Teenused – statistika

ELis moodustavad teenused kõige dünaamilisema majandustegevuse, mis moodustab ligikaudu 75 % SKPst ja tööhõivest.

Teenused hõlmavad mitmesuguseid sektoreid, sealhulgas transport, telekommunikatsioon, kutseteenused, finantsteenused, posti- ja kulleriteenused, jae- ja turustusteenused, keskkonnateenused ja turism.

EL on maailma suurim teenuste eksportija ja importija, kelle arvele langeb ligikaudu 25 % maailma teenuskaubandusest. Teenustekaubandus moodustab ka kolmandiku ELi kaupade ja teenustega kauplemise koguväärtusest, kusjuures lisateenused sisalduvad ka enamiku kaupade väärtuses.

Eurostat esitab statistikat sektorite tasandil järgmiste põhisektorite kohta.

 • teiste omandis olevate füüsiliste sisendite töötlemise teenused
 • mujal nimetamata hooldus- ja remonditeenused
 • vedu
 • reisimine
 • ehitus
 • Kindlustus- ja pensioniteenused
 • finantsteenuste osutamine
 • mujal nimetamata intellektuaalomandi kasutamise tasud
 • Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja teabeteenused
 • muud äriteenused
 • Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused
 • mujal nimetamata valitsemissektori kaubad ja teenused

Rahvusvahelise teenuskaubanduse statistika kajastab toimunud teenustehinguid

 • ELi liikmesriikide elanike vahel
 • ELi liikmesriikide elanike ja kolmandate riikide elanike vahel

See statistika annab rahalise väärtuse teenuse liigi ja partnerriigi kaupa, mis põhineb riigi maksebilansi all registreeritud tehingutel.

 

Jagage seda lehte: