Teenused – statistika

ELis moodustavad teenused kõige dünaamilisema majandustegevuse, mis moodustab ligikaudu 75 % SKPst ja tööhõivest.

Teenused hõlmavad väga erinevaid sektoreid, sealhulgas transport, telekommunikatsioon, kutseteenused, finantsteenused, posti- ja kulleriteenused, jae- ja turustusteenused, keskkonnateenused ja turism.

EL on maailma suurim teenuste eksportija ja importija, kelle arvele langeb ligikaudu 25 % maailma teenustekaubandusest. Teenuskaubandus moodustab ka kolmandiku ELi kaupade ja teenustega kauplemise koguväärtusest, kusjuures enamiku kaupade väärtus hõlmab ka lisateenuseid.

Eurostat esitab sektorite tasandil statistikat järgmiste peamiste sektorite kohta:

 • teiste omandis olevate füüsiliste sisendite töötlemise teenused
 • mujal nimetamata hooldus- ja remonditeenused
 • transport
 • reisimine
 • ehitus
 • Kindlustus- ja pensioniteenused
 • finantsteenused
 • intellektuaalomandi kasutamise tasud, mujal nimetamata
 • Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja teabeteenused
 • muud äriteenused
 • Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused
 • mujal nimetamata valitsemissektori kaubad ja teenused

Rahvusvahelist teenuskaubandust käsitlevas statistikas kirjendatakse teenustehingud, mis toimuvad

 • ELi liikmesriikide residentide vahel
 • ELi liikmesriikide residentide ja kolmandate riikide residentide vahel

Selles statistikas esitatakse rahalised väärtused teenuseliikide ja partnerriikide kaupa, võttes aluseks riigi maksebilansis kirjendatud tehingud.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid