Volitatud ettevõtja

Liidu tolliterritooriumil asutatud kauplejad, kes kuuluvad rahvusvahelisse tarneahelasse ja osalevad tolliga seotud toimingutes, võivad taotleda volitatud ettevõtja staatust.

Kes võib saada volitatud ettevõtjaks?

Liidu tolliterritooriumil asutatud kauplejad, kes kuuluvad rahvusvahelisse tarneahelasse ja osalevad tolliga seotud toimingutes, võivad taotleda volitatud ettevõtja staatust.

Mis see on?

 • Tegemist on tolliasutuse ja ettevõtja vahelise ELi partnerlusprogrammiga, mille eesmärk on suurendada rahvusvahelise tarneahela turvalisust ja hõlbustada seaduslikku kaubandust.
 • See põhineb Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) loodud tolli ja ettevõtjate vahelisel partnerlusel.
 • Volitatud ettevõtja staatuse (loa) annab pädev tolliasutus ja seda tunnustavad kõikide liikmesriikide tolliasutused. Volitatud ettevõtja luba on seega ELi luba.

Milleks registreerida?

Kasu hõlmab järgmist:

 • hõlpsam juurdepääs tollialastele lihtsustustele
 • vähem füüsilisi ja dokumendipõhiseid kontrolle
 • eelnev teatamine tollikontrolliks valimisest
 • võimalus olla kontrollimise korral kontrollitud esmajärjekorras
 • võimalus taotleda tollikontrolli tegemist teatud asukohas
 • kaudsed hüved, näiteks
  • tunnustamine turvalise ja ohutu äripartnerina
  • paremad suhted tolli ja muude valitsusasutustega
  • vähenenud vargused ja kaotused
  • vähem hilinenud saadetisi,
  • parem planeerimine
  • parem klienditeenindus
  • klientide suurem lojaalsus
  • tarnijate väiksemad kontrollikulud ja suurem koostöö

Kuidas registreeruda?

Volitatud ettevõtjana registreerimiseks peate:

Lisateave volitatud ettevõtja ja ELi kauplejate portaali kohta on maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadis.

Konkreetse toote või partnerriigi suhtes kohaldatavate tolliprotseduuride kontrollimiseks kasutage palun Minu kaubandusassistenti.

Impordi- ja ekspordiprotsessi ning võetavate üldiste sammude põhikirjelduse leiate meie sammsammulistest juhenditest.

Jagage seda lehte: