustab ligikaudu 75 % SKPst ja tööhõivest.

Teenused hõlmavad mitmesuguseid sektoreid, sealhulgas transporti, telekommunikatsiooni, kutseteenuseid, finantsteenuseid, posti- ja kulleriteenuseid, jae- ja turustusteenuseid, keskkonnateenuseid ja turismi.

EL on maailma suurim teenuste eksportija ja importija, kelle arvele langeb ligikaudu 25 % maailma teenuskaubandusest. Teenuskaubandus moodustab ka kolmandiku ELi kaupade ja teenustega kauplemise koguväärtusest, kusjuures lisateenused sisalduvad ka enamiku kaupade väärtuses.

Eurostat esitab sektori tasandi statistikat järgmiste peamiste sektorite kohta.

 • teiste omandis olevate füüsiliste sisendite töötlemise teenused
 • mujal nimetamata hooldus- ja remonditeenused
 • vedu
 • reisimine
 • ehitamine
 • Kindlustus- ja pensioniteenused
 • finantsteenuste osutamine
 • mujal nimetamata intellektuaalomandi kasutamise tasud
 • Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja teabeteenused
 • muud äriteenused
 • Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused
 • valitsemissektori kaubad ja teenused, mujal nimetamata

Rahvusvahelise teenuskaubanduse statistikas kirjendatakse teenusetehingud, mis toimuvad

 • ELi liikmesriikide elanike vahel
 • ELi liikmesriikide elanike ja kolmandate riikide elanike vahel

Selles statistikas esitatakse rahalised väärtused teenuseliikide ja partnerriikide kaupa, mis põhinevad riigi maksebilansi all kirjendatud tehingutel.

 

Jagage seda lehte:

Kiirlingid