Volitatud ettevõtja

Liidu tolliterritooriumil asutatud ettevõtjad, kes kuuluvad rahvusvahelisse tarneahelasse ja on seotud tollitoimingutega, võivad taotleda volitatud ettevõtja staatust.

Kes võib saada volitatud ettevõtjaks?

Volitatud ettevõtja staatust võivad taotleda liidu tolliterritooriumil asutatud ettevõtjad, kes kuuluvad rahvusvahelisse tarneahelasse ja on seotud tollitoimingutega.

Mis see on?

 • See on ELi partnerlusprogramm tolliasutuse ja ettevõtja vahel, mille eesmärk on suurendada rahvusvahelise tarneahela turvalisust ja hõlbustada seaduslikku kaubandust.
 • See põhineb Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) loodud tolli ja ettevõtluse partnerlusel.
 • Volitatud ettevõtja staatuse (loa) annab pädev tolliasutus ja seda tunnustavad kõikide liikmesriikide tolliasutused. Volitatud ettevõtja luba on seega ELi luba.

Milleks registreerida?

Kasu hõlmab järgmist:

 • hõlpsam juurdepääs tollialastele lihtsustustele
 • vähem füüsilisi ja dokumendipõhiseid kontrolle
 • eelnev teatamine tollikontrolliks valimisest
 • võimalus olla kontrollimise korral kontrollitud esmajärjekorras
 • võimalus taotleda tollikontrolli tegemist teatud asukohas
 • kaudne kasu, näiteks
  • tunnustamine turvalise ja ohutu äripartnerina
  • paremad suhted tolli ja muude valitsusasutustega
  • varguste ja kaotuste vähendamine
  • vähem hilinenud saadetisi,
  • parem planeerimine
  • parem klienditeenindus
  • klientide suurem lojaalsus
  • tarnijate väiksemad kontrollikulud ja tihedam koostöö

Kuidas registreeruda?

Volitatud ettevõtjana registreerimiseks peate:

Lisateave volitatud ettevõtja ja ELi kauplejate portaali kohta maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadis.

Konkreetse toote või partnerriigi suhtes kohaldatavate tolliprotseduuride kontrollimiseks kasutage palun minu kaubandusassistenti.

Impordi- ja ekspordiprotsessi ning üldiste sammude põhikirjeldus on esitatud meie sammsammulistes juhistes.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid