Juurdepääsetavuse avaldus

See avaldus kehtib sisu kohta, mis on avaldatud veebiaadressil: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Seda ei kohaldata üheski selle alamdomeenis avaldatud muu sisu või veebisaitide suhtes. Nendel veebisaitidel ja nende sisul on oma konkreetne juurdepääsetavuse avaldus.

Seda veebisaiti haldab kaubanduse peadirektoraadi üksus F1 „Ühtne kontaktpunkt jõustamiseks, turulepääsuks ja VKEdeks“. See on mõeldud kasutamiseks võimalikult paljudele inimestele, sealhulgas puuetega inimestele.

Teil peaks olema võimalik

 • suurendada kuni 200 %ni ilma probleemideta
 • liikuda veebisaidil üksnes klaviatuuri abil,
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja ja kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis)

Veebisait on kavandatud vastama veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301549, v.3.2.1. See vastab täpselt veebisisu juurdepääsetavuse suuniste versiooni 2.1 tasemele AA.

Nõuetele vastavuse staatus

Veebisait vastab täielikult tehnilisele standardile EN 301549 v.3.2.1 ja veebisisu juurdepääsetavuse suunistele (WCAG) 2.1 AA-tasemele. Täpsema teabe saamiseks vt mittekättesaadav sisu.

Veebisaiti testiti viimati 19. aprillil 2023.

Avalduse koostamine

See avaldus vaadati läbi 19. aprillil 2023.

Veebisaidi Access2Markets vastavust direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetele hindas kaubanduse peadirektoraadi üksus R3.

Tagasiside


Tervitame Teie tagasisidet veebisaidi Access2Markets juurdepääsetavuse kohta. Palun andke meile teada, kui Teil tekib juurdepääsuga probleeme:

 • E-post: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Tagasiside vorm: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte sai.

Ühilduvus brauserite ja tugitehnoloogiaga

Veebisait Access2Markets on kavandatud ühilduma järgmiste tugitehnoloogiatega:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • Koos JAWSi, NVDA ja VoiceOver viimaste versioonidega.

Tehnilised kirjeldused

Veebisaidi Access2Markets juurdepääsetavus sõltub järgmistest tehnoloogiatest, et töötada veebilehitseja ja mis tahes tugitehnoloogiate või pistikühendustega, mis on paigaldatud teie arvutisse:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Sisu, mis ei ole juurdepääsetav

Vaatamata meie jõupingutustele tagada juurdepääs veebisaidil Access2Markets, oleme teadlikud mõningatest piirangutest. Allpool on esitatud teadaolevate piirangute kirjeldus. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil tekib probleem, mida ei ole allpool loetletud.

Veebisaidi Access2Markets teadaolevad piirangud:

 1. Mõned PDF-vormingus dokumendid ei ole kättesaadavad
 2. Mõned videod ei sisalda tiitleid
Jagage seda lehte:

Kiirlingid