Volitatud ettevõtja

Liidu tolliterritooriumil asutatud kauplejad, kes kuuluvad rahvusvahelisse tarneahelasse ja osalevad tolliga seotud toimingutes, võivad taotleda volitatud ettevõtja staatust.

Kes võib saada volitatud ettevõtjaks?

Volitatud ettevõtja staatust võivad taotleda liidu tolliterritooriumil asutatud kauplejad, kes kuuluvad rahvusvahelisse tarneahelasse ja osalevad tolliga seotud toimingutes.

Mis see on?

 • Tegemist on tolli ja ettevõtja vahelise ELi partnerlusprogrammiga, mille eesmärk on suurendada rahvusvahelise tarneahela turvalisust ja hõlbustada seaduslikku kaubandust.
 • See põhineb Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) loodud tolli ja ettevõtjate partnerlusel.
 • Volitatud ettevõtja staatuse (loa) annab pädev tolliasutus ja seda tunnustavad kõikide liikmesriikide tolliasutused. Volitatud ettevõtja luba on seega ELi luba.

Milleks registreerida?

Kasu hõlmab järgmist:

 • hõlpsam juurdepääs tollialastele lihtsustustele
 • vähem füüsilisi ja dokumendipõhiseid kontrolle
 • eelnev teatamine tollikontrolliks valimisest
 • võimalus olla kontrollimise korral kontrollitud esmajärjekorras
 • võimalus taotleda tollikontrolli tegemist teatud asukohas
 • kaudne kasu, näiteks
  • tunnustamine turvalise ja ohutu äripartnerina
  • paremad suhted tolli ja muude valitsusasutustega
  • varguste ja kadude vähendamine
  • vähem hilinenud saadetisi,
  • parem planeerimine
  • parem klienditeenindus
  • kliendi parem lojaalsus
  • tarnijate väiksemad kontrollikulud ja tihedam koostöö

Kuidas registreeruda?

Volitatud ettevõtjana registreerimiseks peate

Lisateavet volitatud ettevõtja ja ELi kauplejate portaali kohta leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadist.

Konkreetse toote või partnerriigi suhtes kohaldatavate tolliprotseduuride kontrollimiseks kasutage palun My Trade Assistant.

Impordi- ja ekspordiprotsessi põhikirjeldus ning üldised sammud on esitatud meie sammsammulistes juhendites.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid